Logo MojaObčina.si
JUTRI
20°C
5°C
SOB.
16°C
8°C
5594

Postavljeni izjemni standardi odličnosti

Dosedanja direktorica občinske uprave Občine Vojnik, mag. Mojca Skale, je odšla v zaslužen pokoj, njeno mesto pa je zasedla Mojca Vodušek, ki je sicer do sedaj delala kot Višja svetovalka za proračun in finance skupne občinske uprave. Ob tej priložnosti so se dolgoletni direktorici za minulo delo zahvalil vojniški župan Branko Petre in njeni sodelavci.

1. decembra 2022 se je upokojila dolgoletna direktorica OU mag. Mojca Skale. Ob tej priložnosti smo ji kratek, a prisrčen prehod v pokoj pripravili tudi njeni sodelavci. Tako smo se ji zahvalili za vso predanost in strokovnost pri izpolnjevanju poslanstva skrbi vodenja občinske uprave. Mojca Skale je v času svojega dolgoletnega službovanja in vodenja občinske uprave postavila izjemne standarde odličnosti, ki bodo dobra popotnica in dediščina, ki ji bomo sledili tudi v prihajajočem obdobju.

Kot direktorica Občinske uprave Vojnik je koordinirala in vodila delo sodelavcev ter bila odgovorna za zakonitost delovanja občinske uprave. Občina ima namreč pristojnosti za izvajanje v več kot 250 zakonih. Zelo uspešno je izvajala kadrovske zadeve javnih uslužbencev od vodenja javnih natečajev in javnih razpisov do motiviranja ter usmerjanja sodelavcev. V času njenega dela je prišlo tudi do reorganizacije občine, in sicer se je ustanovila skupna občinska uprava z osmimi občinami za različna področja dela (medobčinska inšpekcija, redarstvo, urejanje prometa, proračunsko računovodstvo in varstvo okolja). Vodila je pripravo, izdajo publikacije in spremljanje Dolgoročne razvojne strategije Občine Vojnik 2010–2020 ter Vizije in strategije Občine Vojnik 2020–2030. Dejavna je bila na področju digitalizacije, e-poslovanja, pri izmenjavi dobrih praks ter dveh evropskih projektih: CircE s poudarkom na krožnem gospodarstvu v turizmu ter dveletnem projektu 100 Intelligent Cities Challenge (ICC). Aktivno je sodelovala pri vzpostavitvi Obrtno-poslovne cone Arclin, Centra ponovne uporabe in Medgeneracijskega centra Vojnik, energetsko svetovalne pisarne v Vojniku, pri energetski sanaciji na večstanovanjskih objektih neprofitnih stanovanj v lasti Občine Vojnik, pri razširjenih energetskih pregledih javnih objektov v lasti Občine Vojnik, prenovi javne razsvetljave, pripravi dokumentacije in pridobitvi sredstev sofinanciranja EKO sklada in Stanovanjskega sklada RS za projekt Nova Cerkev 22. Vodila je investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v občinski lasti. Dolga leta je kot strokovna sodelavka komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pripravljala pozive, javne razpise in druga gradiva za komisijo, vodila postopke za podelitev priznanj Občine Vojnik, pripravljala je tudi različna strokovna gradiva za občinski svet. Vsa leta njenega delovanja je iskala možnosti racionalizacije odhodkov in pridobivanje prihodkov Občine Vojnik. S spremljanjem sprememb zakonodaje in poročil računskega sodišča je skrbela za zakonito poslovanje in izboljšanje delovnih procesov. Dejavno je sodelovala z inšpektoratom za javni sektor, računskim sodiščem, komisijo za pritožbe iz delovnega razmerja in revizorjem informacijskih sistemov.

V času njenega delovanja je bila občina prejemnica priznanj Planetu Zemlja prijazna občina, Mladim prijazna občina, Občina po meri invalidov, Prostovoljstvu prijazno mesto, priznanje Dobre prakse v slovenski javni upravi, občina pa je prejela tudi certifikat kakovosti za uspešen razvojni položaj občine. Dvanajst let je bila urednica občinskega glasila Ogledalo, v času njenega urednikovanja je izšlo 64 številk. Z uporabo spleta in nastankom spletne strani Občine Vojnik je bila urednica tudi tega spletnega portala, hkrati pa je sodelovala še kot urednica pri publikacijah Simboli in mejniki Občine Vojnik, Zemljevid tematskih poti in znamenitosti občine Vojnik ter Pomembne osebnosti občine Vojnik. Organizirala in vodila je tudi vsakoletne Dneve odprtih vrat občine in Dneve kulturne dediščine.   

Delo Mojce Skale je bilo izjemno pomembno, našim občanom in občankam je predstavila cilje iz Vizije in strategije 2020–2030, ki jih bomo tudi vnaprej zasledovali pri svojem delu. Njeno področje dela je bilo izjemnega pomena za občanke in občane, skozi leta je ustvarila dobre pogoje za poslovanje občine, za življenje ljudi v njej in za zadovoljstvo njenih sodelavcev. Ob odhodu v pokoj ji župan in sodelavci občinske uprave želimo še veliko prijetnih in zdravih let. Naj bodo njeni dnevi upokojitve čas uživanja, čas ustvarjanja, čas lepote bivanja, čas prijateljstva, ljubezni, razumevanja, čas nenehnega učenja, dozorevanja in predvsem čas zanjo in za njene bližnje. 

Tekst: Petra Pehar Žgajner

Foto: Matjaž Jambriško

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi