Logo MojaObčina.si

Log - Dragomer

DANES
21°C
7°C
JUTRI
22°C
7°C
3628

Po najbolj optimističnem scenariju začetek gradnje 2022

Log - Dragomer, april 2021 – Dolgo pričakovanega začetka gradnje novega avtocestnega priključka na meji med naseljema Lukovica in Brezovica v letošnjem letu zagotovo še ne bomo dočakali. Na Darsu pravijo, da bi se ta po najbolj optimističnem scenariju lahko začela prihodnje leto, a le v primeru, da ne bi prišlo do dodatnih zapletov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja ali pri izbiri izvajalca del.

Nov avtocestni priključek na Lukovici, ki naj bi razbremenil avtocestni odsek med Brezovico in Vrhniko, je bil v državni lokacijski načrt umeščen že več kot pred desetimi leti. V tem času smo bili priča številnim zamudam in zapletom ter vedno novim obljubam o skorajšnjem začetku gradnje. Naložba bi se vendarle morala začeti leta 2019, a se je znova nepričakovano zataknilo. Agencija za okolje je namreč zavrnila zahtevo Družbe za avtoceste RS za podaljšanje okoljevarstvenega soglasja, saj so na Arso takrat ocenili, da za odobritev niso izpolnjeni zakonski pogoji. »Dars je v septembru 2017 na Arso posredoval vlogo za podaljšanje okoljevarstvenega soglasja, ki je bilo izdano v letu 2012. Sledili so večkratni pozivi Arso za dopolnitev vloge z novelacijo Poročila o vplivih na okolje, tako zaradi sprememb zakonodaje, zaradi zahtev mnenjedajalcev, kot tudi zaradi sprememb projektnih rešitev iz državnega prostorskega načrta,« so pojasnili na Dars ter dodali, da so v tem obdobju izvedli več javnih naročil za pridobitev dokumentacije ter tudi večkrat podaljšali rok za dopolnitev vloge. »Z interventnim zakonom 2020 so se spremenile določbe gradbene zakonodaje, ki so omogočale investitorjem, da vložijo vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja po integralnem postopku za projekte, za katere že teče postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja. S tem sta se postopka časovno nekoliko racionalizirala.«
Ta pomemben prometni in okoljski projekt, ki naj bi odpravil dolge kolone vozil in prispeval k prometni varnosti vseh udeležencev v prometu, je trenutno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Postopek je v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor, so nam pojasnili na Dars in dodali, da so vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja po integralnem postopku oddali 17. junija lani. »Po zaprosilu Ministrstva za okolje in prostor (MOP), ki ga je ta naslovil na Agencijo RS za okolje (ARSO), da izdajo mnenje, se je postopek za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja prekvalificiral v vlogo za izdajo mnenja. MOP je na dokumentacijo pridobilo vsa pozitivna mnenja mnenjedajalcev. Sledila bo javna objava gradiva in poziv za priglasitev udeležbe v postopku. Po priznanju statusa stranskih udeležencev s strani MOP sledijo ustne obravnave in nato izdaja gradbenega dovoljenja.«


Pridobljenih večino potrebnih zemljišč
Od skupno 235.959 m2 potrebnih zemljišč za gradnjo so pridobil že 216.741 m2. V igri je le še dobrih osem odstotkov zemljišč, ki so v teku razlastitve oziroma tečejo zapuščinski postopki. »Na manjkajočih zemljiščih ima DARS sicer že pravico graditi, vendar postopki še niso zaključeni,« so še pojasnili na Dars. Gradnja se bo lahko pričela, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji graditve, ti vključujejo potrditev investicijskega programa, ki je že v fazi izdelave, podpis sporazuma o sofinanciranju med DARS, Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) in tangiranima občinama ter pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja. »Prav tako je potrebna izvedba javnega naročila ter pravnomočna odločitev izvajalca gradbenih del. Glede na trenutno stanje ocenjujemo, da bi z graditvijo v najbolj optimističnem primeru lahko začeli v letu 2022. V primeru dodatnih zapletov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja po integralnem postopku in pri javnem razpisu za izvajalca del, ki bo sledil, pa lahko pride do zamika začetka graditve,« smo še izvedeli.


Gradnja bo potekala najmanj dve gradbeni sezoni
»Zaradi zahtevnih barjanskih tal in temu prilagojene tehnologije gradnje bo gradnja trajala najmanj dve gradbeni sezoni. Tehnologija gradnje premostitvenega objekta pa bo prilagojena čim manjšemu oviranju prometa na avtocesti, tako da so predvidene le krajše zapore prometa,« so opozorili na Dars. Skupna investicijska vrednost načrtovanih ureditev je ocenjena na približno 27 milijonov evrov, od tega so gradbena dela ocenjena na okoli 22,5 milijona evrov. V okviru projekta bo zgrajen nov polni štirikraki priključek v obliki diamanta z upoštevanjem bodoče šest pasovne avtoceste z navezavo na obstoječo regionalno cesto na Lukovici. »V sklopu novega avtocestnega priključka se izvede tudi zahodna obvozna cesta južnega dela Brezovica vse do nivojskega železniškega prehoda preko železniške proge Ljubljana - Trst pri Vnanjih Goricah z navezavo na obstoječo regionalno cesto R3-742/odsek 4806 Podpeč - Brezovica.«


Priključek ima strateški pomen
Načrtovan avtocestni priključek na Lukovici je pomemben tudi za občino Log - Dragomer. Kot pravi župan Miran Stanovnik, se bo bistveno izboljšala dostopnost občine, občina bo bolj zanimiva za priseljevanje, istočasno pa bodo ustvarjeni tudi boljši pogoji za razvoj gospodarstva v občini. »Vemo, da je dobra logistika zelo pomemben faktor za gospodarske subjekte in verjamem, da bomo na osnovi tega lahko končno prišli do realizacije industrijske cone.« Župan je opozoril še na pozitiven učinek izvoza na kvaliteto bivanja. »Če se skozi našo občino v jutranjih konicah vijejo kolone, se ob tem v zrak sproščajo velike količine izpušnih plinov. Tako da se bo v tem primeru zagotovo povečala kvaliteta bivanja, saj so izpusti največji takrat, ko vozilo nenehno ustavlja in pospešuje. Ko bo promet skozi našo občino potekal tekoče, pa bo tudi v času prometnih konic v našem okolju ozračje boljše. Da gre sedaj resnično zares govori tudi dejstvo, da je DARS pridobil tudi že težko pričakovana soglasja pristojnih organov in to, da je pripravljen tudi osnutek Pogodbe o sofinanciranju, kar bo seveda tudi neposredno vplivalo na proračun naše občine,« je še optimističen Stanovnik

V. L., foto: V. L. 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi