Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

DANES
9°C
-2°C
JUTRI
10°C
-3°C
Deli

Županov nagovor ob letošnjem občinskem prazniku

V petek, 22. julija, je v dvorani Coroninijevega dvorca v Šempetru v počastitev občinskega praznika potekala slavnostna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba. Ob tej priložnosti so bila kot običajno podeljena priznanja letošnjim občinskim nagrajencem: Petru Podgorniku zlato, Juriju Križniču srebrno in dr. Matjažu Humarju bronasto, diplome pa so prejeli Enej Leban, Avtoprevozništvo tuzemski in inozemski promet Boris Zucchiati s.p. ter Marija Nemec. Župan Milan Turk, ki je priznanja in diplome tudi podelil, je vsem iskreno čestital, zbrane pa nagovoril. Njegov nagovor objavljamo v celoti:


"Spoštovane članice in člani občinskega sveta, občinski nagrajenci, cenjeni gostje in vsi ostali zbrani, ki danes praznujete skupaj z nami! Lepo pozdravljeni na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, ki jo vsako leto skličemo ob občinskem prazniku.

 

Prav na današnji dan to je 22. julija leta 1998, je državni zbor sprejel zakon, s katerim je ustanovil Občino Šempeter-Vrtojba. Šempeter pri Gorici in Vrtojba sta tako združena stopila na skupno pot in občina, v kateri živimo ustvarjalni, prijazni in delovni ljudje, danes praznuje osemnajsti rojstni dan. Ljudje s polnoletnostjo resneje vstopimo v svet odraslih, pridobimo nekatere pravice, a hkrati nam je naloženih tudi več odgovornosti. Občina je morala odrasti prej in verjamem, da z mano delite mnenje, da se uspešno razvija in izpolnjuje z zakoni določene naloge, seveda glede na dane možnosti, čas in okoliščine, v katerih živimo.


Čeprav bi bilo zanimivo, da bi preleteli celotno prehojeno pot, in se spomnili vseh dosežkov preteklih osemnajstih let, je teh le veliko preveč za današnji večer. Zato mi dovolite, da nanizam samo nekatere, ki so zaznamovali zadnje leto.

Vsekakor je bilo to v zelo veliki meri zaznamovano z gradnjo čistilne naprave v Vrtojbi. Čeprav smo o tem velikem projektu že veliko povedali, je prav, da se ga spomnimo tudi danes. Z izgradnjo čistilne naprave in dograditvijo kanalizacijskega sistema smo rešili vprašanje odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod za praktično celotno območje občine. Kanalizacijski sistem ni urejen le še v Bazari, kjer voda odteka skozi Volčjo Drago in Bukovico v Vipavo. Čistilna naprava in kanalizacijski sistem letos poskusno obratujeta. Poskusno obratovanje, kot lahko ta hip ocenimo, je uspešno. Odkrite napake izvajalci sproti odpravljajo. Nekaj nepravilnosti je še vedno treba odpraviti na ulici 9. septembra skozi Vrtojbo, ki je bila ob izvajanju projekta v celoti prenovljena. Vanjo je bil poleg novega kanalizacijskega zbiralnika vgrajen še nov vodovod ter v celoti prenovljen plinovod. Zgradili smo tudi novo javno razsvetljavo. Kabelska televizija Nova Gorica in Gratel pa sta zgradila kabelsko kanalizacijo, ki bo omogočala gradnjo širokopasovnih optičnih priključkov. Oba operaterja napovedujeta priključevanje prvih uporabnikov, ki bodo želeli priključek na optičnih vlaknih, še v letošnjem letu.


Naložba v gradnjo čistilne naprave in kanalizacijskega sistema je občino veliko stala. Sicer smo pridobili veliko nepovratnih evropskih in državnih sredstev, še vedno pa smo se morali za lastni delež tudi zadolžiti. Pomembno se mi zdi spomniti, da uporabnikom čistilne naprave in kanalizacijskega sistema ni bilo potrebno ničesar posebej prispevati. Le tisti, ki doslej priključka na kanalizacijo niso imeli pa je sedaj mogoč, so si ga dolžni zgraditi sami, kot je to veljalo za vse doslej.


Podobno kot v preteklih letih se mora tudi letos občina soočati z zmanjšanimi prihodi. Poleg vsega moramo investitorju na območju nekdanjih Vozil vrniti kar 600.000 EUR že plačanega komunalnega prispevka, saj z načrtovanim projektom trgovskega centra ni začel. Uspeli smo se sicer dogovoriti, da že plačani komunalni prispevek vrnemo v dveh letih.


Ne glede na to sem vesel, da je zapuščeno halo in zemljišče okoli nje odkupilo pet domačih prevozniških podjetij, ki nameravajo na tem območju razvijati svoje transportne in logistične dejavnosti. Občina bo morala zaradi spremenjene dejavnosti spremeniti podrobni prostorski načrt, a vseh teh postopkov smo v zadnjih letih že vajeni.


Z na novo sprejetim podrobnim prostorskim načrtom za poslovno cono ob hitri cesti v Vrtojbi smo omogočili investitorjem, da nadaljujejo z nameravanimi naložbami. Tako se nam obeta nov trgovski center Lesnine. Zaradi neurejenega lastništva glavne ceste na tem območju, se zadeve sicer nekoliko vlečejo, a verjamem, da bomo v kratkem vse te zaplete rešili in bo gradnja postala mogoča.


Verjetno ste vsi opazili, mogoče pa je kdo med vami tudi preizkusil novo športno pridobitev v občini: nogometno zelenico, četudi z umetno travo, ali kolesarski poligon. Lansko jesen smo namreč dokončali prvo fazo naložbe v športni park v Šempetru. V letošnjem letu smo kolesarski poligon dopolnili z zaletno rampo, zgradili električni priključek in postavili razsvetljavo, ki omogoča uporabno malega nogometnega igrišča tudi v večernem času. Najbrž delite z mano mnenje, da se je športni park dobro prijel in da ga mladina pa tudi malo starejši radi obiskujemo. Športne površine smo oddali v brezplačno uporabo dvema društvoma, ki zagotavljata, da se bodo le-te uporabljale in tudi vzdrževale. Cilj občine je, da so športne površine dosegljive vsem in da seveda njihovo vzdrževanje v čim manjši meri bremeni občinski proračun. Še v letošnjem letu bomo nadaljevali z drugo fazo naložbe v športni park. Na javnem razpisu smo pridobili nekaj nepovratnih sredstev Fundacije za šport, ki jih bomo z glavnino lastnih sredstev porabili za izgradnjo dveh igrišč za odbojko na mivki in postavitvijo orodij za vadbo na prostem ter dodatno ureditvijo v parku potrebne infrastrukture ter sprehajalne poti.


Naložba v šempetrski športni park pa ni bila edina naložba v športne objekte pri nas. V preteklem letu smo energetsko sanirali telovadnico ob osnovni šoli v Vrtojbi. V celoti smo prenovili in izolirali streho, izolirali fasado in zamenjali stavbno pohištvo z ustreznejšim. Z varčnejšo smo zamenjali tudi notranjo razsvetljavo v telovadnici. Hkrati smo dodatno uredili še odvodnjavanje, saj so nam zaledne vode redno povzročale težave. Verjamem, da sedaj, tako obnovljen športni objekt nudi veliko boljše pogoje tako za športno vzgojo kot za vadbo oziroma treninge.


V naši občini pa na različne načine skrbimo tudi za zdrav duh, ne samo za zdravo telo. Tu so vlaganja v kulturo, vzgojo in v izobraževanje. »Sončni vzhod prebuja naravo, branje knjig razsvetljuje glavo,« pravi mongolski pregovor. Letos je večletna želja po krajevni knjižnici dozorela. Odločili smo se, da bo svoje mesto našla v občinskih prostorih na Cesti goriške fronte 2. Občina je že najela projektanta, ki bo potrebno projektno dokumentacijo v nekaj mesecih pripravil. Za tem bo treba ovrednotiti naložbo in jo predstaviti tako občinskemu svetu kot javnosti. Sledi pridobivanje dovoljenj in ob zagotovitvi potrebnih sredstev v občinskem proračunu, bi krajevna knjižnica lahko že kmalu zaživela.


Že v jesenskem času bomo izpeljali tudi javni razpis za izbiro izvajalca gradnje in začeli s prvo fazo širitve šempetrskega pokopališča. Gradbeno dovoljenje smo pridobili, sicer še ni pravnomočno, je pa dokončno, tako da lahko začnemo graditi.


V preteklem letu je sadove obrodilo tudi dobro sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Ob preplastitvah, ki so jih izvedli na državnih cestah, smo se uspeli dogovoriti za soinvestitorstvo v krožišče pri ABK. Dela so se že začela in to zelo nevarno ter nepregledno križišče bo v kratkem postalo voznikom prijaznejše predvsem pa varnejše krožišče.


Občina bo še naprej postopoma urejala ulice, glavne prometnice in javne površine. Zavedamo se problemov na semaforiziranem križišču pri policiji, na križišču ob vhodu v bolnišnico in na vhodu v poslovno cono pri Hoferju in jih poskušamo čim hitreje reševati, da bi ta križišča za udeležence v prometu postala bolj varna.

Tudi z gospodarskimi družbami v lokalnem okolju dobro sodelujemo. S Cestnim podjetjem Gorica smo dogovorjeni za brezplačni najem igrišča v Vrtojbi. Igrišče je z lastnimi sredstvi to podjetje tudi zgradilo, opremila pa ga bo občina, ki ga bo tudi vzdrževala. Poleg rekreacije bo na njem možno prirejati tudi rojstnodnevne zabave in podobna praznovanja, za katera tak prostor vedno prav pride.


Nekoliko bolj počasi rešujemo organizacijo nekaterih gospodarskih javnih služb. Javni razpis za izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega avtobusnega prometa, ki smo ga objavili skupaj z Mestno občino Nova Gorica, ni bil uspešen. Želeli smo dvigniti kakovost storitve, a bi to pomenilo precej višje stroške. Zato smo se odločili, da postopek ponovimo, morda nekoliko omilimo pogoje in zahteve ter pridemo do stroškovno sprejemljivejše rešitve. Za enkrat ostaja mestni avtobusni promet organiziran tako kot doslej in za uporabnike brezplačen. Tudi razpisa koncesije za izvajanje javnih služb ravnanja z odpadki, kot nam to nalaga zakonodaja, nam v letošnjem letu še ni uspelo izpeljati. Potrudili se bomo, da ga bomo objavili do konca letošnjega leta.


Občina pa niso samo ceste, razsvetljava, igrišča ipd. Občina smo predvsem ljudje, ki tu živimo in delamo. Vsak od nas pušča svojo sled, svojo dediščino. Z zavedanjem svojih korenin, izročila in pomembnosti dediščine, ki so nam jo v varstvo in hrambo pustili tisti, ki so na tem prostoru živeli pred nami, se trudimo, da bi zanjo čim bolje skrbeli. In naš trud se je obrestoval. Z družino Coronini - Cronberg je občina sklenila pogodbo o trajni izposoji in doniranju slik in drugih predmetov s katerimi bomo obogatili stalno zbirko o tej družini, ki je pomembno zaznamovala Šempeter pa tudi goriški in širši prostor. Tako so iz Londona že prispele tri slike in nekaj zanimivih predmetov, tri slike pa na izvoz čakajo še v sosednji Gorici.

 

Spoštovani!

 

Veliko je bilo doseženega in narejenega. Vsega tega seveda ne bi zmogli, če ne bi po svojih močeh k temu prispevalo veliko ljudi. Zato bi se rad za sodelovanje zahvalil članom občinskega sveta in nadzornega odbora, za opravljeno delo občinski upravi in ostalim zaposlenim na občini. Zahvalil bi se rad tudi vsem ostalim, ki ste s svojim delom ali predlogi in skrbjo prispevali k temu, da je naša občina uspešna in da se lahko še vedno zlagoma razvija.

Prav posebej se seveda zahvaljujem in iskreno čestitam letošnjim občinskim nagrajencem, zaradi katerih smo danes pravzaprav tukaj zbrani. S svojimi prizadevanji in delom ste veliko pripomogli k skupnemu dobremu, vsak seveda na svojem področju. S trudom in zagnanostjo ste svojemu okolju vtisnili prepoznaven pečat. Priznanja naj vam bodo spodbuda tudi za nadaljnje delo.


Še enkrat iskrene čestitke tako vam, spoštovani nagrajenci, kot vsem vam tukaj zbranim ob našem skupnem prazniku!"


Da je bilo slavje ob iskrivem vodenju Kristine Furlan še prijetnejše, je za zanimiv in pester glasbeni program poskrbela skupina Bassless.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!