Logo MojaObčina.si

Logatec

DANES
20°C
2°C
JUTRI
20°C
1°C
7315

Sanacija mostov v občini Logatec

Sanacija mostu na lokalni cesti Logatec-Židovnik

 

Občina Logatec je sredi meseca julija podpisala pogodbo za izvajanje del v vrednosti dobrih 53.500,00 EUR z DDV. Z deli se je začelo v mesecu septembru, za izvajalca del pa je bilo izbrano podjetje EURO GRAD d.o.o, Ljubljana -Črnuče. V okviru investicije so bila izvedena naslednja dela:

-rušenje starega dotrajanega AB mostu in vozišča,

- izdelava novega AB mostu z leseno varovalno ograjo

- izdelava kamnitih zložb gorvodno in dolvodno od objekta z zaključnimi krili

- sanacija vozišča v območju obdelave

- čiščenje grmovja.

 

Zaradi obilnejših padavin je v novembru delo delno oviral visok nivo reke Reke.

Vsa dela so izvedena kakovostno, za končno predajo objekta pa je potreben še komisijski pregled opravljenih del.

 

 

Sanacija mostu v Lazah 

Projekt "Sanacija poškodb na AB mostu čez reko Unico in na kamnitih opornih zidovih na lokalni cesti LC 226170 Laze - Planina" sta financirala naročnika Občina Logatec in Občina Postojna. Dela so se izvajala na podlagi gradbene pogodbe, ki je bila podpisana konec meseca februarja 2019,  v vrednosti dobrih 462.000,00 EUR z vključenim DDV. Občini sta si breme finančne investicije razdelili na polovico. Izvajalec del na projektu je prevzelo podjetje MAP-TRADE d. o. o. iz Slovenske Bistrice, ki ima sicer veliko izkušnje s sanacijo cestnih premostitvenih in drugih objektov.

 

Dela so se zaradi visokega vodostaja reke Unice pričela sredi maja 2019. Pri odpiranju konstrukcijskih elementov mostu, kamnitega propusta in kamnitih opornih zidov, se je ugotovilo, da so bili nosilni elementi v zelo slabem stanju, armatura je bila globoko korodirana, beton zelo porozen, kamniti bloki v opornikih in zidovih izpadli in brez polnila v fugah. Kamniti propust s kamntim lokom je bil na večih mestih razpokan. Izvedba sanacijskih del je bila zato nujna. Dela, ki so se izvedla pri sanaciji so:

            -čiščenje terena z odstranitvijo grmovja,

            -sanacija mostu,

            -sanacija propusta,

            -sanacija podpornih zidov,

            -obnova ceste.

 

Vsa dela so bila zaradi prizadevnosti in strokovnosti izvajalca del tako delavcev kot vodstva gradbišča izvedena kakovostno in v dogovorjenem roku. Potekala so neprekinjeno do konca oktobra 2019, ko so bila dela zaključena, saniran objekt in cesta pa dana v uporabo.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi