Logo MojaObčina.si

Vrhnika

JUTRI
15°C
-2°C
PON.
15°C
-3°C
Deli

Pravična delitev stroškov ogrevanja v večstanovanjski stavbi

Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014) med drugim določa, da vsak koristnik toplote iz skupnega ogrevalnega sistema plačuje stroške toplote po dejanski porabi. Za namen določitve načina merjenja in delitve toplote v štiri ali več stanovanjskih stavbah, sta bila na podlagi omenjenega zakona sprejeta Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015), ki urejan način delitve stroškov ogrevanja v večstanovanjskih stavbeh, ki imajo skupni ogrevalni sistem ter Pravilnik o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 42/06, 97/10, 16/13 in 19/16), ki določa tehnične zahteve za merilne inštrumente za porabo toplote.

 

Merilne naprave, ki omogočajo indikacijo dejanske porabe toplote posameznega dela stavbe so lahko le elektronski delilniki stroškov ogrevanja, ki odgovarjajo SIST EN 834, odčitki meritev toplote pa se lahko izvajajo z ročnim ali daljinskim – radijskim odčitavanjem. Nameščamo jih na ogrevala v višini 75 % višine ogrevala in na 50 % dolžine ogrevala. Poznamo delilnike pri katerih odčitano vrednost (reading value) korigiramo z faktorjem toplotne moči ogrevala KQ in faktorjem načina pritrditve delilnika KC v računalniku ob izračunu deležev in delilnike pri katerih odčitamo računsko vrednost (calculating value), dobavitelj delilnika pa faktorja KQ in KC neizbrisno vtisne v delilnik in to vrednost direktno uporabimo v delitvi stroškov.

                   

Elektronski delilnik stroškov ogrevanja nameščen na radiator

 

Značilnosti delilnikov toplote so še:

 

-          Njihova uporaba je možna le v klasičnih dvocevnih sistemih ogrevanja;

-          možno je mesečno ali sezonsko odčitavanje;

-          beležijo porabo z oddajo toplote ogrevala;

-          na njih je praktično možnost manipulacije oziroma prilagajanja rezultatov meritev;

-          njihova zakonsko določena življenjska doba znaša 10 + 1 leto.

-          nizka cena.

 

Merilniki toplotne energije (kalorimetri), uporabljeni kot delilniki stroškov, se vgrajujejo le v ogrevalne sisteme z zaključenimi zankami za vsako stanovanje, primerni so tudi za sisteme s stenskim in talnim ogrevanjem.

 

Merilnik toplotne energije (kalorimeter)

 

Druge značilnosti kalorimetrov so še:

 

-          beležijo vso toploto vnešeno v stanovanje;

-          velika natančnost odčitavanja;

-          ni vstopanja v stanovanje s strani pooblaščenega izvajalca delitve stroškov ogrevanja;

-          potrebna redna kalibracija in overitev vsakih 5 let, skladno s Pravilnikom;

-          življenjska doba 10 + 1 leto;

-          visoka cena.

 

Tehnične zahteve, ki zagotavljajo pravilno delovanje ogrevalnega sistema in so predpogoj za vgradnjo delilnikov in pravično delitev stroškov so sledeče:

 

-          izvedeno hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema, ki zagotavlja vsakem posameznem delu stavbe projektirano količino toplote za ogrevanje;

-          kakovostna centralna regulacija temperature ogrevalnega medija v odvisnosti od zunanje temperature;

-          lokalna regulacija - termostatski ventili na radiatorjih, ki omogočajo vpliv porabnika na porabo in izkorišča notranje vire toplote in energijo sonca.

 

Način delitve stroškov, skladno s Pravilnikom

 

V preteklosti je bilo pri lastnikih stanovanj v večstanovanjskih stavbah največ negodovanja glede plačevanja stroškov ogrevanja predvsem zaradi tega, ker delilniki toplote ne upoštevajo specifične lege posameznega stanovanja v stavbi. Ni namreč vseeno, ali se stanovanje nahaja na vogalu stavbe, nad neogrevano kletjo, v zgornjem nadstropju, ali pa je stanovanje »stisnjeno« na sredini med ostala stanovanja, njegove zunanje stene pa so povrh vsega obrnjene na jug. V prvem primeru stanovanja porabijo bistveno več toplote in s tem plačujejo nesorazmerno več toplote, kot jo dejansko potrebujejo, druga stanovanja pa na primer v sončnih dneh praktično nič. Krivda za tako stanje je predvsem za zakonodajalcu, ki pri pripravi preteklih predpisov ni upošteval mnenja stroke, da zgolj odčitki delilnikov brez njihove korekcije ne morejo pravično razdeliti stroškov ogrevanja celotne stavbe po posameznih stanovanjih. Edino orodje, ki izniči vpliv lege stanovanja in omogoči pravično delitev stroškov ogrevanja je izračun korekturnih faktorjev, s katerimi se pomnoži vsoto odčitkov delilnikov v posameznem stanovanju v obravnavanem obdobju (običajno mesečno) , ki mora temeljiti na izračunu gradbene fizike, in standardu SIST EN 12831. Določanje korekcije deležev zaradi vpliva lege posameznega stanovanja predpisuje 14. člen Pravilnika in je obvezno.

 

Na tem mestu je praktično nemogoče lastnikom stanovanj v večstanovanjskih stavbah v celoti pojasniti vse podrobnosti izračuna korekturnih faktorjev. Osnovna značilnost izračuna pa je v tem, da se za vsako stanovanje na podlagi gradbene fizike izračunajo specifične toplotne izgube, ki so kvocient med skupnimi toplotnimi izgubami zunanjih površin stanovanja in ogrevalno površino stanovanja ter na koncu korekturni faktor posameznega stanovanja, ki je kvocient med specifičnimi toplotnimi izgubami stanovanja z najmanjšimi skupnimi toplotnimi izgubami zunanjih površin in specifičnimi toplotnimi izgubami iskanega stanovanja. Vsota odčitkov iz radiatorjev posameznega stanovanja se nato pomnoži s korekturnim faktorjem, rezultat pa je primerljiv z rezultati ostalih stanovanj, zato so deleži stroškov v nadaljevanju pravično razdeljeni.

 

Izkušnje lastnikov stanovanj v večstanovanjskih stavbah s skupnim ogrevalnim sistemov, ki so že naročili izračun korekturnih faktorjev skladno z najnovejšim predpisom, so v celoti pozitivne, posledično pa ni več nesporazumov glede stroškov ogrevanja. Zato vse lastnike stanovanj v večstanovanjskih stavbah vabimo, da se oglasijo v svetovalni pisarni Eko sklada v vaši občini, kjer boste dobili vse natančne informacije glede opisanega izračuna.

 

Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na energetsko svetovalno pisarno ENSVET na Vrhniki, Tržaška cesta 1, Vrhnika, mala sejna soba v kleti občinske stavbe. V energetsko svetovalni pisarni vam bomo poleg informacij o novih nepovratnih spodbudah, ki jih Eko sklad nudi občanom, nudili neodvisne strokovne nasvete o rabi obnovljivih virov energije in o doseganju večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. Delovni čas pisarne je vsako drugo sredo od 16:00 do 20:00, prijave za svetovanje pa sprejemajo na Občini Vrhnika na tel. št. 01/75-55-419 pri ge. Marjanci Tomažin. Lahko pa tudi neposredno pokličete energetskega svetovalca mag. Petra Petrovčič na GSM: 051-670-323 in dogovorili se boste za za sestanek.

                   

ENERGETSKO SVETOVANJE

      

mag. Peter Petrovčič, udis

Energetski svetovalec ENSVET

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!