O portalu Mojaobcina.si

Spletni portal MojaObčina.si je namenjen obveščanju občanov slovenskih občin z ažurnimi novicami, komentarji, mnenji, napovedmi dogodkov, fotografijami, avdio in video vsebinami, in vsemi tistimi lokalnimi informacijami, ki si jih občanke in občani želijo in iščejo na spletu. Spletni portal omogoča enostavno registracijo in brezplačen ogled vseh vsebin ter tudi soustvarjanje vsebin vsem zainteresiranim posameznikom, podjetjem in občinskim upravam v vseh slovenskih občinah.

Poslanstvo MojaObčina.si:
Naše poslanstvo oziroma osnovno vodilo je informirati občane o lokalnem dogajanju in jih povezovati ter jim ponuditi možnost soustvarjanja lokalnega utripa.
 
Z znanjem, tehnologijo in strokovno ekipo, smo zaupanja vreden partner vseh aktivnih organizacij in posameznikov pri gradnji informirane in povezane lokalne skupnosti.
 
MojaObčina.si  obvladuje sodoben razvoj na področju načrtovanja, podpore in vzpostavitve informiranja na lokalnem področju ob zasledovanju naših vrednot.
 
Integriteta: Z obstoječimi stranki, kot tudi novimi, imamo odprt, pošten in iskren odnos. Ko rečemo, da bomo nekaj naredili, to tudi naredimo.
Odličnost: Zadovoljni smo z nič manj kot z najboljšim pri vsem kar počnemo. Skrbimo za stalen razvoj naših produktov.
Inovativnost: Naša konkurenčna prednost je v tem, da smo drugačni, inovativni in drzni.
 
Vizija
Postati vodilni vir lokalnih informacij v Sloveniji.