Logo MojaObčina.si

Brezovica

DANES
12°C
7°C
JUTRI
16°C
8°C
6698

Z delovanjem pričela nova notarka

Z 8. marcem je s svojim delovanjem pričela nova notarka na Brezovici, Mojca Gorišek Gros. Kot pravi sama, takšnega toplega sprejema ni pričakovala. Mislila je, da bo pisarna, vsaj na začetku, samevala. Skozi intervju nam je povedala nekaj več o sebi in svojem delu.


S kakšnimi težavami največkrat ljudje pristopijo do notarja?

Notar zagotavlja res širok spekter pravnih storitev tako za državljane, gospodarske družbe in podjetnike. Stranke največkrat pristopijo do notarja, kadar potrebujejo sestavo pogodbe (npr. prodajne, darilne, pogodbe o ustanovitvi služnosti, najemne …) ali želijo samo notarsko overiti pogodbo, s katero se prenaša lastninska pravica na nepremičninah ali pa se le-te obremenjujejo, ter predlagati vpis v zemljiško knjigo na podlagi notarsko overjene pogodbe oz. listine. Podjetniki oz. gospodarski subjekti poiščejo notarja, kadar želijo urejati statusne zadeve (ustanoviti gospodarsko družbo, spremeniti dejavnost, zakonite zastopnike, dokapitalizirati družbo, odsvojiti poslovne deleže, statusno preoblikovanje, prenehanje gospodarske družbe po skrajšanem postopku). Vse pogosteje stranke poiščejo notarja tudi za urejanje svojih dednih in zapuščinskih zadev. Stranke lahko namreč svoje premoženje že za čas svojega življenja pogodbeno ali z enostransko izjavo volje (oporoko) prenesejo na potomce ali tretje osebe in tako uredijo svoja premoženjska razmerja. S tem preprečijo morebitna nesoglasja in spore med dediči, ob tem pa si lahko v zavarovanje lastnih interesov od tistega, ki bo pridobil njihovo premoženje, izgovorijo pomoč in oskrbo za čas, ko morebiti sami zaradi starosti ali starostne onemoglosti ne bodo več mogli poskrbeti zase. Za stranke sestavljamo tudi sporazume  o preživljanju. Zakonci in zunajzakonski partnerji pa poiščejo storitve notarja, kadar želijo sporazumno urediti medsebojna premoženjska razmerja. Družinski zakonik pa je predpisal tudi možnost »notarske razveze zakonske zveze«. Pred notarjem se namreč lahko razvežeta zakonca, katerih zakonska zveza je postala nevzdržna in jo želita razvezati ter nimata skupnih mladoletnih otrok. Prav tako pa lahko stranke notarju izročijo v  hrambo tudi vse vrste listin (pogodbe, oporoke, izbrisna dovoljenja….), denar in vrednostne papirje pa samo zaradi izročitve tretjim osebam.


Katere zadeve pa še urejate v vaši pisarni?

V notarski pisarni lahko praktično na enem mestu pridobite informacijo o katerikoli storitvi oziroma pravnem poslu, ki je najbolj optimalna za vaš primer ter slednje učinkovito in tudi stroškovno optimalno uredite. Poleg pravnih nasvetov, sestavljanja pogodb z različnih pravnih področij v obliki notarskih zapisov ali zasebnih listin, hrambe najrazličnejših listin kot tudi oporok, kot sem predstavila že v prejšnji točki, v notarski pisarni delamo tudi notarske zapise sporazumov o zavarovanju denarnih terjatev (hipotek) na nepremičninah - tu je določena izključna pristojnost po legi nepremičnine in premičninah, opravljamo tudi overitev prepisa listine, overjamo podpise na predloženih listinah (pogodbah o prodaji motornih vozil, pooblastilih).


Kakšna je vaša vloga kot notarke v slovenskem pravnem sistemu?

Notariat je javna služba, katerega delovno področje in pooblastila določa zakon, notarji pa to službo opravljamo kot svoboden poklic. Notarji, ki smo pravni strokovnjaki, smo zavezani to svoje poslanstvo opravljati vestno, pošteno in v skladu s predpisi, pri čemer pa moramo ves čas zagotavljati nepristranskost, objektivnost in zaupnost. Morda največja prednost, ki jo stranka dobi, je ta, da notarji sestavljamo javne listine o pravnih poslih, izjavah volje oziroma dejstvih, iz katerih izvirajo pravice. Javne listine pa imajo v morebitnih sodnih postopkih višjo dokazno vrednost, kot sicer zasebne listine. V določenih primerih in pod določenimi pogoji pa je javna listina, ki jo sestavi notar, tudi neposredno izvršljiva. Seveda pa lahko notar na zahtevo stranke sestavlja tudi zasebne listine ali pa jim po mirni poti z mediacijo pomaga razrešiti morebitna nesoglasja.


Kaj vas je prepričalo, da ste se odločili za ta poklic?

Težko rečem, vendar se mi zdi, da sem že od nekdaj vedela, da si želim biti pravnica. Morda zato, ker sem ta poklic opazovala bolj od blizu. Rada imam ljudi, in zdi se mi, da sem že po naravi usmerjena k ljudem, ter želim s svojim znanjem in vedenjem nepristransko sodelovati pri reševanju njihovih zadev. Zase lahko rečem, da sem se že pred skoraj dvajsetimi leti spogledovala z notariatom, a sem takrat dala prednost družini. Zdaj so moji sinovi že toliko dorasli, da sem se, brez večje slabe vesti, lahko podala na to pot.


Je notarski poklic lahko ustvarjalen?

Osebno menim, da je vsak poklic ustvarjalen, če ga delaš s posluhom in srcem. Razumeti potrebo stranke, ji pravilno svetovati, strokovno korektno zapisati  med strankami dosežen dogovor, učinkovito in v optimalnem času zadevo izpeljati … Včasih je potrebno za to, da se volja strank pravilno izpelje kar nekaj ustvarjalnosti.


S katerimi področji se vi najraje ukvarjate, vam je najbližji?

Praktično z vsemi, s katerimi se srečujemo v notariatu.


Kakšni so vaši hobiji, s katerimi se radi ukvarjate?

Sem mati štirih sinov v starosti od 11 do skoraj 18 let. Praktično zadnjih dvajset let skoraj ni bilo prostora zame in je bilo življenje vedno bolj prilagojeno in podrejeni družini. Od nekdaj pa sem zelo, zelo rada v naravi. Med tednom težko najdem čas, vendar so vikendi in dopusti vedno namenjeni daljšim sprehodom - pohodom, na katere še uspem pritegniti tudi sinove in moža. In seveda družinskim izletom ter druženju. Vikendi in moj prosti čas so namenjeni delu na vrtu in okoli hiše. Rada se spogledam z dobro knjigo, obiščem gledališče ali kak koncert. Vsi skupaj pa res neizmerno uživamo na morju, ko se prepustimo samo morju, soncu in vetru. In pa vsakoletno nekajdnevno potovanje. Ampak čas korone je naše in moje življenje spremenil …


Ali nosite delo tudi domov?

Ali nosim delo domov? O tem bi vam vedeli veliko povedati moji fantje. Rada delam. Narejeno delo me nekako izpopolnjuje. Kot poletni jutranji sprehod s psom v bližnjem gozdu, ko razen mene in psa ter prebujajočega jutra ni nikogar…


Gospe Mojci se zahvaljujemo, da si je vzela čas za pojasnila o notarskih storitvah ter se predstavila. Želimo ji veliko zadovoljnih strank in rešenih težav.

Eva Povirk

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi