Logo MojaObčina.si

Radenci

DANES
32°C
14°C
JUTRI
32°C
18°C
Avtor: OBČINA RADENCI,

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora RA 28

Datum objave: 11. 05. 2022
Številka razpisa: 431-114/2021

Na podlagi 119. člena v povezavi s 112. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZureP-3) in 7., 8., 16. in 30. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11 in 67/15) Občina Radenci s tem


JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora RA 28

 

I.

Občina Radenci naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora RA 28, ki ga je izdelalo podjetje TIURB d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, pod št. projekta 57/2021, z datumom april 2022.


II.

Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 12. 5. 2022 do vključno 14. 6. 2022 na/pri oglasni deski Občine Radenci v pritličju poslovne stavbe na naslovu Radgonska cesta 9G v Radencih in na spletni strani Občine Radenci https://www.radenci.si

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 8. 6. 2022, ob 12.00 uri, v veliki dvorani Občine Radenci (v pritličju poslovne stavbe na naslovu Radgonska cesta 9G, Radenci).
 

III.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci ali na elektronski naslov obcina@radenci.si oziroma se podajo ustno na javni obravnavi.

Občina Radenci bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani občine in na krajevno običajen način.


IV.

Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, hkrati podan tudi pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na občinskem svetu in na spletni strani Občine Radenci ter v objavi na krajevno običajen način. Vse osebe, ki ne želijo, da se v stališču do pripomb objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to na pripombo tudi posebej navesti.

 

V.

To javno naznanilo se objavi na uradni spletni strani Občine Radenci (https://www.radenci.si) in na oglasnih deskah Občine Radenci (v Radencih v pritličju poslovne stavbe na naslovu Radgonska cesta 9G in pri trgovini Mercator na Panonski cesti ter na Kapelskem Vrhu pri trgovini Mercator).
 

Številka: 431-114/2021-42
Radenci, dne 9.5.2022

                                                                                                                                Roman LELJAK, l.r. 

                                                                                                                           ŽUPAN OBČINE RADENCI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi IN GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV SE NAHAJA V PRILOGAH.

Všečkaj objavo