Logo MojaObčina.si
DANES
7°C
1°C
JUTRI
4°C
-5°C
Oceni objavo

Evropska sredstva za projekt Poslovna cona južno od železnice - II. faza

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je sredi aprila odobrila sofinancerska sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in pripadajoči nacionalni prispevek iz proračuna države za sofinanciranje projekta Poslovna cona južno od železnice. Tako naj bi država skupaj prispevala za projekt dobrih 552. 646 evrov, pri čemer bo 75 odstotkov delež EU, delež proračuna RS pa 25 odstotkov.

Gre za sofinanciranje del v sklopu druge faze  projekta urejanja cestne infrastrukture na območju Poslovne cone Žalec – južno  od železnice, ki so te dni v zaključni fazi in zajemajo novogradnjo na cesti B in D znotraj zazidalnega načrta Poslovna cona Žalec – južno od železnice v skupni dolžini 145 metrov s pločnikom, vodovodom, fekalno in meteorno kanalizacijo ter kanalizacijo za NN elektro razvod ter za rekonstrukcijo Ceste
ob železnici« (LC 490162) v skupni dolžini 90 m s pločnikom klesarsko stezo, vodovodom, fekalno in meteorno kanalizacijo. Občina Žalec  je gradbeno pogodbo s podjetjem Tegar d.o.o. iz Velike Pirešice sicer podpisala  lani 17. septembra, z deli pa so pričeli konec lanskega oktobra. Dela so po »zimskem« premoru nadaljevali spomladi in jih zdaj zaključujejo.


Skupni stroški operacije v skladu s prijavljenim projektom Občine Žalec znašajo 662.892 evrov, upravičeni stroški operacije, ki so  jih odobrili kot sofinancerski delež, pa 552.646 evrov, od tega je delež Evropskega  sklada za regionalni razvoj 75 %, države Slovenije pa 25 %. To pomeni maksimalno višino zneska, ki ga na tem projektu lahko dobi investitor.


Izvedena gradbena dela na tem projektu skupaj znašajo skoraj 580 tisoč evrov (z DDV), preostanek pa predstavlja strošek izdelave projektne dokumentacije in še nekateri drugi. Glede na končno stanje realizacije pa bo dokončno znan tudi točen znesek sofinanciranja. Z gradbenimi deli je občina zaključila, trenutno pa je v fazi primopredaje zgrajenega objekta. Potem sledi priprava vloge za izdajo uporabnega dovoljenja.


Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014-2020, prednostne osi 3 »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno  gospodarsko rast«, prednostne naložbe 3.1 »spodbujanje podjetništva, zlasti z  enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«,
specifičnega cilja 3.1.2. »povečanje dodane vrednosti MSP«. Investicija v  Poslovno cono južno od železnica II. faza predstavlja dograditev obstoječe infrastrukture v tej poslovni coni in sledi glavnemu cilju – omogočiti ustrezno  infrastrukturo obetavnim podjetjem, sedanjim in bodočim uporabnikom poslovne  cone ter s tem prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni ravni.

Oglejte si tudi