Logo MojaObčina.si

Veržej

JUTRI
5°C
-3°C
SRE.
4°C
-2°C
1291

POLNJENJE BAZENOV IN OBVEZNOST PLAČILA KOMUNALNIH STORITEV TER OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽENJE OKOLJA

Finančna uprava RS opozarja na obveznost plačila storitev, povezanih z dobavo pitne vode ter okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v primeru polnjenja bazenov.

 

V primeru, ko uporabnik uporablja vodo iz javnega vodovodnega sistema (tudi lastnega vodnega vira) v okviru svojega gospodinjstva za polnjenje bazena, namenjenega kopanju, plavanju in drugim vodnim aktivnostim, mora plačati vse storitve, ki so povezane z dobavo pitne vode ter okoljsko dajatev v skladu z veljavnimi predpisi. 

 

Uporabnik pitni vodi v bazenu dodaja sredstva za nego vode, kot so sredstva za razkuževanje vode, uravnavanje vrednosti pH in sredstva za preprečevanje razraščanja alg in tako iz pitne vode nastaja komunalna odpadna voda, ki z odvajanjem onesnažuje okolje. Zavedati se moramo, da se ob kopanju z naših teles v obliki potu sproščajo tudi hranilne snovi, ki so glavni krivec slabšanja stanja vseh voda. Vsak uporabnik bazena tako ob vsakokratnem kopanju prispeva približno 1 miligram fosfatov. Velikokrat je v vodi tudi urin. Pri osvežitvi v bazenu se prav tako s telesa spirajo zaščitne kreme in olja, ki nas varujejo pred soncem. 

 

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je uporabnik stavbe (lastnik, najemnik ali druga oseba), v kateri nastaja komunalna odpadna voda ne glede na vodni vir. Tako za del pitne vode, ki ste jo porabili za polnjenje bazena, ne velja oprostitev plačila okoljske dajatve in se tudi za ta del količine porabljene vode plača okoljska dajatev kot za ostalo porabljeno pitno vodo v okviru gospodinjstva.

 

Glede na navedeno vas obveščamo, da se voda iz bazena tretira kot komunalna odpadna voda, s katero pa je potrebno ravnati skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17), in sicer jo je potrebno odvesti v javno fekalno kanalizacijo, malo ČN ali obstoječo greznico.

Obračun komunalnih storitev (odvajanje in čiščenje odpadnih vod, storitev povezana z greznicami in MKČN) se tako izvede skladno z 21. členom 2. odstavka in 14. odstavka, Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), ki se glasi:

 

»Predračunska cena opravljanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin se uporabnikom obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode.

Ne glede na določbe tega člena se uporabniku, ki komunalne in padavinske odpadne vode ne odvaja ali čisti v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod, obračunajo dejanski stroški izvajanja storitve«.

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi