Logo MojaObčina.si
JUTRI
18°C
6°C
NED.
17°C
4°C

Plan aktivnosti za leto 2021

Kljub pandemiji COVID-19 se optimistično spogledujemo z realizacijo postavk proračuna Občine Vojnik za leto 2021 in rebalansa proračuna 2021-1.

Gradnja vrtca

Dokončanje izgradnje novega vrtca na Frankolovem se je zaradi izrednih razmer časovno nekoliko zamaknilo. Frankolovčani smo veseli, da se bo v prvi polovici leta dokončala do zdaj največja investicija v našem kraju. Z izgradnjo novega vrtca in ostalimi pridobitvami, ki jih projekt predvideva, bo kraj veliko pridobil. Tako se bo uresničila dolgoletna potreba in želja krajanov, staršev, najmlajših ter zaposlenih v vrtcu, ki smo potrpežljivo čakali vrsto let.


Vzdrževanje makadamskih cest

V naši krajevni skupnosti je še nekaj makadamskih odsekov cest, ki jih vzdržujemo z nasipnim materialom. Zavedamo se, da je strošek vzdrževanja takšnih cest odvisen od konfiguracije terena in vremena. Bolj je cesta strma, več je neurij in več stroškov zahteva njeno vzdrževanje. Želimo si, da bi takšnih odsekov čim prej zmanjkalo.


Vzdrževanje asfaltnih cest – javnih poti

Veliko cestnih odsekov – javnih poti, ki so se v naši krajevni skupnosti pripravljale v okviru režijskih odborov do asfaltne prevleke, je v zelo slabem stanju. Zato vsako leti poskušamo sanirati – pokrpati najnujnejše poškodbe, ki izboljšajo prevoznost in izvajanje zimske službe.Asfaltiranje cest

Letos bodo asfaltirane ceste, ki so zemljiško odpisane in so na kritičnih odsekih. Za novoasfaltirane ceste je priprava cestišča do asfaltiranja v domeni režijskih odborov. Poudarek bo tudi na sanaciji obstoječih cest, ki so bolj obremenjene in v slabem stanju. Takšnih cest v naši krajevni skupnosti ne manjka, zato moramo v prihodnjih letih zagotoviti dovolj finančnih sredstev za njihovo obnovo.


Vodovodi

Lani smo v naši krajevni skupnosti na področju vodovodov opravili veliko dela. Vodovod Beli potok je končan, v Rovah in Brdcah bodo spomladi dokončani priključki do stanovanjskih hiš.

Letos želimo izdelati idejni načrt za Zgornji Lindek, ki bo osnova za izdelavo PZI projekta. V sušnih obdobjih krajani Lindeka ostanejo brez vode iz lokalnih zajetij, zato jim člani PGD Frankolovo neprestano dovažajo pitno vodo. Vodovod Lindek se bo napajal iz novozgrajenega rezervoarja v Belem potoku.

V zadnjem obdobju je velikokrat potrebno voziti vodo v rezervoar »Kapelica« pri Čretnik v Lipi pri Frankolovem. Dotok vode v rezervoar je, glede na razvejanost novozgrajenih odsekov in morebitnih izgub ter poškodb, očitno premajhen. Ta problem bo potrebno reševati s povezovalnim vodovodom iz naselja Trnovlje pri Socki.


Kanalizacija

V preteklih letih smo zgradili nekaj odsekov fekalne kanalizacije in sočasno uredili cestno infrastrukturo. Letos se načrtuje izgradnja kanalizacije v naselju Dol pod Gojko – II. del.

Za nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega omrežja Frankolovo, upamo, da bodo v prihodnosti na razpolago primerni razpisi, ki bodo pospešili izgradnjo načrtovanih odsekov.

Izdelali bomo tehnično dokumentacijo za izgradnjo kanalizacije v naselju Stražica – podaljšanje kanala v smeri Ločnikar. Izvedba je načrtovana za naslednje leto.


Javna razsvetljava

Pri izgradnji kanalizacije v Stražici smo položili cevi in postavili stojna mesta za  javno razsvetljavo.

V tem letu bomo na omenjenem odseku dokončali javno razsvetljavo s položitvijo kabla, postavitvijo kandelabrov in montažo svetilk. Poleg tega se bo v našem kraju skladno z uredbo uredila osvetlitev cerkva.


Idejna zasnova ureditve križišča za Rove in Rakovo stezo

Priključka cest na regionalno cesto za Rove in Rakovo stezo nista primerna in varna. Pobuda za primerno ureditev priključka za Rove je stara že več let, zato so podpisi krajanov za rešitev tega problema upravičeni. Pri preučitvi stanja na terenu smo se odločili za izdelavo idejnega projekta, ki bi izboljšal možnost priključka na regionalno cesto obeh omenjenih cest. Izdelana idejna zasnova bo osnova za pridobivanje soglasij, nakupov zemljišč in pogojev za izdelavo projekta ureditve križišča.


Obnova strehe na stavbi Krajevne skupnosti Frankolovo

Streha stavbe Krajevne skupnosti Frankolovo je v dokaj slabem stanju, brez zračnega kanala. Ob obilnih padavinah streha spušča in povzroča škodo na objektu.

V poletnih mesecih se bo izvedla zamenjava kritine z izvedbo zračnega kanala, novimi žlebovi in snegobrani.


 

Tekst in foto: Dušan HorvatVšečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi