Logo MojaObčina.si

Dobrova-Polhov Gradec

DANES
24°C
13°C
JUTRI
26°C
11°C
Deli
6302

Skrb za dostop do kmetijskih zemljišč je odveč

V preteklem mesecu je bilo med krajani Dobrove kar nekaj slabe volje ter skrbi zaradi ukinitve javnega dobrega na zemljišču, ki jo mnogi uporabljajo kot dostopno cesto do svojih kmetijskih zemljišč. Zato je župan sklical sestanek in jim zatrdil, da je skrb odveč, saj imajo z drugo potjo zagotovljen dostop do svojih zemljišč.

V lanskem letu je občinski svet občine Dobrova- Polhov Gradec, še v prejšnji sestavi, sprejel Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini na parcelni številki 3079/1 k.o. Dobrova. Postopek je tako omogočil, da se je na tem zemljišču oziroma ne kategorizirani makadamski poti v zemljiško knjigo vpisal lastnik, in sicer Občina Dobrova – Polhov Gradec, ki je bila pred tem njen upravljalec. S tem je omogočeno, da se na njej po novem lahko izvajajo dela, za katera so potrebna gradbena dovoljenja.

Gre namreč za zemljišče oziroma ne kategorizirano makadamsko pot ob zemljišču, kjer se predvideva na eni strani objekt za centralne dejavnosti in ob njem center Emila Adamiča in na drugi strani izgradnja trgovine oziroma drugega poslovnega objekta. V postopku sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta je bil v lanskem letu že predstavljen urbanistični načrt širitve centralnih dejavnosti Dobrove, kjer je bilo povedano, da bo na tem območje prišlo do gradnje, zato občina zemljišče namerava prodati.

Kategorizirana makadamska pot, ki poteka od stare šole na Dobrovi proti Gradaščici, se je preteklosti in se še vedno uporablja kot dostopna pot do mnogih kmetijskih zemljišč. Kmetje so ob pridobitvi informacije glede spremembe statusa na tem zemljišču postali zaskrbljeni, zato so na občino poslali dopis oziroma zahtevo za ohranitev javne poti. V izogib slabi volji in slabemu pretoku informacij je župan Franc Setnikar vse podpisnike zahteve ter predstavnike Krajevne skupnosti Dobrova 24. 4.   povabil na sestanek. Na sestanku je bilo pojasnjeno, da občina s Sklepom o ukinitvi javnega dobra, dostopa do kmetijskih zemljišč v lasti podpisnikov, po ne kategorizirani makadamski poti, ki poteka po parc. št. 3079/3 k.o. Dobrova, do nadaljnjega ne bo ukinila. Občina se namreč zaveda pomena opravljanja kmetijske dejavnosti, ki je ena pomembnejših panog v občini, zato razvoj tako primarne kmetijske dejavnosti, kot različnih dopolnilnih dejavnosti, ki izboljšujejo dohodkovni položaj kmetij, spodbuja tudi s proračunskimi sredstvi. Omenjena makadamska pot, kot je bilo tudi na sestanku s strani župana pojasnjeno, ne predstavlja edinega dostopa obdelovalcem kmetijskih zemljišč na tem območju, saj dostopna pot do obdelovalnega območja vodi tudi preko parc. št. 3078/2 k.o. Dobrova. Ta je ravno tako v lasti občine in bo, ob morebitni potrebi nadomestitve, primerno urejena tudi za nemoten dostop za vse obdelovalce kmetijskih površin na tem območju, je bilo še zagotovljeno. Vsi udeleženci sestanka so bili, kot že večkrat ob lanskoletnih predstavitvah projekta, ponovno seznanjeni z novimi razvojnimi vsebinami, zasnovanimi za njihove potrebe, potrebe razvoja celotnega naselja Dobrova in okoliških naselij.  Predstavljen jim je bil tudi grafični prikaz Urbanističnega načrta - zazidalna situacija, ki je bil tudi javno razgrnjen v fazi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta v preteklem letu, iz katerega je bilo razvidno, da je občina z zasnovo projekta že v naprej poskrbela za nemoten dostop za vse lastnike kmetijskih zemljišč, saj je severno od predvidene širitve centra Dobrove s centralnimi dejavnostmi predvidena republiška obvoznica z izvozom na dostopno pot v lasti občine, ki poteka po parc. št. 3079/3 k.o. Dobrova.

Župan Franc Setnikar je bil tudi v tem konkretnem primeru nad ravnanjem nekaterih vidnih predstavnikov lokalne politike presenečen: "Pričakoval bi, da bo predsednik Krajevne skupnosti Dobrova Marjan Pograjc v takšnih primerih odigral svojo vlogo in bi članom sveta KS ter krajanom pojasnil situacijo. Namreč kot občinski svetnik in član delovne skupine za spremljanje priprave in izgradnje poslovno-trgovskega centra na Dobrovi je o vseh stvareh dobro seznanjen, zato bi bilo iz njegove strani pričakovati pomoč pri posredovanju informacij in s tem pohitritvi postopkov, ne pa da s svojimi dejanji prispeva le k podaljševanju rokov izvedbe enega večjih projektov zadnjih let na Dobrovi. Zares si želim, da bi bil novi center in ostale pridobitve na Dobrovi, ki bodo bistveno prispevale h kvaliteti življenja vseh občanov, naš skupen cilj in bi k njihovim čim prejšnjim uresničitvam vsak pristopal pozitivno ter prispeval po svojih najboljših močeh."

 

Nadja Prosen Verbič

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi