Logo MojaObčina.si

Starše

DANES
17°C
9°C
JUTRI
17°C
6°C
4178

POJASNILO GLEDE VAŠKIH SREDIŠČ – PROJEKTOV, KI JIH JE SOFINANCIRAL EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELIJ, KJER JE BILA OBČINA STARŠE USPEŠNA NA RAZPISIH ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV

V zadnjem času, vse od odstavitve podžupana g. Ivana Piška, prejemam številne grožnje, anonimna pisma, prijave inšpekcijskim službam in nenazadnje povsem neutemeljene in zmišljene obtožbe. Zadnje se nanašajo na izgradnjo Vaškega središča Starše.

 

Na Občini Starše smo v letih 2013/2014 kandidirali na več razpisih Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), in sicer za vaško središče Marjeta, Prepolje in Starše. Vse tri projekte so potrdili svetniki, med katerimi je bil tudi g. Ivan Pišek, zaradi česar me sedaj resnično preseneča njegova objava o nepotrebnosti teh objektov, katere imenuje »spomenik neumnosti«, saj je to nenazadnje tudi njegov spomenik, katerega se mu res ni potrebno sramovati. Objekt je večnamenski, v dejanski uporabi in predstavlja dodano vrednost kraju, takšno je vsaj moje mnenje.

 

Morebiti vam ni znano, vendar je ARSKTRP Občini Starše v vseh treh primerih odobrila vloge za dodelitev nepovratnih sredstev. Za Vaško središče Marjeta nam je bilo z Odločbo št. 33123- 137/2012 dodeljenih do 76.909,49 EUR, od katerih smo vložili zahtevek za izplačilo 40.767,69 EUR, za Vaško središče Starše nam je bilo z Odločbo št. 33123-88/2013 odobrena vloga za dodelitev nepovratnih sredstev v višini do 157.994,65 EUR, od katerih smo vložili zahtevek za izplačilo 157.824,62 EUR ter za Vaško središče Prepolje nam je bilo z Odločbo št. 33123- 136/2012 odobrena vloga za izplačilo do 73.760,63 EUR, od katerih smo vložili zahtevek za izplačilo 31.759,37 EUR. V vseh treh primerih smo podali zahtevke za upravičeno izplačilo in v vseh treh je ARSKTRP zavrnila celotno izplačilo oz. potrjena so bila delna izplačila. Za presojo pravilnosti odločitve smo pooblastili odvetniško pisarno, katera je v enem primeru izgubila tožbo, saj ni imela revizijske vrednosti in Vrhovno sodišče ni presojalo pravilnosti odločitve ARSKTRP, v drugem primeru oz. v primeru Vaškega središča Starše čakamo na odločitev Ustavnega sodišča RS in v primeru Vaškega središča Prepolje smo s sodbo Upravnega sodišča v Celju v celoti uspeli, saj je bila Odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev odpravljena in zadeva vrnjena v ponovno odločanje.

 

Očitki o nesmiselnosti projekta predstavljajo zgolj razmišljanje g. Ivana Piška, kateremu je večina projektov Občine Starše nesmiselnih oz. bi bilo bolje, da projektov v času mojega županovanja sploh ne bi bilo, ker bi potem bil župan, kateri ni izpeljal nobenega projekta oz. bil bi slab župan.

Izpeljani projekti ne služijo meni osebno, ampak so projekti vseh krajanov, seveda tudi mene. Opažam, da se v času prireditev krajani z veseljem oglasijo na vaškem središču, zato se vprašam ali je vaško središče spomenik neumnih vaščanov?

 

Vaško središče Starše je imelo pogodbeno vrednost, katero so potrdili svetniki Občine Starše. Projektna vrednost ob oddaji vloge na Agencijo ni presegala vrednosti 500.000,00 EUR, zaradi česar ne razumem, kako je lahko vsakemu laiku jasno, da tožbe nismo mogli dobiti, kot to v javnem pisanju imenuje g. Svenšek. Agencija je v vseh treh primerih vaških središč omejevala izplačila, zaradi česar so tožbe zagotovo bile potrebne, nenazadnje je takšno stališče podala tudi odvetniška pisarna. Vrednost pogodbenih del je znašala 419.912,31 EUR, vključno z ostalimi stroški (PGD, PZI, PID, inv. dok. nadzor ...). Povišanje potrebnih sredstev za izvedbo prijavljenega smo zagotovili z lastnimi sredstvi, v zvezi s čimer je bil dne 26. 03. 2014 sprejet rebalans proračuna. Po sprejemu proračuna smo nadaljevali s projektom, saj so bila sredstva zagotovljena, hkrati je o vsem bil obveščen Občinski svet Občine Starše, kateri je s spremembami soglašal. Prav tako je bil o spremembi obveščen upravni organ, saj je k prijavi na razpis občina priložila izjavo, da bo pred vložitvijo zahtevka sprejela rebalans proračuna.

 

Zaradi nenosilnih tal in posledično dodatnih del je gradbeni nadzor odobril dodatna dela, kar je zagotovo podražilo projekt, v nobenem primeru, pa ga nisem samovoljno dražil, kot skuša skupina občanov danes, po več kot šestih letih prikazati v javnosti.

 

Gradnjo je izvajala družba Kongrad d.d., katera je bila kot najugodnejša izbrana na javnem razpisu. Družba Gradnje Starše d.o.o je dela izvajala kot podizvajalec družbe Kongrad d.d. Nesporno dejstvo je, da je bila občina ves čas projekta podvržena nadzoru Računskega sodišča RS, ki pa nikoli ni podal nobenih pripomb na porabo proračunskih sredstev Občine Starše, zaradi česar ne razumem vprašanj povezanih z izvajalcem izbranim na javnem razpisu.

 

Ne vem kaj mislite s tem, da je vsem jasno kako gredo ti posli? V kolikor mislite, da sem se z Vaškim središčem Starše osebno okoristil, ukradel občinski denar, vas pozivam, da zadevo predate organom pregona oz., da me nehate neutemeljeno obtoževati in vložite kazensko ovadbo. V kolikor se bo ta izkazala za neutemeljeno, bom seveda zoper vas sprožil postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja krive ovadbe.

 

Očitek neuspešnega projekta ceste Rošnja-Marjeta. Pojasniti vam moram, da je projekt uspešen, vendar mora Občina Miklavž na Dravskem polju zagotoviti cestno prevleko na delu ceste, kjer je lastnik Občina Miklavž na Dravskem polju. Občina Starše se je za ta projekt - rekonstrukcijo občinske ceste v dolžini 1.708 m in širini 3 m, v vrednosti 105.119,72 EUR, prijavila na razpis Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo in pridobila 51.871 EUR nepovratnih sredstev.

 

Ali sem uspešen župan bo pokazal čas. Na meni je, da po svoji najboljši moči upravičim voljo volivcev, kateri s svojim glasom podelijo zaupanje. Sem župan vseh občanov, tudi tistih, kateri me niso volili, in osebno menim, da občino kljub preprekam vodim pošteno, transparentno in uspešno.

 

V zaključku vas še zadnjič opominjam, da bom v bodoče vse nepreverjene informacije, blatenje ter žaljive obdolžitve predal pravnikom in organom pregona, saj sem vse od odstavitve podžupana g. Ivana Piška tarča podlih insinuacij, katerih ne nameravam več prenašati.

 

Bojan KIRBIŠ

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi