Logo MojaObčina.si
JUTRI
24°C
14°C
PON.
26°C
11°C
Oceni objavo

Podelili občinska priznanja

Vrhnika, 10. maj – Na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku občine Vrhnika so podelili občinska priznanja. Zlato plaketo so prejeli Jože Malovrh, Ema Goričan in Slaščičarna Berzo, srebrni Damjan Debevec in Kulturno društvo Stara Vrhnika, županova priznanja pa Elica Brelih, Karol Jurjevčič in Vinko Keršmanc. Zaradi bolniške odsotnosti župana Daniela Cukjatija je priznanja podelil podžupan Mirko Antolović.
Podžupan je tako prevzel tudi vlogo gostitelja in zbrane nagovoril v dvorani. Najprej je pozornost namenil nagrajencem. »Ko človek prebira njihove življenske zgodbe in uspehe, hitro ugotovi, kako so si različni med seboj, a jim je skupno to, da so prav vsi pustili pečat na različnih področjih človekovega ustvarjanja in delovanja. Kot posameznik ali društvo niso bili sami, veliko je še drugih uspešnih in anonimnih posameznikov, a njim je vendarle uspelo stopiti iz povprečja. S tem, ko ste se dvignili iz povprečja, ste z delom in talentom naredili korak več, zato hvala, ker delate v korist Vrhnike.« Kaj je tisto, kar je nagrajencem skupno? Antolović meni, da gre za znanje, željo, trdno voljo in pripadnost kraju. »Prepričan sem tudi, da so to visoko zastavljeni cilji, vztrajnost, pogum za spremembe, izboljšave, pozitivna naravnanost in optimizem.« Dodal je, da se po teh lastnostih ravna tudi občinska uprava, rezultati dela pa so vidni. Nanizal je opravljene in vršeče projekte občine ter dodal, da so se v zadnjem času zvišala tudi sredstva kulturnim, športnim, gasilskim in drugim društvom. »Nekateri nam očitajo, da naša občina ni prijazna do gospodarstvenikov in podjetij ter da nam bežijo v druge občine. Trdim, da to ni res. Podatki, s katerimi razpolagamo, kažejo, da je v naši občini registriranih 1724 podjetij s prihodki. V zadnjih desetih letih je njihovo število naraščalo - in naraslo za 359 ali za več kot četrtino. Vrhnika se spreminja na boljše in v lepše mesto, v katerem je zelo lepo živeti. Tu gre res velika zahvala občinski upravi in zavodom v občini. Zahvala gre tudi občinskemu svetu, ki podpira župana. Čeprav smo si različni in včasih različnih idej ter stališč, trdim, da nas ta različnost bogati.«

V nadaljevanju je podžupan podelil občinska priznanja. Tokrat so bile podeljene tri zlate in dve srebrni plaketi ter tri županove pohvale. Kulturni program so obogatili pritrkovalci KD Raskovec, Oktet Raskovec in dramska igralca Lara Wolf Završnik z Vrhnike ter Jure Rajšp. Scenarij in režija prireditve je bila delo Tatjane Oblak Milčinski. Poseben pečat prireditvi, ki jo je povezovala Sanja Rejc, so s svečanim mimohodom dali tudi društveni prapori.

Gašper Tominc, foto: GT

 

Zlata plaketa

Jože Malovrh iz Smrečja že skoraj tri desetletja skrbi za vodovod Samija. Poldrugo desetletje je aktiven v Turističnem društvu Blagajana na Vrhniki, pred leti je pristopil tudi k ekipi v Starem malnu. Z ženo Sonjo sta leta 2015 uredila bogato etnološko zbirko, kjer je na ogled postavljenih več kot 400 predmetov iz preteklosti. V letu 2019 je bil kot občinski svetnik imenovan za podžupana - za področje problematik krajevnih skupnosti. V mandatu ga je odlikovala lastnost povezovanja, strpnega dialoga in spoštovanja drugače mislečih. Deluje tudi kot publicist ter pisec nagovorov in je soavtor knjige Zločin v Češirkovem gozdu leta 1942. Udeležuje se prostovoljnih delovnih akcij in nikoli nikomur ne odreče pomoči. Ljudje ga cenijo kot spoštljivega, zanesljivega in delovnega krajana. Za svoja dela je prejel več priznanj in zahvala.

 

Slaščičarna Berzo deluje na Vrhniki že 90 let. S svojo prizadevnostjo in skoraj pregovorno pripravljenostjo sodelovanja s slaščicami v različnih projektih v lokalnem okolju, je postala prepoznaven slaščičarski obrat v našem in širšem okolju. Ohranja tradicijo slaščičarske obrti in jo prenaša na nove rodove. Slaščičarna je tudi ambasador kulinaričnega turizma, saj je leta 2022 bil njen krof razglašen za »naj krof Slovenije«. Zaradi te sladke pregrehe se je v predpustnem času vila po Stari cesti dolga kolona ljudi z najrazličnejših koncev Slovenije. Krof in hišna specialiteta kremna rezina sta tudi prejemnika znaka kakovosti »Odlično je, vrhniško je!«.

 

Ema Goričan s Stare Vrhnike je 15 let z možem Mirkom skrbela za gostinsko ponudbo v Zavetišču Planina nad Vrhniko. V veliko veselje ji je bilo in ji je še danes rodoslovje in zgodovina. Najprej je raziskala svoj rod, nato pa je rodovnik razširila na celotno vas - za kar 65 hiš. Zbrala je vsa domača, hišna imena ter podatke o njihovem izvoru in nastanku, o čemer je izdala v samozaložbi tudi knjigo. V sodelovanju z zgodovinarko, KD Stara Vrhnika in ZIC Vrhnika je pripravila odmevno razstavo o hišah in ljudeh na Stari Vrhniki. S fotoaparatom in kamero dokumentira lokalne dogodke, zapisuje zgodbe domačinov ter spodbuja ohranjanje stare oblačilne kulture. Goji medgeneracijsko sodelovanje, saj kleklja z vaškimi otroki, sodelovala pa je tudi na dokumentarni razstavi o desetih starovrhniških mojstrih.

 

Srebrna plaketa

Damjan Debevec je že več kot deset let turistični vodnik po Vrhniki in v Cankarjevi spominski hiši na Klancu. Z navdušenostjo, raziskovalno žilico ter prijetno interpretacijo mu je uspelo približati življenje Ivana Cankarja ne samo učencem, ampak številnim drugim obiskovalcem iz celotne Slovenije. S svojo pojavo in znanjem je poživil pohodniško pot »Po poti Cankarjeve matere« od Vrzdenca do Vrhnike, hkrati pa je že pet let oskrbnik Cankarjeve spominske hiše, ki jo je tudi temeljito prenovil. Damjan Debevec vidi in skrbi tudi za druge vrhniške znamenitosti. Prav po njegovi zaslugi in trudu so kapelice križevega pota na Sveti Trojici spet opremljene s slikami.

 

Kulturno društvo Stara Vrhnika praznuje 20. obletnico delovanja. V tem času je delovalo v društvu 14 različnih sekcij. Delo v društvu temelji na medgeneracijskem povezovanju, kar se najlepše kaže v klekljarski sekciji. Življenje na Stari Vrhniki si težko predstavljamo brez različnih plesnih, kulturnih in dramskih prireditev izpod okrilja društva. S svojo dejavnostjo se člani društva predstavljajo tako doma kot v tujini. Z oblačilno dediščino in pritrkovalci so se predstavili tudi že v Nemčiji, Avstriji in v Italiji. So prejemniki državnih in občinskih priznanj na različnih področjih.

 

Županova priznanja

Elica Brelih je aktivna članica Društva upokojencev Vrhnika že 20 let, od tega vseskozi na vodilnih funkcijah, najdlje kot predsednica društva. Kot poklicni pedagog je pri odločitvah organiziranosti društva zasledovala cilje, ki so prijazni do članstva, uspešni pri ohranjanju zdravja in aktivnosti upokojencev. Na njeno pobudo je pohodništvo ena od vodilnih dejavnosti društva, kjer pa je nujno poudariti, da ji je pri tem zelo pomagal njen, žal, pokojni mož Jože. Ima velik čut za solidarnost in humanitarnost, saj je vseskozi aktivno podpirala prostovoljke v projektu starejši za starejše in prostovoljke na področju sociale. Veliko aktivnosti je posvetila organizaciji družabnih srečanj in izvedbi izletov, saj se je zavedala pomena druženja in sproščanja tudi izven svojega kraja. Kot predsednica društva je sproti seznanjala širšo javnost o delovanju društva upokojencev, gradila sodelovanje z lokalno skupnostjo in s tem povečevala ugled društva. Za svoje delo, ocenjeno že kot poslanstvo, je bila Elica Brelih v preteklosti že odlikovana s srebrno in zlato Cankarjevo plaketo

 

Karol Jurjevčič je član upravnega odbora Združenja šoferjev in avtomehanikov Vrhnika ter podpredsednik Združenja šoferjev in avtomehanikov Notranjsko-primorske regije. Kot prostovoljec sodeluje v akcijah, ki jih organizira Združenje šoferjev in avtomehanikov Vrhnika. G. Jurjevčič je bil do leta 2014 predsednik Krajevne skupnosti Vrhnika – Vas, kjer je bil aktiven vse od njene ustanovitve. Najbolj ponosen je na velike spremembe, ki so se zgodile v njegovem 24-letnem mandatu. Večina Krajevne skupnosti Vrhnika – Vas je dobila asfaltirane ceste ter osnovno komunalno infrastrukturo. Največji dosežek kot predsednik Sveta pa je dosegel z izgradnjo prehoda za pešce pri sv. Lenartu. Karol Jurjevčič je maja 2013 prejel Zlato priznanje Ivana Cankarja.

 

Vinko Keršmanc je z dušo in srcem predan gasilstvu. V domačem društvu PGD Bevke je član upravnega odbora od leta 1977. Od leta 1980 do 1993 je bil poveljnik gasilskega društva. Od leta 1983 do leta 1993 je bil tudi poveljnik sektorja Bevke. Kar 20 let (med leti 1993-2013) je opravljal funkcijo predsednika PGD Bevke. Leta 2003 je postal poveljnik Gasilske zveze Vrhnika, leta 2010 še poveljnik notranjske regije. Na volitvah 2013 je prevzel funkcijo predsednika GZ Vrhnika, ki jo je opravljal do letošnjega občnega zbora. S svojo mirnostjo in zavzetim poslušanjem je vedno strmel za tem, da bi se v vsakem dogovoru našla najboljša možna rešitev in želel ustvariti delovno okolje, ki omogoča korektno sodelovanje z vsemi vpletenimi deležniki. Za svoje življenjsko delo na področju gasilstva je prejel več visokih priznanj in odlikovanj. Naj omenimo najplemenitejši: najvišje gasilsko odlikovanje - priznanje Matevža Haceta in zlati znak Civilne zaščite Republike Slovenije.

Oglejte si tudi