Logo MojaObčina.si
DANES
26°C
18°C
JUTRI
26°C
17°C
Oceni objavo

Subvencioniranje sterilizacije mačk in kastracije mačkov

JAVNI POZIV za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2024

Sterilizacija in kastracija mačk je bistvenega pomena za omejevanje nenadzorovanega razmnoževanja in kotenja novih mladičev. Tako se preprečujejo izbruhi različnih bolezni, ki so lahko škodljive tako živalim kot tudi človeku. Sterilizacija in kastracija dolgoročno izboljšata zdravje in kakovost življenja živali.

Preprečevanje rojstev neželenih živali je za lastnike obveza, ki izhaja iz določb 11. člena Zakona za zaščito živali, usmrtitev ali namerna zapustitev živali pa je kazniva.


1. Predmet javnega poziva in višina razpisanih sredstev

Predmet javnega poziva je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk in mačkov v letu 2024. Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2024. Višina sredstev je določena s pogodbo.


2. Pogoji za sodelovanje

  • Na javni poziv se lahko prijavijo lastniki mačk, ki imajo stalno bivališče in tudi dejansko živijo v Občini Starše.
  • Posameznemu gospodinjstvu (lastniku) se sofinancira storitev za dve živali.
  • Izbrani izvajalec veterinarskih storitev, ki so predmet razpisa, je Ambulanta za male živali Slovenja vas, Damijan Peklar s.p., Slovenja vas 2b, 2288 Hajdina.


3. Način prijave in sodelovanje na javnem pozivu

Lastnik živali, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje na javnem pozivu, izpolni prijavni obrazec, ki ga potrdi Občina Starše in ga preda izbranemu izvajalcu veterinarskih storitev – Veterinarstvo Peklar, Ambulanta za male živali Damijan Peklar s.p., Slovenja vas 2b, 2288 Hajdina.

Na podlagi izpolnjenega prijavnega obrazca je poseg sterilizacije ali kastracije mačk se po tem pozivu financirana v višini 100 % za žival. Cena sterilizacije je 40,00 € po mački, cena kastracije pa 38,00 € po mačku. Skupno je za izvajanje kastracij in sterilizacij mačkov in mačk v proračunu občine Starše za leto 2024 planiranih 3.000,00 €.


4. Rok za prijavo

Lastniki živali lahko izkoristijo financiranje posegov, ki sta predmet tega poziva do konca meseca novembra 2024 oziroma do porabe sredstev.

Ob obisku veterinarja imejte s seboj veljaven osebni dokument.

 

5. Dodatne informacije

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Terezijo Mohorko in Suzano Hvalec, telefonska številka 02/686 48 00, v času uradnih ur občinske uprave.

 

Številka: 34430-2/2024

Datum:   20. 02. 2024


OBČINA STARŠE, župan 

Stanislav Greifoner,  l.r

Oglejte si tudi