Logo MojaObčina.si
DANES
7°C
1°C
JUTRI
4°C
-5°C
Oceni objavo

Obvestilo o javni razgrnitvi OPPN Ponikva pri Žalcu, enota PO-5

Javnost obveščamo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za jugozahodni del enote urejanja prostora PO-5.

Gradivo bo od 29. januarja do 28. februarja 2022 javno razgrnjeno:

  • v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, soba št. 53, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
  • v prostorih Krajevne skupnosti Ponikva, Ponikva pri Žalcu 7, 3310 Žalec in
  • na spletnem naslovu: https://zalec.si/obcina/urejanje-prostora/prostorski-akti-v-pripravi (2591 Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora PO-5 (vrtec Ponikva))

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predloge se lahko do konca javne razgrnitve poda:

  • pisno na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, KS Ponikva ali na elektronski naslov: glavna.pisarna@zalec.si, pri čemer se v rubriki »Zadeva« navedejo ključne besede »Pripomba na javno razgrnitev OPPN PO-5«.
  • ustno na javni obravnavi.

Javna obravnava bo organizirana v sredo, dne 23. februarja 2022 ob 16. uri v Domu II. slovenskega tabora Žalec. Ostala določila javnega naznanila ter pogoji za udeležbo na javni obravnavi so navedeni v priponki.

Oglejte si tudi