Logo MojaObčina.si
DANES
4°C
-1°C
JUTRI
5°C
5°C

Razpisi občine Žalec

Kategorije
 • Vse
 • Javna naročila
 • Javna naznanila
 • Javne dražbe
 • Javne objave in razpisi
 • Javne razgrnitve
 • Javni natečaji
 • Javni pozivi
 • Javni razpisi
 • Ostali razpisi
 • Poziv za javno zbiranje ponudb
Razpisi
 • Vsi
 • Izberi datum

Razpisi

Datum objave: 28. 11. 2023
Številka razpisa: 4782-0441/2023
Sredstva: 0,00 EUR

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe v k.o. Pongrac

Objavljamo namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 807/10 k.o. 1020 - Pongrac, v izmeri 160 m2.Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnine ter informacije o ogledih dobijo interesenti na nas ...
Datum objave: 30. 11. 2023
Številka razpisa: 032-0015/2023
Sredstva: 0,00 EUR

Javna obravnava predloga Lokalnega programa kulture 2022-2030+

Občinski svet Občine Žalec je na svoji 9. redni seji dne 29. novembra 2023 sprejel v obravnavo predlog Lokalnega programa kulture v Občini Žalec za obdobje 2022 do 2030+ (prva obravnava) v predloženem besedilu in ga posredoval v 30-dnevno javno ob ...
Datum objave: 09. 11. 2023
Številka razpisa: 094-0006/2023
Sredstva: 0,00 EUR

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev Savinovih odličij za leto 2023

Za kulturni praznik v letu 2024 bodo na osrednji občinski proslavi v počastitev slovenskega kulturnega praznika ustvarjalcem na kulturnem področju podeljena Savinova odličja za zasluge na muzejskem, likovnem, prevajalskem, knjižničnem, publi ...
Datum objave: 03. 04. 2023
Številka razpisa: 3544-0021/2023
Sredstva: 15 000,00 EUR

Javni poziv za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Žalec za leti 2023 in 2024

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) - individualnih ali skupinskih, velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov) v Občini Žalec.Višina razpisanih sredstev za leto 2023 je 15.000 € ...

Zaključeni razpisi

Datum objave: 30. 10. 2023
Številka razpisa: 711-0009/2023
Sredstva: 0,00 EUR

Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra

S tem javnim naznanilom objavljamo odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljiščih:- parc. št. 1726/4 k.o. 102 ...
Datum objave: 30. 10. 2023
Številka razpisa: 353-0003/2023
Sredstva: 0,00 EUR

Ugotovitev imetnika lastninske pravice

Objavljamo ugotovitveno odločbo, da je imetnik lastninske pravice nepremičnin parc. št. 1930 in 1933, k.o. Zabukovica, Krajevna skupnost Griže. V naravi sta nepremičnini del pokopališča v Grižah.
Datum objave: 30. 10. 2023
Številka razpisa: 353-0003/2023
Sredstva: 0,00 EUR

Ugotovitev statusa grajenega javnega dobra

Objavljamo ugotovitveno odločbo, da ima nepremičnina parc. 1641/2, k.o. Studence, status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – kategorizirana lokalna cesta. Po pravnomočnosti te odločbe se bo v zemljiški knjigi predlagal vpis lastni ...
Datum objave: 30. 10. 2023
Številka razpisa: 353-0003/2023
Sredstva: 0,00 EUR

Ugotovitev statusa grajenega javnega dobra

Objavljamo ugotovitveno odločbo, da ima nepremičnina parc. št. 1723/8, k.o. Gotovlje, status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – kategorizirana lokalna cesta.Po pravnomočnosti te odločbe se bo v zemljiški knjigi predlagal vpis lastni ...
Datum objave: 20. 10. 2023
Številka razpisa: 011-0037/2023
Sredstva: 0,00 EUR

Predlaganje kandidata za namestnika člana OVK

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja, poziva politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občane, da podajo predlog kandidata za imenovanje namestnika člana občin ...