Logo MojaObčina.si

Miren-Kostanjevica

JUTRI
10°C
-3°C
SRE.
10°C
-5°C
Deli
4848

Občinski nagrajenci 2017

Občinski svet je na 30. redni seji dne 20.9.2017 sprejel sklep, da se priznanja občine za leto 2017 podelijo Društvu žena Miren - Orehovlje, Eriku Kovicu in Jamarskemu klubu Temnica. Plaketo občine sta letos prejeli Boža Silva Marega in Gordana Vičič, častni občan pa je posmrtno postal Pavel Petejan. Občinska priznanja 2017 so bila podeljena na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica dne 6. oktobra 2017 na Cerju.

PAVEL PETEJAN,
častni občan Občine Miren - Kostanjevica

Pavel Petejan je posmrtno častni občan Občine Miren - Kostanjevica. To je najvišje priznanje občine za izjemne dosežke življenjskega dela, skrb za blaginjo in promocijo občine s poudarkom na javnem delovanju kot tudi izjemne zasluge na področju družbenega življenja. Poleg življenjskega dela v podjetništvu je ves čas materialno in moralno podpiral kulturne dejavnosti v Mirnu.  Obenem je zaslužen za promocijo občine in ohranjanje stare čevljarske dediščine.

Pavel Petejan  iz Mirna se je rodil 16. junija 1930 v družini s čevljarsko tradicijo. Svojo življenjsko pot je zaključil 28. februarja 2017, za njim pa ostaja v Mirnu in v celotni občini opazna sled: uspešno podjetje, ki daje kruh marsikateremu občanu, Čevljarski muzej in knjiga spominov Mirenski šoštar.

Čevljarske izkušnje je že od otroštva dalje pridobival v domači delavnici. Med 2. svetovno vojno je oskrboval partizane s čevlji. To obdobje je opisal v knjigi Mirenski šoštar, ki je izšla l. 2015. Leta 1953 je po odsluženem vojaškem roku dobil prvo redno dovoljenje za čevljarsko obrt. Najprej je delal v očetovi delavnici, leta 1959 pa se je vselil v novozgrajeno delavnico. Ekipa 10 zaposlenih je vsak dan izdelala po 100 parov otroške obutve, ki so jo prodajali po celotni Sloveniji, Hrvaški, Srbiji…  Ves čas je skrbel za napredek. Izboljševal je delovne pogoje, kupoval je boljše stroje, predeloval stare, skrbel za privlačen videz obutve in kvaliteto. Kasneje se je lotil področja proizvodne otroške ortopedske obutve. Po tej posebno zahtevni dejavnosti je postal poznan po vsej takratni Jugoslaviji in sosednji Furlaniji.

V podjetniškem duhu je vzgojil sinove Roberta, Borisa in Tomaža, ki so sčasoma prevzemali svoje vloge v rastočem podjetju. Leta 1995 je kupil del prostorov podjetja Ciciban v stečaju in sčasoma zaposlil večje število delavcev bivšega Cicibana. Iz obrtnika je postal podjetnik podjetja, ki se je razvijalo in odprlo podružnice v Čiginju, Kalu nad Kanalom in v Dolenjskih Toplicah. Poleg podjetništva se je Pavel Petejan ukvarjal še z veliko stvarmi. Ves čas je materialno in moralno podpiral kulturne dejavnosti v Mirnu. V 70. letih je bil predsednik Pevskega društva Miren – Moškega pevskega zbora Miren. Za svoje delo v čevljarstvu je Pavel Petejan prejel več priznanj Obrtne zbornice. Leta 1984 je prejel priznanje Skupščine Občine Nova Gorica, leta 2004 pa je za življenjsko delo v podjetništvu prejel priznanje Gospodarstvenik leta.

Po upokojitvi je pričel uresničevati idejo o Čevljarskem muzeju v Mirnu, ki je odprl svoja vrata leta 2008. Ob tej priliki je izdal tudi filmski prikaz izdelave čevlja z naslovom Čevelj po starem.       

 

BOŽA SILVA MAREGA,

prejemnica plakete Občine Miren - Kostanjevica za dolgoletno predano, nesebično in požrtvovalno delo predsednice Krajevnega odbora Rdečega križa Bilje ter prispevek k razvoju in ugledu občine

Gospa Boža Marega je predsednica krajevnega odbora Rdečega križa Bilje že 14 let. Poslanstvo opravlja z izredno predanostjo, požrtvovalnostjo, natančnostjo in transparentno. Vsako leto s pomočjo članic KORK Bilje organizira srečanje starejših krajanov, obiske domačinov po domovih za ostarele in tudi tistih starejših, ki so na svojih domovih. Veliko ji pomenita vzgoja in ozaveščanje otrok o spoštljivem odnosu do starejših in drugačnih. Vsako leto učence POŠ Bilje in ostale krajane seznanja s pomenom dela Rdečega križa v naši družbi, osnovami nudenja prve pomoči in postopki oživljanja s pomočjo defibrilatorja. Z učenci POŠ Bilje velikokrat obišče Hišo dobre volje v Mirnu, v letu 2016 pa so skupno prejeli priznanje Mladinskega sveta Slovenije pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Na njeno pobudo je KORK Bilje v letu 2015 začel zbirati sredstva za nakup AED aparata. V treh mesecih so zbrali sredstev za kar dva defibrilatorja. Izredno dobro sodeluje z občino, POŠ Bilje, ekipo Civilne zaščite Občine Miren-Kostanjevica,  OZRK Nova Gorica. Je tudi članica odbora OZRK Nova Gorica in članica Sveta za invalide Občine Miren-Kostanjevica. Ni ji tuje niti sodelovanje z društvi iz KS Bilje in drugimi društvi v občini. Že pred štirimi leti si je prizadevala za rešitev socialnega problema krajana, ki mu je grozilo brezdomstvo, za katerega se je v letošnjem letu našla pot do bolj dostojnega življenja.

 

GORDANA VIČIČ,

prejemnica plakete Občine Miren - Kostanjevica za dolgoletno nesebično in požrtvovalno delo v številnih društvih in organizacijah v občini ter prispevek k razvoju in ugledu občine

Gordana Vičič je s svojim predanim, nesebičnim prostovoljnim delom pripomogla k razvoju in delovanju raznih društev v občini, katerih članica je. Aktivna članica Društva žena Miren-Orehovlje je vse od ustanovitve dalje, obenem društvu predseduje od leta 2015. Je dolgoletna tajnica Krajevne skupnosti Orehovlje, tajnica Območne organizacije Zveze borcev za vrednote NOB Orehovlje, predsednica Komisije za socialna vprašanja Pokrajinske zveze Društev upokojencev Nova Gorica in članica odbora Društva upokojencev Miren. Že deset let deluje kot koordinatorka projekta »Starejši za starejše«. Njeno dolgoletno delo je pripomoglo, da so se na vseh področjih, kjer je delovala in še deluje, dela odvijala in problemi reševali strokovno in v zadovoljstvo vseh udeleženih ali pomoči potrebnih. 

 

 

DRUŠTVO ŽENA MIREN-OREHOVLJE,

prejemnik priznanja Občine Miren - Kostanjevica za dolgoletno požrtvovalno prostovoljno delo, ohranjanje tradicije in promocijo občine

Društvo žena Miren - Orehovlje šteje trenutno 25 članic. Ustanovljeno je bilo kot aktiv žena leta 1995, kot društvo pa obstaja od leta 2005. S svojim požrtvovalnim prostovoljnim delom omogoča uspešno izpeljavo večine prireditev na področju Krajevne skupnosti Miren in Krajevne skupnosti Orehovlje, kakor tudi na nivoju občine. S svojimi kulinaričnimi storitvami pa društvo pripomore k ohranjanju tradicionalnih lokalnih jedi in s tem k promociji občine. Društvo žena je aktivno tudi na področju prostovoljstva, njihova pevska sekcija pa na kulturnem področju.  

 

ERIK KOVIC,

prejemnik priznanja Občine Miren - Kostanjevica za požrtvovalno delo v Nogometnem klubu Adria, promocijo in prispevek k ugledu občine

Erik Kovic iz Mirna je pred petimi leti prevzel vodenje Nogometnega kluba Adria in s pomočjo sodelavcev vzpostavil razmere za kakovosten trening vseh selekcij. V relativno kratkem času vodenja kluba je s svojim požrtvovalnim delom in pripadnostjo športu in nogometu uspel s pomočjo kolegov, sponzorjev, donatorjev, ljubiteljev nogometa in prostovoljci klubu zagotoviti površino z umetno travo za kakovosten trening. Uspešno je vodil veteransko ekipo in s pomočjo sodelavcev organiziral mednarodne turnirje. Je tudi uspešen podjetnik, ki razume družbeno odgovornost, sodeluje z lokalnim okoljem, nastopa kot sponzor nogometnemu klubu in ostalim društvom iz okolja. Je tudi soustanovitelj in velik podpornik športnega parka Grive, ki bo letos gostil že 23. Turnir v  malem nogometu. S svojim delovanjem je zgled in spodbuja mlade k zdravemu preživljanju prostega časa in njegovemu odgovornemu ravnanju.

 

JAMARSKI KLUB TEMNICA,

prejemnik priznanja Občine Miren - Kostanjevica za
40-letno uspešno delovanje na področju jamarstva in prispevek k promociji občine

Jamarski klub Temnica je bil ustanovljen leta 1977. V tem obdobju je bilo v klub vpisanih okrog 350 članov. Osnovna dejavnost kluba je iskanje, raziskovanje in dokumentiranje jam, izobraževanje in izvajanje jamarskih izpitov ter zaščita jam. Od leta 1999 sodelujejo s češkimi jamarskimi klubi, skrbijo za čiščenje Poti miru, za namen turističnih ogledov pa so očistili in uredili dve jami, ki sta tudi elektrificirani. Jame in poti redno vsakoletno vzdržujejo, sodelujejo s Civilno zaščito Občine Miren - Kostanjevica, zagotavljajo člane z ustrezno opremo za pomoč pri elementarnih in drugih nesrečah, za nudenje prve pomoči jamarjem in občanom ter turistične vodnike. V letu 2009 so si člani s prostovoljnim delom uredili klubske prostore pod objektom stare šole v Temnici, v katerih so uredili tudi mini muzej jamarstva in 1. svetovne vojne. Aktivno sodelujejo na prireditvah v organizaciji občine in strokovne ekskurzije doma in v tujini. Klub med letom organizira več prireditev: Dan odprtih vrat, Pranje štrikov, Žive jaslice v jami.

 

Občina Miren - Kostanjevica podeljuje priznanja občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, skupinam in drugim organizacijam ter skupnostim, ki so tesno povezana z delovanjem občine, za dosežke, ki prispevajo k boljšemu, kakovostnejšemu in polnejšemu življenju občanov in dosežke, ki imajo pomen za razvoj in ugled občine, življenja v njej ter podobo krajev.

Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Miren - Kostanjevica je občina maja 2017 objavila Javni razpis za podelitev priznanj Občine Miren - Kostanjevica v letu 2017, na katerega smo prejeli devet predlogov. Letno se lahko podeli največ en naziv častni občan, dve plaketi in tri priznanja. O podelitvi priznanj je odločal Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.


Roberta Filipič, občinska uprava

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!