Logo MojaObčina.si

Mislinja

DANES
16°C
9°C
JUTRI
17°C
3°C
Deli
4686

Odstranjevanje drevesne zarasti na Pohorju

Projekt LIFE TO GRASSLANDS je namenjen izboljšanju stanja in zagotavljanju dolgoročnega upravljanja suhih travišč ter nanje vezanih rastlinskih in živalskih vrst na štirih projektnih pod-območjih: Haloze, Pohorje, Kum in Gorjanci. Vsa štiri območja se soočajo s problemi zaraščanja in opuščanja kmetijske rabe na eni strani in neustrezno kmetijsko rabo (intenzivno) na drugi strani. Vodilni partner projekta LIFE TO GRASSLANDS (LIFE14 NAT/SI/000005) je Zavod RS za varstvo narave, skupaj s partnerji projekta Podeželsko razvojno jedro Haloz, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Krajevna skupnost Dobovec in Društvo Gorjanske košenice. Projekt se izvaja s prispevkom LIFE, finančnega instrumenta Evropske skupnosti. Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor RS.
Na projektnem podobmočju Pohorje se je zaradi izboljšanja stanja in zagotavljanja dolgoročnega ohranjanja travišč v ta namen konec avgusta 2018 začelo odstranjevati zarast na območju Planinke (neposredna bližina Lovrenških jezer), Mulejevega vrha, Ostruščice, Kraguljišča in Klopnega vrha. Dela se izvajajo deloma tudi na območju planinskih poti, zato bodo posamezni odseki v krajših časovnih obdobjih zaprti zaradi varnosti pri delu.
Prav tako so se zaradi izboljšanja stanja in zagotavljanja dolgoročnega ohranjanja travišč pričela izvajati dela ruvanja in mulčenja panjev s primerno tehnologijo konec meseca avgusta 2018 v neposredni bližini Rogle (Ostruščica) in na Volovici. Obiskovalce obveščamo, da naj bodo pozorni na dela, ki se odvijajo neposredno ob pohodnih poteh (relacija Rogla – Lovrenška jezera in relacija Rogla – Mislinja.
Na posameznih odsekih planinskih poti se vrši (in se bo tudi v prihodnje) transport lesa in sečnih ostankov ter izvoz drevesnih panjev. Lokacije planinskih poti, kjer se bo v prihodnje transportiralo panje in drevesno zarast (hlodovina, sečni ostanki) so: Jezerski vrh, Javorič – Planinka, Mulejev vrh, Ostruščica, Kraguljišče, Turn, Volovica, Obrolovo, Trije žeblji. Po zaključenih delih na posameznih lokacijah bodo planinske poti vzpostavljene v prvotno stanje (sanirane) s strani izvajalcev del.
Izvajanje del se vrši večinoma na kmetijskih površinah, ki so se v preteklosti zarastle predvsem zaradi opuščanja kmetijske rabe. V nadaljevanju se namerava odstranjevati zarast in drevesne panje tudi na ostalih delih zahodnega (ovršne lege med Roglo in Ribniškim oz. Jezerskim vrhom) in osrednjega Pohorja (Klopni vrh, Trije žeblji in Obrolovo). Območje odstranjevanja zarasti in drevesnih panjev je v večini v lasti Republike Slovenije ter delno tudi v zasebni lasti. Dela bodo predvidoma potekala do konca leta 2019.

Zavod RS za varstvo narave - kontakti:
Vodja projekta:
dr. Nika Debeljak Šabec,
Naslov: Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 230 95 42
E-pošta: nika.debeljak@zrsvn.si
Koordinator za projektno podobmočje Pohorje:
dr. Jurij Gulič, OE Maribor
Naslov: Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
Telefon: 02 333 13 74
E-pošta: jurij.gulic@zrsvn.si
Sodelavec za projektno podobmočje Pohorje:
Sebastjan Štruc, OE Maribor
Naslov: Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
Telefon: 020292 72 94
E-pošta: sebastjan.struc@zrsvn.si

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi