Izberi drugo občino
Nazadnje izbrane občine

Poišči občino

Registracija
Napoved za ponedeljek, 26.02.2018

oblačno
Ponoči bo delno jasno, v vzhodni in južni Sloveniji pa zmerno oblačno. Še bo vetrovno. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -15, v alpskih dolinah do -18, na Goriškem in ob morju okoli -4 °C.
-12°C | -6°C
torek, 27.02.2018
-13°C | -5°C
sreda, 28.02.2018
-14°C | -6°C
četrtek, 01.03.2018
-15°C | -1°C
Opozorila
Nedelja, 25.2.2018 ob 18h
Najmočnejši sunki burje na Primorskem bodo do noči na torek ponekod presegali hitrost 100 km na uro.
-12°C
-6°C
oblačno
Nahajaš se tukaj: Novice Lokalne skupnosti

Zadnja, 10. redna seja v letu 2015


LOKALNE SKUPNOSTI

| |
24.01.2016      7:53
A A

Zadnja, 10. redna seja v letu 2015Med 10. redno sejo občinskega sveta
Med 10. redno sejo občinskega sveta
Deli:

Občinski svet Občine Vojnik je na 10. redni seji dne 17. decembra 2015:

- potrdil zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Vojnik;

- sprejel proračun Občine Vojnik za leto 2016;

- sprejel sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v

 Občini Vojnik;

- sprejel sklep o nestrinjanju z določanjem višine povprečnine za leti 2016 in 2017;

- sprejel Statut Občine Vojnik;

- sprejel sklep o financiranju političnih strank v Občini Vojnik;

- sprejel sklepe o imenovanjih in predlogih kandidatov;

- sprejel sklep o določitvi prejemnika priznanja na področju kulture za življenjsko delo v letu 2016;

- se seznanil s poročilom o delu občinske uprave;

- se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij.

Cena socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu

Dom ob Savinji Celje – Center za pomoč na domu je izvajalec socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v naši občini. Dom ob Savinji Celje izvaja to storitev za občine Celje, Dobrna, Štore in Vojnik. Dom ob Savinji Celje – Center za pomoč na domu je pripravil predlog nove ekonomske cene in prispevka uporabnika za leto 2016. Po novem predlogu znaša ekonomska cena za pomoč na domu od ponedeljka do sobote 17,78 EUR (do sedaj 16,97 EUR), za dan nedelje ali praznika pa je nov predlog 19,59  EUR (do sedaj 18,59 EUR), predlog za prispevek uporabnika pa znaša 3,80 EUR (do sedaj 3,70 EUR). Predmetno povišanje je predvsem posledica povišanja stroškov dela. Občina Vojnik bi zvišala ceno za uporabnika za 0,10 EUR, torej iz 3,70 EUR na 3,80 EUR. Treba je poudariti, da smo imeli do sedaj poleg Občine Štore najnižjo ceno za uporabnika. V Celju na primer znaša 4,10 EUR /uro, v občini Dobrna pa že sedaj 3,80 EUR. Letno bi povišanje cene pomenilo dodatno obremenitev za občino v višini 5.361,00 EUR. V letu 2015 smo porabili za storitev pomoč na domu 60.541,00 EUR, v letu 2016 pa bomo ob povišanju cene in povišanju prispevka za uporabnika za 0,10 EUR in ob enakem obsegu pomoči na domu porabili 65.902,00 rebabral delo  EUR.

 

Storitev pomoč na domu v naši občini poteka odlično, uporabniki so zadovoljni. Za uporabnike predstavlja alternativo namestitvi v institucionalnem varstvu, saj jim omogoča, da kljub zdravstvenim in drugim težavam ostanejo čim dalj časa v domačem okolju, za Občino pa je ta oblika socialnovarstvene storitve tudi cenovno bolj ugodna kot institucionalno varstvo.

Tanja Golec Prevoršek, višja svetovalka za premoženjsko-pravne zadeve


Proračun občine za leto 2016

 

Prihodki proračuna so v primerjavi s planom za leto 2015 višji za 3 % (tabela št. 1).

Primerna poraba občine, ki jo opredeljuje Zakon o financiranju občin kot primerni obseg sredstev za izvajanje tekočih nalog občine, znaša 4.822 tisoč EUR. Primerna poraba se izračuna na podlagi števila občanov in povprečnine, ki znaša 522 EUR. Višina povprečnine je ostala na ravni preteklega leta, kljub temu da je država sprejela ukrepe, ki povečujejo finančne obveznosti občin. Primerna poraba Občine Vojnik je sicer nekoliko večja zaradi rasti števila občanov. Občini največji vir predstavlja dohodnina (4.660 tisoč EUR), ki je tudi glavni davčni prihodek občine. Druga največja skupina so nedavčni prihodki (933 tisoč EUR); glavni prihodek med njimi predstavlja prihodek od oddaje premoženja v najem. Za občino so pomembni tudi transferni prihodki. To so prihodki, ki jih dobimo iz državnega proračuna za investicije (157 tisoč EUR) in za izvajanje tekočih nalog (270 tisoč EUR), prihodki iz občinskih proračunov za izvajanje tekočih nalog (284 tisoč EUR) in investicijskih nalog (100 tisoč EUR) ter prihodki iz sredstev proračuna Evropske unije (13 tisoč EUR).

 

Odhodki v letu 2016 so planirani v višini 7.280 tisoč EUR, kar je za 15 % več v primerjavi s planom preteklega leta. Struktura odhodkov je razvidna iz tabele št. 2.


Med tekočimi odhodki in transferi so planirana sredstva za namen delovanje osnovnih šol v višini 622 tisoč EUR, financiranje predšolske vzgoje v višini 1.006 tisoč EUR, financiranje socialnega varstva starih v višini 392 tisoč EUR, subvencije stanarin 24 tisoč EUR, za zdravstveno zavarovanje brezposelnih v višini 90 tisoč EUR, delovanje knjižnice 80 tisoč EUR, sofinanciranje kulturnih društev v višini 33 tisoč EUR, izvajanje programov na področju športa v višini 120 tisoč EUR, vzdrževanje cestne infrastrukture v višini 371 tisoč EUR, urejanje krajev v višini 57 tisoč EUR, sredstva za delovanje gasilskih društev in zveze v višini 64 tisoč EUR, sredstva za razpise na področju kmetijstva v višini 64 tisoč EUR in gospodarstva v višini 25 tisoč EUR ter sredstva za delovanje turističnih društev in zavoda v višini 12 tisoč EUR.


V proračunu so v celoti izkazani odhodki dveh skupnih občinskih uprav, ki imajo sedež v Občini Vojnik, in sicer:

- Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče, katerega odhodki so planirani v višini 228 tisoč EUR, občine soustanoviteljice pa sofinancirajo delovanje v višini 193 tisoč EUR in

- Skupna občinska uprava občin Dobrna, Vitanje in Vojnik za področje proračunskega računovodstva ima planirane odhodke v višini 174 tisoč EUR, sofinanciranje s strani občin soustanoviteljic pa znaša 77 tisoč EUR.

Občina Vojnik in tudi ostale občine soustanoviteljice dobijo s strani resornega ministrstva sofinanciranje v višini 50 % tekočih odhodkov delovanja skupne občinske uprave, ki odpadejo na posamezno občino. 

 

Investicijski odhodki in transferi proračuna predstavljajo 32 % vseh odhodkov. V tem letu so planirani naslednji večji investicijski odhodki:

- zamenjava strešne kritine z ureditvijo mansarde na POŠ Nova Cerkev ter asfaltiranje parkirišča (215 tisoč EUR);

- investicijski transfer OŠ Frankolovo za nakup kombija za prevoz učencev (financiranje v letih 2016 in 2017 po 16,5 tisoč EUR);

- izdelava projektne dokumentacije za širitev in rekonstrukcijo Kulturnega doma v Vojniku (24,5 tisoč EUR);

- plastifikacija skakalnic v Vizorah in dokončanje ureditve travnatega igrišča v Novi Cerkvi (50 tisoč EUR) ter sofinanciranje postavitve ute PD Vojnik na Tomažu (4 tisoč EUR);

- idejni projekt za vrtec Frankolovo (5 tisoč EUR);

- investicija oz. rekonstrukcija mrliške vežice v Vojniku (150 tisoč EUR, predvideno sofinanciranje Mestne občine Celje), inv. vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice v Novi Cerkvi (3 tisoč EUR) ter pokopališč in vežic na Frankolovem in v Črešnjicah (2 tisoč EUR);

- asfaltiranje cest po vseh treh krajevnih skupnostih (258 tisoč EUR) in ureditev muld (30 tisoč EUR);

- preplastitev parkirišča nasproti pokopališča v Vojniku (35 tisoč EUR);

- izgradnja javne razsvetljave (4 tisoč EUR);

- izgradnja nove avtobusne postaje v centru Nove Cerkve (17 tisoč EUR);

- novogradnja mostu na cesti Lemberg–Lanšperk (25 tisoč EUR);

- zaključek izgradnje kanalizacije primarnega voda na Frankolovem (50 tisoč EUR) ter izgradnja sekundarne kanalizacije na Frankolovem – projekti, začetek 1. faze (40 tisoč EUR);

- izgradnja kanalizacija Petelinjek (50 tisoč EUR);

- pridobitev dokumentacije za investicije v kanalizacijo – projekt Ivenca, manjši projekt v Arclinu v smeri Čepin – elektro in idejni projekt izgradnje kanalizacij, vezanih na čistilno napravo Nova Cerkev (25 tisoč EUR);

- iz sredstev najemnine s strani javnega podjetja VO-KA Celje se bo financirala obnova čistilne naprave Škofja vas (140 tisoč EUR), obnova vodovoda v centru Vojnika po izgradnji kanalizacije ter v Parmovi ulici (70 tisoč EUR), obnova vodovoda Bezenškovo Bukovje, Ilovca, Jankova (50 tisoč EUR), obnova vodovoda na sistemu Kapelca–Rakova steza (30 tisoč EUR), izboljšanje tlačnih razmer v delu naselja Socka (45 tisoč EUR), zamenjava vodovoda na Konjskem (30 tisoč EUR), zajem vrtine Beli Potok in navezava na vodovodni sistem Gojka (25 tisoč EUR);

- vodovod Frankolovo – vrtina Beli Potok (11 tisoč EUR);

- izgradnja vodovoda Spodnje Brdce (35 tisoč EUR);

- izdelava projekta vodovod Lemberg (5 tisoč EUR);

- pridobitev projektne dokumentacije za ureditev trga v Vojniku (50 tisoč EUR);

- dokončanje občinskega prostorskega načrta (15 tisoč EUR);

- nakupi zemljišč (57,5 tisoč EUR) ter stavbe za povečanje kapacitete obstoječe knjižnice v Vojniku (22,5 tisoč EUR);

- rekonstrukcija stanovanjsko-poslovne stavbe Nova Cerkev 22 (101 tisoč EUR);

- zaključek programa IPA (SLO-HR) zaščita in reševanje (3,5 tisoč EUR);

- investicijski transfer za zamenjavo stavbnega pohištva na stavbi PGD Lemberg (5 tisoč EUR);

- investicijski transfer za ureditev sejne sobe v PGD Socka (3 tisoč EUR);

- investicijski transfer za opremo društvenih prostorov v stavbi PGD Nova Cerkev (3 tisoč EUR);

- investicijski transfer za gasilski avto za prevoz oseb PGD Nova Cerkev (10 tisoč EUR) in

- investicijski transfer za gasilski avto za prevoz oseb PGD Frankolovo (10 tisoč EUR).


Za odplačilo v preteklosti najetih kreditov, za namen izgradnje šol v Vojniku in Frankolovem, večnamenske dvorane v Novi Cerkvi, telovadnice in vrtca v Vojniku, izgradnjo mostu v Višnji vasi ter izgradnjo vodovoda Jankova in Hrenova je planiranih 280 tisoč EUR. Celoten proračun najdete tudi na spletni strani Občine Vojnik.

 

Irena Špegel Jovan, podsekretarka za finance in proračun
Foto: L. Sreš

 
Priloge:
MS Office Word 2007-2010
Tabela št. 1
55291_tabelast.1_proracun2016.docx (12,15 KB)
MS Office Word 2007-2010
Tabela št. 2
55291_tabelast.2_proracun2016.docx (12,15 KB)

Prenesi vse
0 (Bodi prvi!)
Oceni članek

Povezani članki
NE ZAMUDI VEČ NOBENE POMEMBNE NOVICE ALI DOGODKA IZ TVOJEGA KRAJA! x
Naroči se na brezplačno tedensko e-izdajo in bodi na tekočem o dogajanju v tvoji občini Vojnik!

100 % skrbno bomo varovali vašo zasebnost in odjavili se boste lahko kadarkoli!
Komentiraj novico

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Še nimate uporabniškega imena in gesla? Registrirajte se!
Komentarji 0 komentarjev
Za ta prispevek še ni dodanih komentarjev. Bodi prvi!


Ogledalo
Številka: 117
Izšla: 13.12.2017
Poglej Pdf

Bodite prvi pri oddaji mnenja.