Logo MojaObčina.si

Dobrova-Polhov Gradec

DANES
32°C
19°C
JUTRI
30°C
19°C

Razpis za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

V naši občini je svetel zgled ekologije ter hkrati ekonomske računice domačija z Briš, saj sem že l. 2009 predstavil v časopisu njihovo sončno elektrarno na strehi, ki ima dobo trajanja 20 let, investicija preko 300.000 EUR pa se povrne v desetih letih iz naslova prodaje elektrike po vnaprej sklenjenih pogodbah … In ne le sonce, tudi mletje sekancev in dostava v Ljubljansko toplarno in drugam, vse to je ekologija in donos z roko v roki, k temu stremi celotna Evropa in to vzpodbuja tudi tu predstavljeni razpis in nepovratna sredstva!

Javni razpis za najem vseh zainteresiranih je odprt do vključno 21. oktobra 2020. Objavilo ga je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije na podlagi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije in »Naložbe v osnovna sredstva in nekmetijske dejavnosti iz Programa razvoja podeželja« s strani Ministrstva za finance.
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000 EUR, od tega 10.000.000 EUR za nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter 5.000.000 EUR za samostojne podjetnike posameznike, zavode, zadruge in gospodarske družbe. Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež Slovenije pa 25 %.

 

Upravičene naložbe: 

  1. Naložbe, ki prispevajo k varovanju okolja (zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode, ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov, reciklaža in uporaba odpadnih surovin …);
  2. naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje (posodobitev ogrevalnih sistemov in izolacije objektov, pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov, sonce,veter ali voda, za namen prodaje).

 

Pogoji

Potrebna je razvidna zaprtost celotne predstavljene finančne konstrukcije, čimveč finančnih partnerjev, natančen popis del in stroškov; »Bilance stanja« na dan 31. 12. 2019 in kopijo »Bilance uspeha« za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, potrjene s strani Finančne uprave Republike Slovenije, ki se priložita vlogi na javni razpis; potrebne so fotografije zemljišča oziroma objekta, na katerem se bo izvajala naložba, iz katerih je razvidna celotna lokacija predmeta naložbe iz vsaj štirih zornih kotov. Potrebna je še izjava upravičenca, ki je prejemnik pomoči de minimis in priloga »Izjava upravičenca o že dodeljenih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«.


Merila

30 % ekonomska računica, donosnost naložbe
28 % varovanje okolja in podnebne spremembe
21 % novo ustvarjena delovna mesta
11 % socialni vidik in izobrazba upravičenca, 
10 % stopnja razvitosti občine in zaposlenosti (manj kot je, bolje je, a naša občina spada med bolj razvite in ima tudi zelo malo brezposelnih).

Za več informacij in obrazce razpisa se obrnite na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 580 77 92, E-mail: aktrp@gov.si.

Naj zaključim z mislijo, da je strank v parlamentu veliko, planet pa imamo le en! Da pa ste lahko izvirni v idejah kaže primer reciklaže pločevink iz tujine, saj lahko iz domačih materialov, torej kovinskega lonca za rože, betona, fena za lase in oglja sestavite učinkovito peč za taljenje aluminija, ki ga nato v tekočem stanju vlivate v uporabne dekorativne izdelke kar v modelih za peko peciva. Več slik na spletu v našem časopisu – www.mojaobcina.si, kjer se lahko tudi prijavite za redno pošiljanje obvestil o novih objavah.
Sebastjan Vehar

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi