Logo MojaObčina.si

Vrhnika

DANES
24°C
13°C
JUTRI
26°C
11°C
Deli
5462

Rezultati spremljanja okolja po požaru v Kemisu

Agencija R Slovenije za okolje (ARSO) je podjetju Kemis  po požaru odredila sanacijo okoljske škode in v dopolnilni odločbi, izdani v aprilu 2018, še vzorčenje in analiziranje parametrov tal na lokaciji preliva gasilnih voda v potok Tojnico, vzorčenje kemijskih parametrov v  vodi, sedimentu in bioti ter spremljanje naravne obnovitve potoka Tojnice na podlagi ekološkega stanja. Meritve in analize po dopolnilni odločbi ARSA so izvajali: Biotehnična fakulteta – Oddelek za biologijo, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in prehrano, Nacionalni inštitut za biologijo, Zavod za ribištvo R Slovenije in Kmetijski inštitut Slovenije.

Rezultati vzorčenja tal na  območju preliva požarne vode v potok Tojnico kažejo, da je bil prostorski obseg sanacije primerno izbran in tudi primerno izveden. Zaznati je sicer povečane vrednosti kadmija, niklja, arzena, bakra in cinka, vendar kritičnih koncentracij ni preseglo nobeno onesnaževalo. Zaradi opravljene sanacije ter nižjih vsebnosti onesnaževal v tleh, ki so v okviru mejnih in opozorilnih imisijskih vrednosti, je tveganje za spiranje onesnaževal v potok Tojnico majhno, odložen nadomestni material pa ne predstavlja nevarnosti za škodljive vplive na okolje in zdravje ljudi. 

Rezultati monitoringa  kemijskih parametrov v vodi, sedimentu in v bioti kažejo na dobro kemijsko stanje Tojnice pri obratu Kemisa in pri Ribiškem domu. Pri ribah so sicer ugotovili presežene standarde kakovosti za živo srebro in bromirane difeniletre, ki pa so presežene na večini merilnih mest v Sloveniji in zato presežne vrednosti ni mogoče pripisati požaru v Kemisu. Prav tako so analize sedimentov pokazale, da je bila vsebnost nevarnih snovi pod imisijskimi opozorilnimi vrednostmi,  izjema je presežena vrednost kroma na lokaciji Črna vas, ki pa je tudi ni mogoče pripisati posledicam požara.

Rezultati spremljanja naravne obnovitve potoka Tojnice, v katerem so spremljali stanje makrofitov in bentoških nevretenčarjev in  v katerem so izvajalci izvedli primerjavo ekološkega stanja Tojnice od mesta preliva požarne vode v Tojnico do izliva Tojnice v Ljubljanico, kažejo na začetek naravne obnovitve Tojnice.  Rezultati monitoringa in analize sicer  kažejo na slabo stanje bentoških nevretenčarjev in rib ne glede na to, ali gre za odsek nad ali pod mestom preliva požarne vode, kar kaže na  obremenjenost potoka Tojnica z organskimi in anorganskimi snovmi, ki pa ga ponovno  ne gre pripisati posledicam požara ali dejavnosti Kemisa, ampak  vsem ostalim dejavnostim, ki so se in se izvajajo na  celotnem vodotoku.  Rezultati obsežnega monitoringa in analiz stanja okolja po požaru v Kemisu  torej kažejo, da je bila okoljska  sanacija uspešno in odgovorno izvedena in da tudi  po ponovnem začetku izvajanja dejavnosti Kemis ne obremenjuje okolja.

Ne glede na to, da je upravno sodišče dopolnilno odločbo odpravilo in zadevo vrnilo na ARSO v ponovno odločane smo se v Kemis-u odločili, da v letu 2019 nadaljujemo z v odločbi zahtevanim monitoiringom, kajti želimo nedvoumno dokazati, da požar ni imel dolgoročnih posledic na okolje.  

Kemis

Celovita poročila izvajalcev monitoringa in analiz so na voljo na: https://www.arso.gov.si/o%20agenciji/novice/#N16781

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi