Logo MojaObčina.si
DANES
17°C
13°C
JUTRI
20°C
5°C
Oceni objavo

Občinski podrobni prostorski načrt za bivalne enote za starejše na območju "Kopališče" v Mežici

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA BIVALNE ENOTE ZA STAREJŠE NA OBMOČJU "KOPALIŠČE" V MEŽICI (EUP ME 59-OPPN*, CU (DEL) IN ME 63-OPPN*, CU (DEL))

Spoštovani !

Občina Mežica vas, kot pripravljavec Občinskega podrobnega prostorskega načrta za bivalne enote za starejše na območju »Kopališče« v Mežici [EUP ME59-OPPN* (del) in ME63-OPPN* (del), CU] , v nadaljnjem besedilu: OPPN, da na podlagi 55 in  129 . člena ter navezavi na 1. odstavek 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list  RS, št. 199/21; v nadaljnjem: ZUreP-3) vabi na javno predstavitev strokovnih podlag v obliki usmeritev za začetek postopka priprave OPPN.

               Predstavitev bo v sredo, 17. maja 2023, ob 17. uri v prostorih male dvorane Narodnega doma v Mežici  (Trg 4. aprila 4, 2392 Mežica).

Strokovne podlage za OPPN, št. 268-2023 (maj 2023) so izdelali URBANISTI d. o. o., Grudnova ulica 6, 3000 Celje, zanje pooblaščeni prostorski načrtovalec mag. Gorazd FURMAN OMAN, univ. dipl. inž. arh., PA PPN ZAPS 1060.

Digitalno gradivo strokovnih podlag k OPPN je v režimu 24/7 od četrtka, 11. maja 2023 dostopno na spletni strani Občine Mežica (www.mezica.si) - izhodišča v prilogi spodaj. 

Analogno so strokovne podlage k OPPN za zainteresirano javnost vidne od četrtka, 11. maja 2023,  v času delovnega časa občinske uprave Občine Mežica na postavitvi: Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica – sejna soba Občine Mežica.

Vabljeni.

                                                                                                                                                                                  Občina Mežica

Mark Maze, župan


Oglejte si tudi