Logo MojaObčina.si

Vojnik

DANES
6°C
-4°C
JUTRI
1°C
-1°C

Razpisi občine Vojnik

Kategorije
 • Vse
 • Javna naročila
 • Javna naznanila
 • Javne objave in razpisi
 • Javne razgrnitve
 • Javni natečaji
 • Javni pozivi
 • Javni razpisi
 • Ostali razpisi
Razpisi
 • Vsi
 • Izberi datum

Razpisi

Datum objave: 10. 12. 2018
Številka razpisa: 846 – 0001/2013 - 74
Sredstva: 0€

Predlog delnih občinskih načrtov zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova ter ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh

Na podlagi 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov ZiR (UL RS št. 24/ 2012) Občina Vojnik predstavlja Predlog delnih občinskih načrtov zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova ter ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh, obe ...

Zaključeni razpisi

Datum objave: 30. 11. 2018
Številka razpisa: 011-0010-2018/2
Sredstva: 0€

JAVNI POZIV ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV KANDIDATOV ZA ČLANE NADZORNEGA ODBORA

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  Občine Vojnik na podlagi 34.člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glsilo slovenskih občin 3/16 poziva občane, njihove organizacije  in politične stranke v občini, da podajo svoje ...
Datum objave: 27. 07. 2018
Številka razpisa: 355-0024/2018
Sredstva: 2000€

RAZPIS za dodelitev sredstev finančnih pomoči in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne vode

Občina Vojnik na podlagi 14. člena Statuta Občine Vojnik (Ur. l. RS. št. 38/11) in na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 61/08, 3/13) objavlja: RAZPIS za dodelitev sredstev ...
Datum objave: 26. 07. 2018
Številka razpisa: 350-001/2018-1
Sredstva: 0€

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Kotnik v Socki (del prostorske enote EUP SO-42)

Na podlagi 60. člena Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) v ...