Logo MojaObčina.si

Vransko

DANES
15°C
10°C
JUTRI
14°C
8°C
1220

Javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Občina Vransko na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/2003, 18/2004-ZVKSES, 47/2006-ZEN, 9/2007 Odl.US: P-31/06-4, 18/2007 Skl.US: U-I-70/04-18, 45/2008-ZVEtL, 57/2008, 90/2009 Odl.US: U-I-128/08-23, Up-933/08-18, 62/2010-ZUPJS, 56/2011 Odl.US: U-I-255/09-14, 87/2011, 40/2012-ZUJF), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 11/2009,81/2011 in 47/14), Zakona o splošnem upravnem postopku ZUP (Uradni list RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010, 82/2013), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012), objavlja


JAVNI RAZPIS

ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM

 

 1. Predmet razpisa

 

Občina Vransko razpisuje oddajo v najem neprofitnega dvosobnega stanovanja v izmeri 54,51 m2 na naslovu Vransko 130 a.

 

Lastnik stanovanje je Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, s katero bo sklenjena najemna pogodba.

 

2. Splošni pogoji

 

Upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem so državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Vransko in na tem območju tudi dejansko prebivajo.

 

3. Prijava na razpis

 

Razpisna dokumentacija bo od 31. 3. 2015 dalje objavljena na spletni strani Občine Vransko www.vransko.si.

 

Razpisno dokumentacijo in vse potrebne informacije je mogoče pridobiti tudi na sedežu Občine Vransko, Vransko 59, v času uradnih ur.

 

Kontaktna oseba je Rosita Papinutti (tel. št.: 03-703-28-12).

 

4. Rok za oddajo vloge

 

Vlogo z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno oddati v zaprti kuverti s pripisom »Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem - ne odpiraj« najkasneje do ponedeljka, 20. 4. 2015, na naslednje načine:

 

- osebno v sprejemni pisarni Občine Vransko,

- s priporočeno pošiljko na naslov: Občina  Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.

 

 

                                                                                                          Župan Občine Vransko

                                                                                                                  Franc Sušnik

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi