Logo MojaObčina.si

Žalec

DANES
14°C
0°C
JUTRI
13°C
0°C
Avtor: OBČINA ŽALEC,

Javna dražba za prodajo nepremičnine v Šempetru v Savinj. dolini

Datum objave: 28. 09. 2021
Številka razpisa: 4780-0011/2021

Občina Žalec objavlja 1. javno dražbo za prodajo nepremičnine parc. št. 225/1 k.o. 995 - Šempeter v Savinjski dolini, nepozidano stavbno zemljišče v izmeri 2.836 m2, v deležu 1/1 od celote.

Javna dražba bo potekala v četrtek, 21.10.2021 ob 10.00 uri.

Izklicna cena je 142.000,00 EUR brez DDV.

Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:

  • potrdilo o plačani varščini (14.200,00 EUR),
  • pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če oseba ni zakoniti zastopnik.

Vsak dražitelj mora najpozneje tri (3) dni pred javno dražbo (do 18.10.2021) plačati varščino v višini 10% od izklicne cene na podračun Občine Žalec št. 01390-0100004366, z namenom nakazila: »Varščina za javno dražbo«.  Plačana varščina se bo uspelemu dražitelju vračunala v kupnino, dražiteljem, ki se bodo dražbe udeležili in ne bodo uspeli, pa vrnila brez obresti v roku treh dni po končani dražbi.

 Ostali pogoji so navedeni v pripetem dokumentu.

Všečkaj objavo