Logo MojaObčina.si
DANES
5°C
3°C
JUTRI
4°C
3°C

Sprejeta je Strategija starosti prijazne občine Log - Dragomer

Občinski svet Občine Log - Dragomer je na seji 12. oktobra 2022, sprejel Strategijo starosti prijazne občine Log - Dragomer. Strategija je plod dela Lokalne akcijske skupine starosti prijazne občine in strokovne podpore Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje.

Občina Log – Dragomer je junija 2021 na občinskem svetu sprejela sklep o vključitvi Občine Log - Dragomer v slovensko in svetovno mrežo Starosti prijaznih mest in občin ter se s tem odločila, da v naslednjih letih posveti prednostno pozornost urejanju sodobne dolgotrajne oskrbe ter z njo neločljivo povezanima področjema zdravega staranja in krepitve nove solidarnosti med generacijami.

Razlog so splošni demografski trendi v svetu in v Sloveniji, še posebej pa starostna sestava prebivalstva v občini Log – Dragomer: povprečna starost je tu namreč precej nad slovenskim povprečjem. Ureditev pogojev za kakovostno in dostojanstveno staranje se je pokazala za eno prednostnih nalog že pri pripravi Strategije razvoja občine Log - Dragomer 2016 do 2025, konkretneje pa smo se tematike lotili v projektu Podaj roko.

V Strategiji Starosti prijazne občine Log-Dragomer je začrtana smer razvoja starejšim ljudem, družinam in vsem generacijam prijazne občine ter razvijanja sodobnih skupnostnih programov za to področje. Je podlaga za načrtovanje posameznih akcij v kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni perspektivi, osnova za črpanje domačih in evropskih sredstev za investicije, osnova za vzpostavljanje potrebnih struktur za zdravo staranje, integrirano dolgotrajno oskrbo v skupnosti in krepitev solidarnega sožitja v njej.

V okviru nastajanja strategije so se izkristalizirali vizija, strateški cilji ter mehanizmi za uresničevanje In evalviranje strategije. Vas zanima kateri so? Strategija je dostopna na Občinski spletni strani skupaj s kratkim, barvnim povzetkom. Poleg tega pa bomo v naslednjih prispevkih predstavili tudi nekaj ključnih poudarkov. Vabljeni, da si jih preberete.

Poleg strategije je kot osnova in izhodišče za delo nastala še Študija za področje staranja in sožitja med generacijami v občini Log-Dragomer in Letni delovni načrt za leto 2023. Oboje najdete na Občinski spletni strani, kot priloga strategije.

Strategija je plod dela lokalnih organizacij in zainteresiranih posameznikov, stroke, politike in uprave. Izvedli smo preko 40 intervjujev s starejšimi občani, sodelovalo je 16 predstavnikov lokalnih zavodov, 13 občinskih svetnikov, 3 predstavniki občinske uprave. Za usklajevanje in skupno razmišljanje smo imeli 6 srečanj Lokalne akcijske skupine, 3 srečanja delovnih skupin ter več dni usklajevanj med občinsko upravo in Inštitutom Antona Trstenjaka.

Pri strategiji in študiji so tako sodelovali: Zdravstveni dom Vrhnika – patronažna služba, Ambulanta Igorja Tašića Log - Dragomer, Zavod Pristan, Center za socialno delo Vrhnika, Dom upokojencev Vrhnika, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Osnovna šola Log - Dragomer, Društvo prijateljev mladine Log – Dragomer Lukovica, Rdeči Križ – enota Vrhnika, Župnijska Karitas Brezovica pri Ljubljani, Društvo DVIG – univerza za tretje življenjsko obdobje, Kulturno umetniško društvo Kosec, Prostovoljno gasilsko društvo Log pri Brezovici, Prostovoljno gasilsko društvo Dragomer - Lukovica, Društvo upokojencev Log pri Brezovici, Društvo upokojencev Dragomer - Lukovica, Inštitut Antona Trstenjaka, Občinska uprava Log - Dragomer, Občinski svetniki (g. Andrej Jerman Blažič, ga. Tina Rebernik Kovač, g. Roman Remškar). Vsem se za sodelovanje iskreno zahvaljujemo!

Strategijo smo oblikovali skupaj, zavzeto in kakovostno, vendar pa to ni največji dosežek. Še večji dosežek od nastanka strategije je, da smo se skupaj lotili tudi uresničevanja strateških ciljev. Izpolnjevanje letošnjega letnega načrta je v polnem teku, tako da smo prepričani, da bomo prihodnje leto lahko s ponosom pogledali nazaj na naše dosežke. Dobro pa se je zavedati, da je uresničevanje strategije tek na dolge proge. Iz leta v leto, korak za korakom. Bomo skupaj tudi pridobivali kondicijo za takšno vztrajnost ali bomo na poti opešali? Uspeh je odvisen ne le od Občinske uprave, ne le od Inštituta Antona Trstenjaka, ampak od nas vseh, od vseh občanov in občank.

Marta Grčar in Katja Bhatnagar, Inštitut Antona Trstenjaka

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi