Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

JUTRI
8°C
3°C
PET.
11°C
7°C
6360

Objava prostega delovnega mesta Komunalni delavec II

Občina Šempeter-Vrtojba objavlja prosto delovno mesto Komunalni delavec II

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • popolna višja stopnja osnovne izobrazbe,
  • vozniški izpit B kategorije.

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (40 ur tedensko). Poskusno delo traja šest mesecev.

 

Naloge delovnega mesta:

  • pomoč pri popravilih ter izvajanju vzdrževalnih del,
  • urejanje, čiščenje, zelenic, parkov in ostalih javnih površin, urejanje športnih in drugih igrišč ter rekreacijskih površin, vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov, krasitev naselij, plakatiranje, obešanje transparentov in zastav, postavljanje reklamnih objektov, urejanje pokopališč, izvajanje prevoza za lastne potrebe in druga preprosta dela,
  • druga dela in naloge po navodilu nadrejenega.

Prepozne in nepopolne prijave ter prijave, iz katerih bo razvidno, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

Prijava kandidata mora vsebovati:

  • pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
  • pisno izjavo kandidata o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije (dan, mesec in leto opravljenega izpita).

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi podatke o vseh dosedanjih zaposlitvah in druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, z označbo »zaposlitev Komunalni delavec II« ali na elektronski naslov info@sempeter-vrtojba.si. Prijavo je mogoče poslati v osmih dneh od objave.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku osem dni po zaključenem postopku izbire. Za dajanje informacij o objavi prostega delovnega mesta je odgovoren  mag. Peter Ptičak, telefonska številka 05 3351000.

 

Opomba: V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi