Logo MojaObčina.si
JUTRI
2°C
2°C
SOB.
3°C
2°C

Razpisi občine Žalec

Kategorije
 • Vse
 • Javna naročila
 • Javna naznanila
 • Javne objave in razpisi
 • Javne razgrnitve
 • Javni natečaji
 • Javni pozivi
 • Javni razpisi
 • Ostali razpisi
 • Poziv za javno zbiranje ponudb
Razpisi
 • Vsi
 • Izberi datum

Razpisi

Zaključeni razpisi

Datum objave: 03. 10. 2022
Številka razpisa: 3502-0003/2022
Sredstva: 0,00 EUR

Javna razgrnitev OPPN za gradnjo kmetijskih objektov

Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe zemljišč (v nadaljnjem besedilu: OPPN), ki ga je izdelalo podjetje IUP ...
Datum objave: 15. 09. 2022
Številka razpisa: 3502-0014/2022
Sredstva: 0,00 EUR

Javna razgrnitev Elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju zazidalnega načrta Arnovski gozd

S tem javnim naznanilom obveščamo javnost o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju zazidalnega načrta Arnovski gozd. Identifikacijska številka ...
Datum objave: 24. 12. 2021
Številka razpisa: 3503-0010/2020
Sredstva: 0,00 EUR

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN Podlog

V času od 24. decembra 2021 do 24. januarja 2022 poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta poslovno proizvodnih dejavnosti Podlog - farma (identifikacijska številka ...
Datum objave: 30. 11. 2021
Številka razpisa: 353-0007/2021
Sredstva: 0,00 EUR

Ugotovitvena odločba - grajeno javno dobro

Objavljamo odločbo o ugotovitvi, da so nepremičnine parc. št. 11/25 in 11/14 obe k.o. 996 – Žalec in parc. št. 523/10, 523/76, 534,15, 534/16, 535/7, 1724/13, 1724/15, 1729/2 in 1729/5, vse 997- k.o. Gotovlje grajeno javno dobro lokalnega ...
Datum objave: 14. 04. 2021
Številka razpisa: 711-0004/2021
Sredstva: 0,00 EUR

Ukinitev statusa javnega dobra

Obveščamo, da ukinjamo status javnega dobra na zemljiščih:parc. št. 1710, 171/27, 171/28, 242/45, 242/46, k.o. 997 Gotovlje, parc. št. 2103/8 in 2103/9, obe k.o. 977 Železno, parc. št. 991/12, 1823/646, ...
Datum objave: 19. 02. 2021
Številka razpisa:
Sredstva: 0,00 EUR

Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev OPPN SIP Šempeter

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter.Gradivo osnutka je od 19. februarja do 22. marca 2021 javno ...
Datum objave: 18. 02. 2021
Številka razpisa: 711-0002/2021
Sredstva: 0,00 EUR

Ukinitev statusa javnega dobra

Obveščamo, da ukinjamo status javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1053/54, 973/49, 974/24, 974/25, 974/26 in 974/27, vse k.o. 996 – Žalec, parc. št. 242/47 k.o. 997 – Gotovlje, parc. št. 269/7 k.o. 995 – Šempeter in parc. št. ...
Datum objave: 23. 10. 2020
Številka razpisa:
Sredstva: 0,00 EUR

Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev OPPN Žalec zahod

Javnost obveščamo, da je razgrnjen dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske soseske Žalec zahod – druga sprememba za del enote urejanja z oznako ŽA-1/7, ki ...
Datum objave: 21. 09. 2020
Številka razpisa: 350-05-0001/2018
Sredstva: 0,00 EUR

Javna razgrnitev OPPN za kamnolom Liboje

Javnost obveščamo, da sta dopolnjen osnutek OPPN za kamnolom Liboje in okoljsko poročilo javno razgrnjena v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, v prostorih KS Liboje in KS Petrovče. Gradivo ...