Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

DANES
27°C
16°C
JUTRI
31°C
15°C

Nadaljevanje 24. redne seje občinskega sveta Občine Šmpeter-Vrtojba

Spremenjen predlog dnevnega reda:
1. Predlog zapisnika 23. seje občinskega sveta, ki je bila 18. 3. 2021
2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
3. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Šempeter – Vrtojba – 1. obravnava
4. Poročilo o delu Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici za leto 2020 – informacija
5. Poročilo o delu Glasbene šole Nova Gorica za leto 2020 - informacija
6. Obravnava in potrditev liste kandidatov za sestavo Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne regije 2021-2027
7. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020
8. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter -Vrtojba za leto 2020
9. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2021
10. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šempeter - Vrtojba - seznanitev
11. Sklep o določitvi cene obvezne gospodarske javne službe zagotavljanja 24 – urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter – Vrtojba
12. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica
13. Izdaja soglasij za redno delovno uspešnost v javnih zavodih

Všečkaj objavo

Oglejte si tudi