Logo MojaObčina.si

Log - Dragomer

JUTRI
15°C
6°C
PON.
17°C
10°C
3628

Druga javna razgrnitev Občinskega prostorskega načrta

Občina Log - Dragomer je ponovno pripravila dopolnjeni osnutek OPN zaradi na novo izdelanih študij, strokovnih podlag in novih pobud občanov za spremembo namenske rabe prostora po letu 2012, ko je potekala 1. javna razgrnitev.

Do leta 2017 je občina sprejemala nove pobude občanov, vezane na OPN. Pobude so bile skupaj s študijami obravnavane pri ponovni pripravi dopolnjenega osnutka OPN in dopolnitvi Okoljskega poročila. 

Okoljsko poročilo je bilo v večkratnem usklajevanju z nosilci urejanja prostora, izdelana je bila tudi strokovna podlaga za širitev in preselitev kmetij iz naselja na Ljubljansko barje. Okoljsko poročilo in namenska raba sta bila korigirana glede na pripombe nosilcev urejanja prostora z namenom pridobitve pozitivnih mnenj in nadaljevanja postopka. Ministrstvo za okolje in prostor je potrdilo Okoljsko poročilo, kar je pogoj za javno razgrnitev. 

V 2. javni razgrnitvi, ki bo trajala dva meseca, od 8. 4. do vključno 10. 6. 2020, bo razgrnjen na novo izdelani dopolnjeni osnutek OPN z Okoljskim poročilom, javnost pa bo imela možnost podajanja pripomb in predlogov. Dne 12. 5. 2020 bo ob 17. uri v večnamenski dvorani OŠ Log - Dragomer organizirana tudi javna obravnava, na kateri bodo prisotni župan in izdelovalci OPN ter Okoljskega poročila. Do predlogov in pripomb javnosti bodo zavzeta strokovna stališča, ki jih potrdi občinski svet.

Če se bodo pripombe in predlogi javnosti nanašali na večje vsebinske spremembe OPN oz. namenske rabe (to je predvsem iz primarne rabe v stavbno zemljišče), jih v sedanjih postopek OPN ne bo možno vključiti, saj bi to pomenilo ponavljanje posameznih že izvedenih faz in časovni zamik sprejetja OPN. Bo pa občina take pripombe obravnavala v naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN.

Po 2. javni razgrnitvi in sprejetih stališčih do pripomb javnosti bo izdelan predlog OPN, ki bo poslan v 2. mnenje nosilcem urejanja prostora. Sledi zadnje usklajevanje OPN s pogoji nosilcev, kar pomeni tudi morebitne spremembe v namenski rabi prostora in v prostorskih izvedbenih pogojih. Po pridobljenih pozitivnih mnenjih in ponovni potrditvi Okoljskega poročila se OPN sprejme na občinskem svetu in objavi v uradnem glasilu.

Več informacij o 2. javni razgrnitvi najdete v javnem naznanilu.

 

Občinska uprava

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi