Logo MojaObčina.si

Vojnik

JUTRI
24°C
17°C
SRE.
29°C
14°C
Deli

Pozitivne sledi

Dobra glava in dobro srce sta vedno mogočna kombinacija. (Nelson Mandela)

Nekateri življenjski dogodki se nam vtisnejo v spomin močneje kot drugi. Božični Vojnik je eden takšnih dogodkov, ki pušča pozitivne sledi. Lepo je slišati pohvale, ki jih slišimo skoraj od vsakega obiskovalca. Toda pomembno je, kaj je Božični Vojnik prinesel nam. Priložnost za poglobljeno doživete praznike, srečanje s sosedi in znanci, pogovor in pristno veselje. Projekt je nastal iz ljubezni in se vsako leto lepo razvija. Pomembno je, da je najprej namenjen nam in šele nato obiskovalcem, ki pridejo od drugod. Čestitam vsem ustvarjalcem in si želim, da nam bo prinašal veselje tudi letos.

 

Krepko smo že zakorakali v leto 2018. V tej številki Ogledala smo pripravili pregled doseženega lani. Sam se želim ozreti na nekaj večjih projektov, ki smo jih s svetniki občinskega sveta začrtali v proračunu letošnjega leta, ki je bil sprejet v decembru.

 

Ceste:

 • Asfaltiranje lokalnih cest in javnih poti po načrtu KS (230.000 EUR).
 • Izgradnja nove ceste pri POŠ Nova Cerkev (150.000 EUR).
 • Rekonstrukcija ceste in izgradnja pločnika Socka do gasilnega doma.
 • Preplastitev ceste Razdelj–Socka, 2,2 km, dokončanje začetega (DRSI).
 • Izdelan je IDP za križišče Arclin–Ljubečna, sledi izdelava PGD in PZI (DRSI).
 • Naročena je projektna naloga za izgradnjo krožišča pri MC v Višnji vasi.

 

Mostovi:

 • Izgradnja novega mostu v Homcu pri Štokojnikovih (sredstva Občine Vojnik) in izvedba protipoplavnih ukrepov na Hudinji na tem območju (sredstva direkcije za vode).
 • Obnova mostu v Hrenovi – betonska izvedba.
 • Sanacija mostu na Rovškem potoku pri Pezdevškovih.

 Pločniki:

 • Pločnik in kolesarska steza Vojnik–Škofja vas – izdelana je dokumentacija PGD in PZI, začnemo z odkupi zemljišč (DRSI).
 • Pločnik Arclin–Ljubečna, DRSI je naročil projektno nalogo, Občina Vojnik in Mestna občina Celje pa bosta financirali izdelavo projektne dokumentacije.
 • Naročena je izdelava projekta za pločnike ob LC (Cesta talcev in Vojnik–Gmajna), varna šolska pot.
 • Za pločnik ob državni cesti Višnja vas–Dobrna smo za dva odseka (Višnja vas–krožišče NC in Vizore–cesta v Polže) naročili izdelavo projektne naloge. Tečejo pogovori z DRSI.
 • Pločnik Frankolovo, od vrtca do KS.

Kolesarske steze:

 • Za kolesarsko stezo Celje–Vojnik–Dobrna je naročena izdelava projektov PGD, PZI (sredstva se bodo zagotavljala iz sredstev EU, DRSI in Občine Vojnik), predviden začetek izgradnje v letu 2019.
 • Naročen je IDP za kolesarsko stezo Višnja vas–Frankolovo–Slovenske Konjice (DRSI).

 Vodovodi:

 • Izgradnja vodovoda Straža pri Dolu.
 • Dokončanje vodovoda Brdce.
 • Izgradnja vodovoda Razgorce II. faza.
 • Vodovod Hrastnik, pridobitev gradbenega dovoljenja.
 • V pripravi pa so dokumenti za odseke Beli Potok, Rove, Lindek, Trnovlje pri Socki in Lemberg.
 • Načrtuje se prevzem malega vodovodnega sistema Lahka Peč v Socki v upravljanje VO-KA.
 • Obnova sekundarnega vodovoda, odsek Zlateče (pribl. 120 m), VO-KA.
 • Obnova pribl. 500 m glavnega vodovoda Frankolovo, smer Vojnik.

 Kanalizacije:

 • Obnova in nadgradnja čistilne naprave Škofja vas (500.000 EUR).
 • Kanalizacija Frankolovo IV. faza (100.000 EUR).
 • Kanalizacija Nova Cerkev (Ravnak–POŠ).
 • Kanalizacija Višnja vas–ČN Nova Cerkev.
 • Za sredstva EU za regionalni razvoj smo prijavili kanalizacije v aglomeraciji Vojnik.
 • Kanalizacija Ivenca – zbiramo soglasja lastnikov zemljišč, cilj pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2018.
 • Kanalizacija Lešje ob jezeru – pridobivanje gradbenega dovoljenja.

Plazovi:

 • Sanacija plazu na LC Bovše pri Ivenčnikovih.
 • Plaz na LC Črešnjice.

Ostalo:

 • V teku je obnova stanovanjske stavbe Nova Cerkev 22, deset stanovanj za mlade družine bo vseljivih konec leta, prav tako prostori za KS Nova Cerkev.
 • Ureditev prostorov za društva v POŠ Socka.
 • Ob pokopališču v Vojniku ureditev prostora za raztros pepela.
 • Mrliški vežici Nova Cerkev in Frankolovo – izgradnja vrat na vetrolovu.
 • Razširitev prostorov za Knjižnico Vojnik.
 • Vzpostavitev mesečne tržnice kmetijskih proizvodov in izdelkov domače obrti v Vojniku.
 • Občina po meri invalidov – sofinanciranje nakupa kombija za društvo paraplegikov.
 • Vrtec Frankolovo – izdelava projektov in pridobitev gradbenega dovoljenja.
 • Sofinanciranje nakupa nove gasilske cisterne za PGD Socka (40.000 EUR).

Seveda tečejo tudi dejavnosti za odmere cest in njihovo ureditev v zemljiški knjigi, redna skrb za čisto okolje in urejenost krajev. Ne pozabite na čistilno akcijo v mesecu aprilu, vabljeni v čim večjem številu.

 

Želim si, da bi se v letu 2019 lotili prenove strategije občine Vojnik. S tem namenom bomo v letos izvedli nekaj delavnic in anketiranje krajanov na terenu, da tako čim bolj ugotovimo vaše mnenje in pogled na razvoj občine. Vljudno vabljeni k sodelovanju.

 

Zakorakali smo v mesec marec, ki je posebej posvečen dekletom, ženam in materam. V tem času se pozorneje ozremo na vas in vaše delo. Spoštovane, vaše poslanstvo je ključno za prihodnost občine in naše domovine. Želim, da ste med nami spoštovane, enakopravne in ljubljene. Naloga Občine pa je, da ustvarja takšne pogoje za življenje, vzgojo in izobraževanje naših otrok, da boste tudi ve del svojega časa lahko namenile tistemu, kar vas zanima in kar vas osrečuje.

 

Ob prazniku vam tako iskreno čestitam. 

 

Vaš župan Branko Petre

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi