Logo MojaObčina.si

Dobrova-Polhov Gradec

DANES
14°C
7°C
JUTRI
17°C
10°C
7402

Dokumentacija za 1. fazo kolesarske poti pripravljena

Projekt Barjanskega kolesarskega omrežja se nadaljuje. Občina Dobrova - Polhov Gradec je skupaj z zunanjimi izvajalci že pripravila najprimernejšo idejno zasnovo, natančno določila odseke, za del teh že pripravila projektno nalogo in objavila razpis za izbor izvajalca za pripravo projekta za izvedbo.

Poročali smo že, da je Občina Dobrova – Polhov Gradec skupaj s preostalimi šestimi občinami že konec leta 2017 z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala Dogovor o sodelovanju pri urejanju in gradnji Barjanskega kolesarskega omrežja. Na podlagi podpisanega dogovora Občina Dobrova-Polhov Gradec intenzivno pripravlja osnovne podlage za načrtovanje in gradnjo projekta, ki nosi naziv projekt državnega in regijskega pomena in je uvrščen v Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa in javne infrastrukture v Republiki Sloveniji do leta 2020 z vizijo do leta 2030 ter v Načrt razvojnih programov državnega proračuna.

Do leta 2025 v občini skoraj 40 kilometrov kolesarskih poti

Projekt se bo izvajal fazno po odsekih in bo predvidoma zaključen v letu 2025. Urejanje in gradnjo kolesarskega omrežja je občina razdelila na 7 različnih odsekov, in sicer: odsek 1: Dobrova - Polhov Gradec, v dolžini 13,1 kilometra; Odsek 2: Dobrova - občinska meja MOL, kjer se na Tržaški cesti naveže na obstoječo daljinsko kolesarsko povezavo, tu v dolžin 1,5 kilometra; Odsek 3: Polhov Gradec – Ljubljanica v dolžini 8,9 kilometra; Odsek 4: Ljubljanica - Suhi dol oziroma do občinske meje z Gorenjo vasjo, kjer je dolžina odseka 3,9 kilometra; Odsek 5: Ljubljanica - občinska meja in se nadaljuje v smeri Horjul regionalna cesta R2-407/1145, tu gre zgolj za dolžino 180 metrov; Odsek 6: Dobrova – Brezje - občinska meja Horjul v dolžini 7,5 kilometra; odsek 7: Stranska vas – Dobrova – Podsmreka – občinska meja MOL, ki pa meri kar 4,2 kilometra.

Projektna naloga usklajena z Direkcijo za infrastrukturo

V avgustu 2019 je bila na strani Ministrstva za infrastrukturo potrjena Projektna naloga za prvo fazo oziroma dva odseka. Projektna naloga je podlaga za izdelavo Projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) del na območju občine. Izbrana je bila najprimernejša idejna zasnova oziroma izbrana varianta, ki jo je izdelalo podjetje Boson d.o.o. Gre za varianto, ki obsega dva odseka, in sicer odsek 1 (v odstavku zgoraj kot del odseka 1) od naselja Gabrje do naselja Dobrova, in odsek 2 (v odstavku zgoraj kot odsek 2 in odsek 7) od naselja Dobrova do občinske meje z Mestno občino Ljubljana ter navezavo na regionalno kolesarsko povezavo na Tržaški cesti v Ljubljani. Na podlagi izdelane idejne zasnove in opravljenega terenskega ogleda Projektna naloga že predvidi potek kolesarske ceste in dela. Glede na to, da je zaslediti, da je izbrana varianta tudi najugodnejša, se lahko prepričamo, da se bo v precejšnjih delih izdelala enostranska dvosmerna kolesarska steza, ki bo zgolj zarisana z zelenim pasom minimalne širine 1,5 metra, saj širina cestišča na teh mestih to dovoljuje, drugod pa se enostranska dvosmerna kolesarska steza načrtuje izdelati na pločniku. Naloga omenja tudi številna druga dodatna dela, ki se bodo morala izvesti predvsem na premostitvah vodotokov, kjer bodo potrebne razširitve obstoječih konstrukcij, izgradnja brvi za kolesarje, tudi podporni zidovi. Na delih kolesarske poti se predvidevajo tudi počivališča za kolesarje, ki bodo opremljena z napravami za parkiranje koles, s košem za smeti ter informacijsko tablo.

Direkcija bo izvajal odkupe zemljišč

Podatek, da bo dobršni del kolesarske poti potekal ob regionalni cesti prav gotovo vzbudi upanje na resnično izvedbo le-te, kar pa se bo izkazalo že v naslednjem koraku, ko se bo Direkcija RS za infrastrukturo z lastniki zemljišč dogovarjala glede odkupov zemljišč. Ti bodo glede na izbrano varianto pogosto nepotrebni, saj je na nekaterih delih lastnica zemljišč država, na nekaterih lokacijah so območja manj obsežna in zato sprejemljivejša kot bi bilo to v primeru samostojne izgradnje kolesarske steze, v tako obsežnem projektu pa se najdejo tudi situacije, kjer bo za čim prejšnjo realizacijo projekta z javnim interesom potreben konstruktiven pogovor in razumevanje med državo in posameznikom – lastnikom zemljišča.

Tudi občina upa na dobro sodelovanje vseh vpletenih, saj mora svoj del vsebine sporazuma izvesti do 20. 9. 2020. To je namreč rok za oddajo predpisane dokumentacije, s katero je prijavila projekt za sofinanciranje iz sredstev Evropske unije. Pomemben del bo opravila že v začetku naslednjega leta, ko se pričakuje da bo v prihodnjih dneh izbrani izvajalec izdelal celosten Projekt za izvedbo, rok za prijavo na razpis se je namreč iztekel 20. 9.2019. O nadaljnjih korakih pa vas bomo obveščali v naslednjih številkah Našega časopisa.

Ne pozabimo

Ureditev Barjanskega kolesarskega omrežja oziroma kolesarskih povezav je projekt v javnem interesu, saj bo z njim zagotovljena večja prometna varnost, razvoj kolesarskega turizma in ne nazadnje omogočena bo uporaba koles za rekreacijo in dnevne migracije, ki izboljšujejo kakovost življenja posameznikov in spodbujajo zdrav način življenja.

Nadja Prosen Verbič

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi