Logo MojaObčina.si

Dobrova-Polhov Gradec

DANES
5°C
-2°C
JUTRI
7°C
-3°C
7402

Na državni cesti od Dobrove do Polhovega Gradca veliko odprtih projektov

Cesto, ki povezuje Polhov Gradec in Dobrovo, vsakodnevno uporablja veliko število voznikov, zato je še posebej pomembno, da je cesta v dobrem stanju in omogoča varno vožnjo. V preteklih mesecih je bilo cestišče na določenih odsekih že urejeno, številni projekti pa še čakajo, da bodo uresničeni v skladu z načrtom postopne prenove.

V lanskem letu sta bili zaključeni 1. in 2. faza rekonstrukcije regionalne ceste od Loga pri Polhovem Gradcu do Belice, ki je močno izboljšala povezavo med kraji. Trenutno pa poteka obsežna rekonstrukcija ceste v Mali vodi, v sklopu katere bo med drugim asfaltiran še del ceste, ki je do sedaj bil makadamski, kar je otežilo vzdrževanje in podaljšalo čas vožnje. Projekt je zato resnično pomembna pridobitev za vse uporabnike ceste.

Ker gre za državno cesto, so projekti v veliki meri odvisni od sredstev Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI), s katero Občina Dobrova - Polhov Gradec tesno sodeluje, opozarja na kritične cestne odseke in nudi pomoč pri pripravi in izvajanju projektov v naši občini. V preteklih mesecih pa so se predstavniki DRSI, Občine in župan Franc Setnikar sestali tudi na terenu in si v živo ogledali vse ključne točke, kjer je rekonstrukcija državne ceste nujno potrebna. Kateri projekti so načrtovani za regionalno cesto R3-641/1369 Ljubljanica–Ljubljana, na odseku Polhov Gradec–Dobrova?

Na cesti od Razorov do Šujice se bo gradila kolesarska povezava

Projekt Barjansko kolesarsko omrežje je izjemnega pomena, saj bo bistveno izboljšal mobilnost prebivalcev naše občine. Barjanska kolesarska povezava je regionalna, ker med seboj povezuje pomembna središča lokalnih skupnosti, zato je tudi ta investicija v pristojnosti DRSI, Občina pa je odgovorna za površine za pešce in javno razsvetljavo.

Prvi del barjanske kolesarske povezave bo potekal od meje z Mestno občino Ljubljana do Gabrja, kar znaša dobrih 6 kilometrov. Zaradi lažje gradnje je bil projekt razdeljen na tri etape. Gradnja 1. etape barjanske kolesarske povezave, ki bo potekala od Razorov do Šujice, se bo pričela prihodnje leto, zaključena pa bo do sredine leta 2023. Načrtovana trasa za kolesarje bo praviloma potekala ločeno od regionalne ceste po kolesarskem pasu, razen v središčih naselij, kjer bo zgrajena mešana površina za pešce in kolesarje. V naselju Dobrova je predvidena dograditev površin za pešce in kolesarje na obeh straneh ceste, ureditev razsvetljave in avtobusnih postaj.

Občina je Direkciji pomagala pri odkupu objekta v Gabrju

Prav tako se pripravlja projektna dokumentacija za rekonstrukcijo 1,3 kilometra dolgega cestnega odseka od konca ravnine v Gabrju do Žirovnika.

En del tega cestnega odseka predstavlja tudi nepregledni ovinek pri gostišču Kramarjev hram. Direkcija RS za infrastrukturo je septembra s pomočjo Občine odkupila zemljišče z objektom na naslovu Gabrje 21, zato bo objekt v naslednjem letu lahko odstranila, kar bo omogočilo ureditev omenjenega ovinka in prestavitev cestne osi. Projektno dokumentacijo (natančneje Projekt za izvedbo) za ureditev te nevarne točke je DRSI že izdelala.

Na cesti Gabrje–Žirovnik je vozišče na številnih mestih že dotrajano, kljub manjšim popravkom in asfaltiranju delov ceste, ki so bili izvedeni v preteklih mesecih. Na Hruševem pa se nahaja avtobusno postajališče, kjer potniki nimajo prostora za sestop, kar je ena najpomembnejših težav, ki jih bo projekt moral odpraviti.

Kmalu se bodo pričela dela v 3. in 4. fazi

Konec oktobra je bila na osnovi sporazuma o sofinanciranju med DRSI, Občino in izvajalcem del podjetjem Trgograd d.o.o. in njegovim partnerjem Komunalne gradnje d.o.o. podpisana dobrih 2,3 milijona evrov vredna pogodba za rekonstrukcijo regionalne ceste R3-641/1369 Ljubljanica–Ljubljana za 3. in 4. fazo projekta. Sredstva v višini 2,1 milijona evrov bo zagotovila DRSI. Prenovljena bo cesta od Belice do Dvora in od Hrastenic do Žirovnika, v skupni dolžini skoraj 2 kilometra. Pred pričetkom gradbenih del mora biti izvedena le uvedba v delo, ponekod pa je potrebno še urediti lastništvo zemljišč ob cesti. Pričetek del je že težko pričakovan. Izvajalec del bo konec leta pričel s pripravami na začetek gradnje, kot so pridobitev dovoljenj za zaporo ceste ipd., z gradbenimi deli pa bo pričel, ko bo vreme to omogočalo – najverjetneje spomladi 2022.

Urejala se bo tudi cesta od Dvora do Polhovega Gradca, v Srednji vasi še kanalizacija, v Polhovem Gradcu pa prometno vozlišče in avtobusna postaja

Tudi na cesti od Dvora do Polhovega Gradca je na nekaterih mestih cestišče potrebno sanirati. V Dvoru cesta poteka skozi naselje, je ozka in nepregledna. V letu 2020 je bila hiša v središču naselja podrta, kar je že samo po sebi zagotovilo večjo preglednost v ovinku, z vidika prometne varnosti pa je med drugim potrebno rešiti še problem z avtobusnima postajališčema.   

Ob glavni cesti se v smeri proti Polhovem Gradcu nahajata dva lesena mostova, ki ju je potrebno zamenjati (proti Dolenji vas in proti Babni Gori). Ker je cesta na tem delu pogosto poplavljena, bo pred ureditvijo mostov potrebno poskrbeti tudi za protipoplavno zaščito ceste.

150 metrov dolg cestni odsek v začetku Srednje vasi bo urejen sočasno z gradnjo kanalizacije, ki bo potekala naslednje leto. Skozi naselje Srednja vas je bila cesta pred nekaj leti že rekonstruirana, zato na tem delu dodatne ureditve niso potrebne. V Polhovem Gradcu pa se pripravlja ureditev prometnega vozlišča z avtobusno postajo. Celotna projektna dokumentacija za ureditev prometnega vozlišča je že pripravljena. Izvajala se bo rekonstrukcija regionalne ceste skozi središče naselja Polhov Gradec in gradnja avtobusne postaje, za katero je Občina Dobrova - Polhov Gradec že pridobila gradbeno dovoljenje.

 

To so le nekateri izmed projektov, ki jih lahko pričakujemo na cesti Polhov Gradec–Dobrova. Gre večinoma za obsežne projekte, ki zahtevajo veliko finančnih sredstev, priprava ustrezne in premišljene projektne dokumentacije pa je dolgotrajna, a tako Občina kot tudi DRSI si prizadevata, da bi bile nevarne točke v prometu odpravljene – čimprej.L. O.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi