Logo MojaObčina.si
JUTRI
4°C
-3°C
PON.
7°C
-8°C

Razpisi občine Žalec

Kategorije
 • Vse
 • Javna naročila
 • Javna naznanila
 • Javne dražbe
 • Javne objave in razpisi
 • Javne razgrnitve
 • Javni natečaji
 • Javni pozivi
 • Javni razpisi
 • Ostali razpisi
 • Poziv za javno zbiranje ponudb
Razpisi
 • Vsi
 • Izberi datum

Razpisi

Datum objave: 26. 01. 2023
Številka razpisa: 032-0002/2023
Sredstva: 0,00 EUR

Javna obravnava predlogov predpisov

Občinski svet Občine Žalec je na svoji 3. redni seji dne 25. januarja 2023 sprejel v obravnavo: predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2023 (prva obravnava)predlog Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2023 ...
Datum objave: 17. 01. 2023
Številka razpisa: 4780-0023/2022
Sredstva: 0,00 EUR

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo v k.o. Žalec

Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec kot lastnik in upravljavec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo parc.št. 1144/3 k.o. 996- Žalec, v izmeri 190 m2, ki predstavlja nepozidano stavbno zemljišče, po ceni ...
Datum objave: 18. 01. 2023
Številka razpisa: 011-0001/2023
Sredstva: 0,00 EUR

Poziv k predlaganju kandidatov (OŠ Griže, Žalske lekarne)

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja poziva, da ji posredujete predloge za :enega (1) predstavnika/predstavnico ustanoviteljice v svet javnega zavoda Osnovna šola Grižeenega (1) ...

Zaključeni razpisi

Datum objave: 04. 01. 2023
Številka razpisa: 4780-0008/2018
Sredstva: 0,00 EUR

Javna dražba nepremičnine 1690/7 v k.o. 997 Gotovlje

Objavljamo javno dražbo za prodajo nepremičnine parc. št. 1690/7, k.o. 997 Gotovlje, v izmeri 1.277 m2, v deležu 1/1 od celote, ki v naravi predstavlja nepozidano stavbno zemljišče. Izklicna cena je 25.540,00 EUR. V ceni ni vključen ...
Datum objave: 03. 01. 2023
Številka razpisa: 330-0001/2023
Sredstva: 40 000,00 EUR

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Žalec za leto 2023

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Žalec za leto 2023 za UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno ...
Datum objave: 03. 01. 2023
Številka razpisa: 041-0016/2022
Sredstva: 0,00 EUR

Poziv k predlaganju kandidatov za člane JZ ZKŠT Žalec

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja poziva, da ji posredujete predloge za 3 predstavnike, predstavnice ustanoviteljice v svet javnega zavoda Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec.Odlok o ustanovitvi ...
Datum objave: 29. 12. 2022
Številka razpisa: 4782-0195/2022
Sredstva: 0,00 EUR

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, matična številka: 5881544, kot lastnik objavlja namero o sklenitvi neposredne zakupne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1112/6 k.o. ...
Datum objave: 23. 12. 2022
Številka razpisa: 4780-0031/2022
Sredstva: 0,00 EUR

2. javna dražba nepremičnine parc. št. 2423 v k.o. Žalec

Občina Žalec objavlja 2. javno dražbo nepremičnine parc. št. 2423 v izmeri 1.031 m2 k.o. 996 – Žalec, v deležu 1/1 od celote, ki v naravi predstavlja nepozidano stavbno zemljišče v poslovni coni Arnovski gozd III (območje EUP LO ...