Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

JUTRI
14°C
-2°C
ČE.
15°C
-4°C
Deli
4706

Poziv za predlaganje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov

Občina Šempeter-Vrtojba je prejela poziv Ministrstva za notranje zadeve za predlaganje predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov v skladu z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št.15/13,23/15 – popr. in 10/17, v nadaljevanju ZNPPol). Navedeni zakon v IV. Poglavju ureja postopek reševanja pritožb zoper delo policistov, podrobneje pa ga opredeljuje Pravilnik o reševanju pritožb zopet delo policistov (Uradni list RS, št. 54/2013). Neposredno se na senatu obravnavajo pritožbe, če so podani posebni pogoji iz četrtega odstavka 148. člena ZNPPol.

 

Reševanje pritožb na ministrstvu se izvaja v senatih, ki jih sestavljajo trije člani, in sicer pooblaščenec ministra kot vodja senata ter dva predstavnika javnosti kot člana senata.

 

Predstavnike javnosti na predlog samoupravne lokalne skupnosti z območja posamezne policijske uprave na podlagi 145. člena ZNPPol imenuje in razrešuje minister za notranje zadeve. Občine predlagajo število predstavnikov glede na število prebivalcev (po ključu: do 20.000 prebivalcev 1 predstavnik).

 

Glede na navedeno lahko Občina Šempeter - Vrtojba predlaga enega (1) predstavnika.

 

Za predstavnik javnosti je lahko imenovan polnoletni državljan Republike Slovenije, ki:

  • ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti,
  • ni v kazenskem postopku za naklepno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti,
  • ni s pravnomočno odločbo obsojen za dva ali več prekrškov z znaki nasilja ali za tri ali več hujših prekrškov zoper varnost cestnega prometa, za katere so kot sankcija predpisane kazenske točke.

Za predstavnika javnosti se pričakuje, da ni javni uslužbenec policije (policist ali drugi javni uslužbenec, zaposlen v policiji) ali funkcionar (sindikalni zaupnik) reprezentativnih sindikatov policistov. Prav tako se pričakuje da:

  • aktivno obvlada Slovenski jezik in
  • je osebnostno primeren za sodelovanje v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov oziroma v lokalnem okolju uživa ugled in zaupanje  stroke ali soobčanov, ter je na podlagi njegovega dosedanjega življenja, ravnanja in obnašanja mogoče utemeljeno sklepati, da bo svoje delo kot član senata opravljal pošteno in vestno.

Mandat predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba vas vabi, da posredujete predlog kandidature za predstavnika  javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste.

 

Predlog kandidature posredujete Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, vključno s podpisano izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo do ponedeljka, 11. novembra 2019, po pošti na naslov: Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom »Za Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja«, po e-pošti na: info@sempeter-vrtojba.si ali osebno na sedežu občinske uprave v poslovnem času.

 

Komisija bo prejete predloge obravnavala na 9. seji komisije, ki bo dne 12. novembra 2019.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi