Logo MojaObčina.si
DANES
29°C
18°C
JUTRI
27°C
16°C
Oceni objavo

Objavljen javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto je odprl razpis za dodelitev okvirno 81 neprofitnih stanovanj v najem v dveh stanovanjskih blokih na območju Podbreznika. Stanovanja bodo vseljiva v začetku leta 2025. Prosilci lahko vloge oddajo do 14. junija 2024.

Prosilci oddajo vlogo za dodelitev neprofitnega stanovanja na posebnem obrazcu razpisnika. Fizični obrazec vloge, s katerim se prosilci prijavijo na razpis, bo na voljo od 14. 5. 2024 do vključno 14. 6. 2024 na poslovnem naslovu Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto, Germova ulica 6, 8000 Novo mesto, vsak dan med 8. in 15. uro, in na vložišču Mestne občine Novo mesto, v pritličju stavbe Seidlova cesta 1, Novo mesto, v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek od 8:00 do 15:00, sredo od 8:00 do 17:00 in petek od 8:00 do 14:00.

Obrazec vloge je na voljo tudi v elektronski obliki na spletni strani JSS MONM in naši spletni strani. Prosilci lahko oddajo vlogo tudi elektronsko preko spletnega obrazca, ki je na voljo na spletni strani razpisnika med razpisno dokumentacijo. V primeru, da se bo izpraznilo dodatno neprofitno stanovanje, ki je trenutno zasedeno, bo predmet nadaljnje dodelitve v najem, do izteka veljavnosti prednostne liste. 

Vlogo s prilogami morajo prosilci poslati v času od 14. 5. 2024 do vključno 14. 6. 2024 s priporočeno pošiljko na naslov: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA NEPROFITNA STANOVANJA« ali oddati osebno na poslovnem naslovu Germova ulica 6, 8000 Novo mesto. Zadnji dan oddaje vloge osebno na poslovnem naslovu je 14. 6. 2024 do 15:00. Vloge oddane po pošti se bodo štele kot pravočasne, če bodo poslane priporočeno po pošti do vključno 14. 6. 2024. Vloga oddana preko spletnega obrazca, mora biti poslana do vključno 14. 6. 2024 do 24:00.

Izpolnjeni vlogi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem morajo prosilci priložiti vse listine, ki so zahtevane v vlogi.

Oglejte si tudi