Logo MojaObčina.si
DANES
32°C
18°C
JUTRI
32°C
18°C
Oceni objavo

Gorenjski župani so se sestali na zadnji letošnji seji Sveta regije

Kranj, 11. december 2019 – danes so se v prostorih Mestne občine Kranj na zadnji letošnji seji sestali župani v okviru Sveta gorenjske regije. Potrdili so projekte, ki bodo predmet podpisa druge dopolnitve Dogovora za razvoj gorenjske regije, se seznanili z osnutkom strateškega dela Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2021–2027, potrdili program dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske za leto 2020 ter Regionalni akcijski načrt e-MOTICON, se seznanili s sistemom izposoje koles na Gorenjskem in podprli kandidaturo Kranja in Gorenjske za Evropsko prestolnico kulture 2025.

Regionalna razvojna agencije Gorenjske je julija letos na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo posredovala drugo dopolnitev Dogovora za razvoj gorenjske regije. Po pridobitvi mnenja na posamezne projekte s strani resornih ministrstev (Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za infrastrukturo) so se župani seznanili s spremembami ter potrdili vsebino, vrednostno in časovno dinamiko izvedbe projektov, ki so predmet podpisa druge dopolnitve Dogovora za razvoj gorenjske regije. Dopolnitev Dogovora, ki vsebuje 14 projektov v skupni vrednosti sofinanciranja 25,7 milijona evrov, bosta v nadaljevanju podpisala minister za gospodarski razvoj in tehnologijo in predsednik Razvojnega sveta gorenjske regije. 

V nadaljevanju seje so se župani seznanili s potekom priprave Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2021–2027 in osnutkom strateškega dela. Regionalni razvojni program Gorenjske za prihodnjo finančno in programsko obdobje nastaja v partnerskem sodelovanju predstavnikov ključnih regijskih institucij, podjetij in lokalnih skupnosti pod vodstvom Regionalne razvojne agencije Gorenjske - BSC Kranj. Strateški del obsega: Predstavitev razvojne regije Gorenjske; Opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije; Razvojni položaj regije v slovenskem in mednarodnem prostoru; Vizijo razvoja regije in razvojno specializacijo; Strateške razvojne cilje in razvojne smernice regije ter Razvojne prioritete regije s kvantificiranimi kazalniki. S strokovnjaki z različnih področij (gospodarstva, razvoja človeških virov, okolja, prostora in infrastrukture, razvoja turizma in podeželja) je bilo oblikovanih šest razvojnih ciljev, ki so vezani na cilje evropske kohezijske politike po letu 2020. Za posamezne cilje, ki so: Celosten razvoj in upravljanje; Pametna Gorenjska; Gorenjska za ljudi; Zelena, nizkooglična Gorenjska; Povezana Gorenjska in Gorenjska odprta v svet, bodo v nadaljevanju oblikovani ukrepi in regijskih projekti, ki bodo pripravljeni v okviru programskega dela Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2021–2027.

Rok Šimenc, direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske - BSC Kranj, je županom predstavil program dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske za leto 2020, ki obsega delo treh agencij (BSC, SORA, RAGOR) na petih razvojnih področjih. Program dela za leto 2020, ki so ga župani potrdili, obsega splošne razvojne naloge ter delo na petih razvojnih področjih: Tehnološki razvoj, podjetništvo in inovativnost; Razvoj človeških virov; Razvoj turizma; Razvoj okolja, prostora in infrastrukture; Razvoj podeželja. 

Svet gorenjske regije je potrdil regionalni akcijski načrt »e-Mobilnost – Transnacionalna strategija za interoperabilno družbo in mreženje na območju Alp«, ki je nastal v okviru mednarodnega projekta e-MOTICON, katerega partner je BSC Kranj. Regionalni akcijski načrt vsebuje ukrepe v podporo širitvi e-mobilne infrastrukture in spremljajočih aktivnosti na Gorenjskem.

 V okviru zadnje redne točke dnevnega reda so se župani seznanili s sistemom izposoje koles na Gorenjskem ter projektoma »Hitro s kolesom« in »Kr s kolesom«, ki se izvajata v okviru Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica. 

Po seznanitvi s potekom kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025 so gorenjski župani podprli kandidaturo Kranja in Gorenjske za Evropsko prestolnico kulture 2025. O bolj konkretnem načinu sodelovanja se bodo občine dogovarjale in odločale, po uvrstitvi kandidature Kranja in Gorenjske v drugi krog izbora. 

Ob koncu seje sta predsednik Sveta gorenjske regije, Matjaž Rakovec in direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj, Rok Šimenc, županom in vsem prisotnim zaželela lepe decembrske praznike in vse dobro v prihajajočem letu 2020.

Franja Gabrovšek Schmidt

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Oglejte si tudi