Logo MojaObčina.si

Dobrova-Polhov Gradec

DANES
17°C
-2°C
JUTRI
15°C
-3°C
Deli
6286

Javna obravnava sprememb OPN

Občina Dobrova - Polhov Gradec je v okviru javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrova – Polhov Gradec na sedežih vseh štirih krajevnih skupnosti konec februarja in v začetku marca pripravila javne obravnave, na katerih so sodelovali predstavniki občine, izdelovalca načrta ter zainteresirani občani.

Spreminja se OPN iz leta 2013

Župan Franc Setnikar je ob vsaki priložnosti pozdravil zainteresirano javnost in povedal, da gre za spreminjanje in odločanje o temeljnemu aktu občine – Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova – Polhov Gradec – spremembe št. 2 (v nadaljevanju SD OPN2), ki je bil sprejet 2013, nekaj sprememb tudi v letu 2014, tokrat pa gre za obravnavo kar 315 sprememb, med katerimi so tudi takšne, ki konkretno prispevajo k razvoju občine. Poudaril je, da je občina skupaj z izdelovalcem načrta skušala upoštevati vse želje in pobude, ki so so jih občani podali pisno. Besedo je nato predal predstavnikom podjetja RRD, Regijske razvojne družbe d.o.o., ki je izdelovalec občinskega prostorskega načrta Občine Dobrova – Polhov Gradec.

Ustvarjanje osnutka OPN

Predstavnica izdelovalca načrta Martina Rotar in Borut Ulčar sta povedala, da je do odločitve o spreminjanju OPN iz leta 2013 prišlo tako zaradi individualnih pobud iz strani občanov, kot iz strani občine. Predlagane razvojne širitve stavbnih zemljišč, ki so bile uvrščene v osnutek SD OPN2, predstavljajo zaokrožitev obstoječih preselitvenih območij skladno s cilji prostorskega razvoja Občine in uskladitve z dejanskim stanjem v prostoru ter nekatere uskladitve in odprave nejasnosti besedilnega izvedbenega dela OPN, kar pomeni, da gre za spreminjanje tako strateškega kot izvedbenega dela občinskega akta. Po poročanju izdelovalca se je tako v okviru osnutka SD OPN2 oblikovalo in obravnavalo 472 načrtovanih ureditev oz. sprememb, ki so bile naposled dane v presojo nosilcem urejanja prostora (v nadaljevanju NUP). Kar petindvajset soglasodajalcev je tako odločalo o posameznih pobudah in spremembah in končno podalo prvo mnenje na celoten osnutek SD OPN2. Posamezne institucije, med katerimi sta Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano veljala za najtrša pogajalca, so podale mnenja, ki pa jih občina lahko sprejme ali ne, in zahteva usklajevalni sestanek. Ker se Občina Dobrova – Polhov Gradec trudi ugoditi čim več željam, je skupaj z izdelovalcem pripravila dopolnjen osnutek OPN. Ta je bil v času javne razgrnitve, med 6. februarjem in 8. marcem 2018, na vpogled v občinski sejni sobi, na spletni strani občine ter na PISU – Prostorskem informacijskem sistemu občin. To je bil tudi čas namenjen sprejemanju še zadnjih pripomb na osnutek OPN.

Od 472 načrtovanih sprememb, okrog 70% sprejemljivih, ostale neprimerne

Na podjetju RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. so nam sporočili, da je še pred odločitvijo o spreminjanju OPN2 prišlo 315 individualnih pobud, poleg teh pa so bila obravnavane še druge načrtovane aktivnosti, skupaj torej 472 podanih načrtovanih sprememb. Od teh je bilo kot primernih obravnavanih 70% pobud, približno polovica je bila neproblematičnih, ostale pa so sprejemljive le pod določenimi pogoji, kar pomeni predloženo mnenje kmetijsko svetovalne službe, racionalizacija, veljavno gradbeno dovoljenje ipd. Pristojne institucije pa so nekatere pobude opredelile kot nesprejemljive. Izdelovalec je kot obrazložitev navedel, da so bile zavrnjene v večini vloge, kjer je bila podana pobuda za zazidljivo območje znotraj kmetijske površine ali obratno, prav tako niso bile odobrene pobude, ki so izkazovale razpršeno gradnjo. Direktorat za kmetijstvo, ki deluje znotraj Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je s prvim mnenjem opozoril tudi na problem prevelikega števila nepozidanih stavbnih zemljišč, zato se faktor zazidljivosti s tem dokumentom malenkostno zvišuje, kljub temu da SD OPN2 vsebuje tudi nekaj predloge izvzemov nezazidanih stavbnih zemljišč.

SD OPN2 rešuje zgodbe

Predstavnica izvajalca je predstavila tudi nekatere probleme, ki se v okviru tega prostorskega akta rešujejo, in sicer: ureditve za izboljšanje prometnega omrežja in zagotavljanja varnosti v cestnem prometu (obvozna cesta mimo graščine v Polhovem Gradcu, območje za parkiranje P&R ipd.); območja za oživitev razvojnih gospodarskih pobud (zaokrožitev jedra na Dobrovi, ureditev gospodarske cone z zbirnim centrom za odpadke lokalnega pomena na Šujici, območje za razvoj trgovinsko storitvenih in poslovno proizvodnih dejavnosti v nekaterih naseljih, ureditev športno rekreacijskega centra v Gabrju ter nekaterih drugih prostorov za razvoj turizma in rekreacije); posodobitve območij za razvoj kmetijske dejavnosti; ureditev zatečenega stanja razpršenih poselitev itd.

Kdaj bo na mizi nov prostorski načrt?

Predstavniki občine in izdelovalca načrta so v sklopu podanih vprašanj povedali, da se trudijo, da se akt prilagodi dejanskemu stanju občine in njenim razvojnim usmeritvam, predvsem pa željam in potrebam občanov. Vprašanja zainteresirane javnosti, na katera je odgovarjal župan in predstavnika izdelovalca načrta, so se tudi tokrat vrtela okrog morebitne izgradnje vodnega zadrževalnika, ureditve športno rekreacijskega centra, ureditev gospodarskih con, nasipa ter nekaterih razpršenih gradenj. Sicer pa so na vprašanje v zvezi z terminskim planom bolj malo obljubili, dejali so le, da je želja prostorski akt čim prej sprejeti, saj je od njega odvisna dinamika nekaterih infrastrukturnih projektov v občini, a vse je odvisno od hitrosti pridobivanja drugih mnenj s strani nosilcev urejanja prostora ter nadalje od odločitve članov občinskega sveta. Župan se je ob koncu vsem zahvalil za udeležbo ter svetoval, da vsak zase preveri, kako je začrtana usoda njegove nepremičnine.

Nadja Prosen Verbič, foto: NPV

 

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!