Logo MojaObčina.si
DANES
28°C
19°C
JUTRI
28°C
16°C
Oceni objavo

Napoved prvih razpisov Sklada za pravični prehod

Za leto 2023 se napovedujejo prvi razpisi iz Sklada za pravični prehod. V tem letu pričakujemo razpise za spodbujanje gospodarske dejavnosti v zasavski regiji.

V drugem kvartalu Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR) napoveduje Javni razpis za vzpostavitev in opremljanje poslovnih con ter izgradnjo in opremljanje tehnoloških parkov za nadaljnji gospodarski razvoj in prestrukturiranje gospodarstva. Upravičeni prijavitelji bodo Občine. V okviru tega razpisa se načrtuje opremljanje industrijskih con v zasavski regiji, ki so v Območnem načrtu za pravični prehod zasavske regije (strateški dokument) navedene kot vodilne investicije.

V zadnjem kvartalu leta 2023 Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport predvideva (MGTŠ) odprtje Javnega razpisa za produktivne naložbe v gospodarstvu za MSP, kot tudi za velika podjetja. Cilj razpisa je diverzifikacija gospodarstva, novo ustvarjena delovna mesta in dvig produktivnosti/dodane vrednosti. Upravičeni prijavitelji bodo vsi gospodarski subjekti, predvideni upravičeni stroški bodo stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih sredstev, stroški gradnje, stroški transporta, montaže in zagona strojev in opreme. V okviru razpisa za produktivne naložbe bo za zasavsko regijo na voljo predvidoma 26,2 milijona EUR.

V pripravi je tudi Javni razpis za sofinanciranje RRI (raziskave in razvoj) aktivnosti, katerega namen bo preko financiranja RRI in demonstracijsko pilotnih projektov prispevati h gospodarskem prestrukturiranju regij. Razpis bo predvidoma objavljen v zadnjem kvartalu 2023. Cilj razpisa je razvoj novega ali bistveno izboljšanega izdelka, storitve ali procesa, primernega za umestitev na trg in sofinanciranje operacij, katerih cilj je razvoj, testiranje oz. demonstracija novih izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in tržnim potencialom. Upravičeni prijavitelji bodo vsi gospodarski subjekti, predvideni upravičeni stroški bodo stroški osebja, stroški zunanjih izvajalcev, posredni stroški, stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev. V okviru razpisa za produktivne naložbe bo za zasavsko regijo na voljo predvidoma 4,42 milijona EUR.

Zainteresirane prijavitelje projektov vabimo, da se povežete s Centrom za pravični prehod Zasavje (CPP), ki od januarja 2023 deluje na Regionalni razvojni agenciji Zasavje. Na centru boste pridobili vse ključne informacije o procesu pravičnega prehoda zasavske premogovne regije ter pridobili povratno informacijo o usklajenosti vaše projektne ideje s cilji pravičnega prehoda oziroma s cilji Območnega načrta za pravični prehod zasavske premogovne regije.

Več informacij o Skladu za pravični prehod in Centru za pravični prehod Zasavje je na voljo na spletni strani Regionalne razvojne agencije Zasavje.


(vir: litija.si)

Oglejte si tudi