Logo MojaObčina.si
DANES
27°C
12°C
JUTRI
29°C
14°C

Razpisi občine Vransko

Kategorije
 • Vse
 • Javna naročila
 • Javna naznanila
 • Javne objave in razpisi
 • Javne razgrnitve
 • Javni natečaji
 • Javni pozivi
 • Javni razpisi
 • Poziv za javno zbiranje ponudb
Razpisi
 • Vsi
 • Izberi datum

Razpisi

Datum objave: 31. 01. 2024
Številka razpisa: 4302-02/2024
Sredstva: 5 000,00 EUR

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v Občini Vransko v letu 2024

Občina Vransko na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 62/2016 in 2/2023),7. člena ...
Datum objave: 01. 07. 2024
Številka razpisa: 4302-04/2024
Sredstva: 2 500,00 EUR

Javni razpis za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki niso predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Vransko za leto 2024 – pokroviteljstvo županje

Županja Občine Vransko na podlagi 7. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in Odloka o proračunu Občine Vransko za leto ...
Datum objave: 12. 02. 2024
Številka razpisa: 3500-0003/2023
Sredstva: 0,00 EUR

Ugotovitveni sklep glede stališč do pripomb in predlogov javnosti na javno razgrnjen elaborat lokacijske preveritve parcelah št. 49/2, 49/3, 1310/11 in 1310/12, vse k. o. 1013 Jeronim in 378/2, 37875, 378/6, 378/7, 768/1 in 768/2, vse k. o. 1012 Vransko

Na podlagi 138. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) ter na podlagi 29. člena Statuta Občine Vransko (Uradni l ...
Datum objave: 19. 10. 2023
Številka razpisa: 3506-1/2020
Sredstva: 0,00 EUR

Sklep glede stališč do pripomb in predlogov javnosti na javno razgrnjen dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorske enote EUP ČE02-3/1 v občini Vransko

Na podlagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17 in sprem.) ter 29. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53 ...

Zaključeni razpisi

Datum objave: 10. 04. 2024
Številka razpisa: 371-0012/2024-10
Sredstva: 0,00 EUR

Dovoljenje za popolno zaporo odseka JP 916301 Brode-Sončni vrtovi

Zaradi izvedbe gradbenih del – priklop na toplovodno ter vodovodno omrežje je Občina Vransko izdala dovoljenje za popolno zaporo na javni poti št. 916301 Brode-Sončni vrtovi. Zapora se dovoli naslednje dn ...