Logo MojaObčina.si

Bled

DANES
12°C
5°C
JUTRI
13°C
-3°C
8141

Gradnja Medgeneracijskega centra Bled gre h koncu

Na Selišah raste nova zgradba, njena fasada spominja na čipko. Razlogi za pristop k investicijskemu projektu Medgeneracijski center Vezenine Bled izhajajo iz potreb ključnih ciljnih skupin in potencialov v lokalnem okolju.

Prebivalstvo se stara

Demografski trendi v Občini Bled kažejo na naglo povečevanje števila starih prebivalcev. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za leto 2019 je bilo stanje takšnole: »Med prebivalci Občine Bled je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 180 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 133). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji.«

Med razlogi za gradnjo so tudi spremenjen življenjski slog in s tem povezano uvajanje

sodobnih konceptov medgeneracijskega sodelovanja ter pomanjkanje, razpršenost in ustreznost obstoječih prostorov.

 

Zasnova gradnje in vsebina

Predvidena zasnova stavbe predstavlja programsko kompleksen objekt z večnamenskimi prostori, kot so večnamenska dvorana, vadbeni prostor, klubski prostori in pisarne, muzej blejske čipke in knjižnica. Cilj urbanistično arhitekturne zasnove je vzpostavitev multikulturnega in specifičnemu uporabniku prijaznega okolja. Medgeneracijski center  bo predstavljal raznovrstno okolje, ki vsebuje vse funkcionalne, družbene in prostorske elemente, ki jih običajno najdemo v širši urbani okolici.  Uporabnikom bo zagotavljal kvalitetno okolje, ki presega samo zagotovitev funkcionalnih potreb in ustvarja nov kulturno družabni center kraja.

 

Uporabniki centra

Center bodo uporabljali Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica – Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled, Ljudska univerza Radovljica za izvajanje programov medgeneracijskega sožitja, druženja, sodelovanja z društvi in podobno ter Dom dr. Janka Benedika za izvajanje programov za starejše.

 

Velikost in financiranje

Medgeneracijski center Bled ima več kot 1500 kvadratnih metrov notranjih površin, 82 kvadratnih metrov lože in terase, 560 kvadratnih metrov zunanjih zelenih in 250 kvadratnih metrov zunanjih peščenih površin.

Vrednost izvedbe gradnje je 3,5 mio evrov, vrednost celotne investicije pa je 4,8 mio evrov, slednje poleg gradnje vključuje tudi nakupe zemljišč, izdelave investicijske in projektne dokumentacije, gradbeni nadzor, ter nakup in montažo opreme. Pridobljena nepovratna subvencija Eko sklada znaša skoraj 660.000 evrov.

 

Programska zasnova objekta

Objekt ima predvideno raznoliko programsko vsebino, ki bo kot celota tvorila kulturno – družabni center kraja. Vsebine so zasnovane in razporejene tako, da zaradi racionalnosti uporabljajo čim več skupnih prostorov in komunikacij, ter tako, da se posamezne vsebine (npr. večnamenska dvorana, računalniška učilnica) uporabljajo s strani različnih uporabnikov.

 

Celotna orientacija in zasnova tlorisa je zasnovana tako, da so mirne dejavnosti orientirane na zelene in zaščitene zunanje prostore, stran od prometa.

V projektu je predvideno do okoli 120 obiskovalcev različnih programov sočasno in do 7 zaposlenih.

Muzej je zasnovan kot skupni javni prostor objekta. Funkcionira kot vhodni lobi, predprostor večnamenske dvorane in muzejski prostor. V delu lobija proti parkovni površini je predvidena postavitev muzejske zbirke Blejske čipke.

 

Prostori medgeneracijskega centra so namenjeni souporabi različnih uporabnikov in tudi stalnih programov objekta, kot sta knjižnica in muzej. Razporejeni so v pritličju in v 1. nadstropju. V pritličju se nahaja večnamenska dvorana, ki jo je z zložljivimi particijami mogoče pregraditi na tri prostore velikosti učilnic. Dvorana lahko služi kot večji prireditveni prostora ali za posamezne manjše skupine družabnih aktivnosti, kot so tečaji, predavanja in podobno. Dvorana ima predvideno vzdolž južne strani vgradno omaro, kamor je predvideno umikanje predelnih sten v zloženi poziciji ter skladiščenje opreme, namestitev korita za likovne delavnice, namestitev avdio opreme ter ostale opreme. Vzdolž severne stranice je predvidena zasteklitev, ki se odpira proti bočnemu trgu. V sklopu medgeneracijskega centra je predvidena v pritličju tudi enota z dvema pisarnama in skupnim večnamenskim prostorom, ki lahko deluje kot samostojni program.

 

V 1. nadstropju so okoli galerijskega hodnika nanizani prostori z različno programsko vsebino. Nad večnamensko dvorano v pritličju se nahaja telovadnica z garderobama in priročnim skladiščem opreme. Ob glavnem komunikacijskem jedru je predvidena garderoba za obiskovalce z omaricami. Ob garderobi je predvidena računalniška učilnica. Oba prostora sta namenjena tudi uporabi s strani knjižnice. Ob vzdolžni stranici objekta proti parku se vrstijo večnamenski prostori – klubska soba in družabni prostor s kuhinjo (npr. za kuharske tečaje).

 

Drugo nadstropje je namenjeno izključno knjižnici. Stopnišče je umeščeno na sredini daljše strani pravokotnika in ločeno od preostalega dela knjižnice s steklenimi stenskimi particijami. S tem je tudi požarno knjižnica ločena od ostalega dela objekta. Pozicija komunikacijskega jedra omogoča programsko opisano organizacijo knjižnice. Na nasprotni strani vhoda je predviden pult za izposojo in vračanje gradiva, za katerim se nahajajo pisarna, čajna kuhinja z garderobo, sanitarije za zaposlene ter manjša shramba za čistila in opremo. Na južnem in severnovzhodnem delu je predviden oddelek za odrasle. Na severno vzhodnem delu je oddelek za mladino in otroke. Ob zahodnem delu ob jedru so predvideni študijski oddelki. Čitalnica z revijalnim oddelkom je predvidena ob letni terasi, orientirani na parkovno ureditev na vzhodu.  Računalniška mesta za iskanje gradiva in študij so razporejena po oddelkih. Po celotni knjižnici je razporejena oprema tako, da je možna organizacija prostorov za druženje in posedanje. Vzdolž krajših stranic komunikacijskega jedra sta predvideni površini za razstave. Z veliko letno teraso, orientirano proti internemu trgu, knjižnica pridobi tudi kvalitetni in neposredno dostopni zunanji prostor, ki omogoča branje in ostale aktivnosti knjižnice, ki se lahko izvajajo na prostem.

 

Arhitekturna zasnova obejkta

Objekt medgeneracijskega centra je zasnovan kot lesena skoraj nič-energijska stavba, ki bo tako s svojo podobo kot izvedbo in programsko vsebino tvoril referenčni javni objekt ter sledil ciljem po trajnostnem razvoju v občini Bled.

 

Ortogonalni volumen objekta, ki je dimenzioniran glede na programske potrebe je po etažah v površinah tlorisno različen. S takšno tlorisno zasnovo se tlorisi prilagajajo vsebinskim potrebam, v zunanji podobi objekta pa se vzpostavi razgibanost volumna, ki odraža tudi programsko raznolikost vsebine. Tlorisna organizacija javnega objekta sledi motivu ”paviljona v parku”, kjer so zunanje površine integralni del programa objekta. Vhodna ploščad služi kot nevtralna javna površina pred objektom, ki ima bolj reprezentačni pomen.

 

Sam objekt je zasnovan kot kompakten volumen, ki ima predvidena dva previsna dela (v prvem in v drugem nadstropju objekta). Previsni del v prvem nadstropju funkcionira kot nadstrešek nad vhodom proti internemu trgu in hkrati kot zunanja terasa knjižnice. Previsni del v 2. nadstropju funkcionira kot nadstrešek nad glavnim vhodom ter bibliobusom oziroma šolskim avtobusom ter vizualno poudari objekt; prepoznavnost objekta z večje razdalje. Stavba se bo ogrevala in hladila s toplotno črpalko.

 

Rok Prešeren in RP

 

 

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi