Logo MojaObčina.si
DANES
1°C
-6°C
JUTRI
5°C
-2°C

Razpisi občine Žalec

Kategorije
 • Vse
 • Javna naročila
 • Javna naznanila
 • Javne dražbe
 • Javne objave in razpisi
 • Javne razgrnitve
 • Javni natečaji
 • Javni pozivi
 • Javni razpisi
 • Ostali razpisi
 • Poziv za javno zbiranje ponudb
Razpisi
 • Vsi
 • Izberi datum

Razpisi

Zaključeni razpisi

Datum objave: 30. 10. 2023
Številka razpisa: 711-0009/2023
Sredstva: 0,00 EUR

Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra

S tem javnim naznanilom objavljamo odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljiščih:- parc. št. 1726/4 k.o. 102 ...
Datum objave: 04. 07. 2023
Številka razpisa: 711-0007/2023
Sredstva: 0,00 EUR

Odločba o ukinitev statusa grajenega javnega dobra

S tem javnim naznanilom objavljamo odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra.Odločba se šteje vročena po poteku 15 dni od dneva, ko je bilo javno naz ...
Datum objave: 29. 05. 2023
Številka razpisa: 3502-16/2022
Sredstva: 0,00 EUR

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN Šempeter severovzhod

Obveščamo javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OPPN severovzhodnega dela naselja Šempeter. Identifikacijska številka prost ...
Datum objave: 05. 05. 2023
Številka razpisa: 3502-0002/2022
Sredstva: 0,00 EUR

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za del EUP ŠE-1/15

Obveščamo javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora ŠE-1/15 v naselju Šempeter v Savinjski dolini (v nadaljevanju OPPN). Identifikacijska številka OPPN je 2931.
Datum objave: 07. 04. 2023
Številka razpisa: 711-0004/2023
Sredstva: 0,00 EUR

Odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

S tem javnim naznanilom objavljamo odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra nepremičninam v lasti Občine Žalec.Odločba se šteje vročena po pote ...
Datum objave: 03. 04. 2023
Številka razpisa: 711-0005/2023
Sredstva: 0,00 EUR

Odločba o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

S tem javnim naznanilom objavljamo odločbo o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičninam v lasti Občine Žalec, ki v naravi predstavljajo gospodatsko javno infrastrukturo.Odločba se šteje vročena po poteku 15 dni ...
Datum objave: 03. 10. 2022
Številka razpisa: 3502-0003/2022
Sredstva: 0,00 EUR

Javna razgrnitev OPPN za gradnjo kmetijskih objektov

Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe zemljišč (v nadaljnjem besedilu: OPPN), ki ga je izdelalo podjetje IUP d.o.o. iz ...
Datum objave: 15. 09. 2022
Številka razpisa: 3502-0014/2022
Sredstva: 0,00 EUR

Javna razgrnitev Elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju zazidalnega načrta Arnovski gozd

S tem javnim naznanilom obveščamo javnost o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju zazidalnega načrta Arnovski gozd. Identifikacijska številka prostorskega akta ...
Datum objave: 24. 12. 2021
Številka razpisa: 3503-0010/2020
Sredstva: 0,00 EUR

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN Podlog

V času od 24. decembra 2021 do 24. januarja 2022 poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta poslovno proizvodnih dejavnosti Podlog - farma (identifikacijska številka 2241).Gradivo ...
Datum objave: 30. 11. 2021
Številka razpisa: 353-0007/2021
Sredstva: 0,00 EUR

Ugotovitvena odločba - grajeno javno dobro

Objavljamo odločbo o ugotovitvi, da so nepremičnine parc. št. 11/25 in 11/14 obe k.o. 996 – Žalec in parc. št. 523/10, 523/76, 534,15, 534/16, 535/7, 1724/13, 1724/15, 1729/2 in 1729/5, vse 997- k.o. Gotovlje grajeno javno dobro lokalnega pomena ...