Logo MojaObčina.si
DANES
3°C
1°C
JUTRI
7°C
0°C

Potrebe in možnosti lokalnega razvoja v občini Logatec

##VIEWS##


Vabilo na javni dogodek

»Potrebe in možnosti lokalnega razvoja v občini Logatec«


(21. marec 2023 ob 17h, Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec, Tržaška cesta 11, Logatec)


Predstavniki/ce javnih institucij in gospodarstva ter posamezniki/ce iz civilne družbe smo 27. februarja 2023 ustanovili LAS s CILjem za obdobje do 2027. Namen Lokalne akcijske skupine (LAS) je spodbujati trajnostni razvoj skozi izvajanje projektov, ki imajo učinek na čim več ciljnih skupin na območju občin Logatec, Idrija in Cerkno. LAS s CILjem deluje po načelu lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in povezuje ljudi, ki imamo določene skupne potrebe in se soočamo s skupnimi izzivi.

Ena izmed prvih nalog LAS s CILjem je priprava Strategije lokalnega razvoja do leta 2027. Strategija bo opredelila razvojne probleme, potenciale, usmeritve in cilje na območju občin Logatec, Idrija in Cerkno. Na njihovi osnovi bo pripravljen akcijski načrt, ki bo konkretiziral cilje v ukrepe in časovnico letnih aktivnosti.

Z namenom prispevati k oblikovanju dobro pripravljene strategije lokalnega razvoja, vas v Občanskem forumu Logatec 2030 vabimo na javni dogodek na temo opredelitve potreb in možnosti lokalnega razvoja v občini Logatec ter ustreznega načina priprave strategije.

S predstavniki javnih institucij, gospodarstva ter civilne družbe iz občine Logatec v LAS s CILjem bomo v moderiranem pogovoru izmenjali poglede na lokalni razvoj in strateško načrtovanje v občini. Hkrati je dogodek namenjen širši zainteresirani javnosti, ki želi sodelovati pri opredeliti razvojnih problemov in potencialov v občini Logatec po načelu razvoja »od spodaj navzgor«.

Vstop na dogodek je prost. Zaradi lažje organizacije prosimo za potrditev udeležbe prek spletne prijavnice https://www.1ka.si/a/ed3fdf1f do ponedeljka 20. marca 2023.

PROGRAM DOGODKA

17:00-17:10 Uvodni pozdrav

Job Rupnik, Občanski forum Logatec 2030

mag. Dejan Šraml, direktor OOZ Logatec

---

17:10-18:20 Pogovor »Potrebe in izzivi lokalnega razvoja v občini Logatec«

Jure Kramar, Osnovna šola Tabor Logatec

Martina Puntar, Računovodstvo in svetovanje, s.p.

Irena Gornik Raymond, Društvo Ajda Vrzdenec

Josip Žanko, gostinec in podjetnik, Občanski forum Logatec 2030

moderator mag. Simon Delakorda, Občanski forum Logatec 2030

---

18:20-19:00 Pogledi zainteresirane javnosti na razvojne probleme in potenciale v občini Logatec

(zapis predlogov in pobud, ki bodo poslani LAS s CILjem z namenom vključitve v Strategijo lokalnega razvoja do leta 2027).


Dodatne informacije o dogodku: mag. Simon Delakorda, 041 365 529, simon.delakorda@guest.arnes.si.

LEPO VABLJENI!


1) K sodelovanju pri izvedbi dogodka in udeležbi na programu sta bila vabljena tudi župan Občine Logatec g. Berto Menard in nosilni partner LAS s CILjem Idrijsko - Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija.

2) Občanski forum Logatec 2030 je civilna družba občank in občanov, ki si prizadevamo za kakovostno življenje v vaseh, krajih in mestu občine Logatec. Cilj foruma je spodbujati aktivno državljanstvo in participativno demokracijo. Občanski forum se opredeljuje do razvojnih vprašanj v občini, pripravlja civilno-družbene pobude za boljše delovanje občine ter zagovarja javni interes in skupno dobro. Več informacij na povezavi https://www.facebook.com/ObcanskiforumLogatec2030.Oglejte si tudi