Logo MojaObčina.si

Žalec

DANES
16°C
11°C
JUTRI
18°C
10°C

Razpisi občine Žalec

Kategorije
 • Vse
 • Javna naročila
 • Javna naznanila
 • Javne objave in razpisi
 • Javne razgrnitve
 • Javni natečaji
 • Javni pozivi
 • Javni razpisi
 • Ostali razpisi
 • Poziv za javno zbiranje ponudb
Razpisi
 • Vsi
 • Izberi datum

Razpisi

Datum objave: 09. 09. 2022
Številka razpisa: 711-0006/2022
Sredstva: 0,00 EUR

Ukinitev statusa javnega dobra

Občinski svet Občine Žalec je na svoji seji dne 25. 5. 2022 sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra nepremičninam parc. št. 1712/2, 1712/3, k.o. 978 Studence, 1259/2, k.o. 998 Velika Pirešica, ...
Datum objave: 09. 09. 2022
Številka razpisa: 4782-0152/2022
Sredstva: 0,00 EUR

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec kot lastnik objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za posebno rabo javnih površin, za del zemljišča parc. št. 157/7 k.o. 997 – Gotovlje, v izmeri cca. 1000 m2. ...
Datum objave: 15. 09. 2022
Številka razpisa: 3502-0014/2022
Sredstva: 0,00 EUR

Javna razgrnitev Elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju zazidalnega načrta Arnovski gozd

S tem javnim naznanilom obveščamo javnost o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju zazidalnega načrta Arnovski gozd. Identifikacijska številka ...
Datum objave: 16. 09. 2022
Številka razpisa: 4782-0155/2022
Sredstva: 0,00 EUR

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec kot lastnik objavlja namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za najem dela zemljišča parc. št. 309/5 k.o. 999 Gorica, v izmeri 264 m2 od skupno 1160 m2. ...
Datum objave: 21. 09. 2022
Številka razpisa: 4780-0030/2022
Sredstva: 0,00 EUR

1. javna dražba nepremičnine parc. št. 2408, k.o. 996 Žalec

Objavljamo 1. javno dražbo nepremičnine parc. št. 2408 v izmeri 598 m2 k.o. 996 – Žalec, v deležu 1/1 od celote, ki v naravi predstavlja nepozidano stavbno zemljišče v poslovni coni Arnovski gozd III (območje EUP LO 4/3). Izklicna ...
Datum objave: 22. 08. 2022
Številka razpisa: 1100-0016/2022
Sredstva: 0,00 EUR

Javni razpis za dodelitev 7 štipendij Občine Žalec

Občina Žalec podeljuje štipendije dijakom in študentom kot pomoč pri njihovem rednem šolanju oziroma študiju. Štipendije se podeljujejo za šolanje oziroma študij v Republiki Sloveniji in v ...