Logo MojaObčina.si

Mengeš

DANES
25°C
18°C
JUTRI
28°C
19°C
Deli

Izvedba projektov iz programa SMO v letih 2019 in 2020

Občina Mengeš še nima sprejetega proračuna za leto 2019 in se financira na podlagi sklepa o začasnem financiranju, ki pa omogoča zgolj redno delovanje občine v okviru porabe istega obdobja v lanskem letu. V tem obdobju niso možne investicije niti razvojni projekti, saj za to Občina Mengeš potrebuje potrjen letni proračun. V stranki SMO menimo, da je potrebno čimpreje sprejeti proračun za tekoče leto in tudi za leto 2020.
Glede na to smo županu Občine Mengeš Francu Jeriču že ob koncu lanskega leta posredovali predloge  za izvedbo nekaterih projektov iz našega programa katere naj upošteva  pri pripravi proračunov za leti 2019 in 2010. Naši predlogi so naslednji:
  • Vrnitev finančnih sredstev na postavko za izgradnjo športne dvorane v proračunu za leto 2019, katera so bila prerazporejena v proračunu za leto 2018 in začetek izgradnje dvorane. Sredstva za dokončanje projekta naj se načrtujejo v letu 2020.
  • Celovita ureditev rekreacijske poti ob kanalu Pšata od Topol do Mengša in povezava z rekreacijsko osjo Kamniška Bistrica. Predlagamo, da se v letu 2019 izdela projekt in pridobi stavbna pravica. Obnova  se v letu 2019 lahko prične na odsekih, kjer je stavbna prvica že pridobljena, dokonča pa v letu 2020. Sredstva naj se smiselno načrtujejo v obeh proračunih.
  • Izvedba obnove »Trga pod kostanji«. Predlagamo, da se v letu 2019 izdela projekt ter se izvede preureditev celotnega trga.
  • Ureditev območja ob Cegvanškem bajerju, ki je v lasti občine Mengeš. Predlagamo, da se v letu 2019 izdela osnutek ureditve celotne okolice ter izdela in izvede projekt za tisti del, kjer je lastnik Občina Mengeš. Predlagamo, da se v letu 2020 načrtujejo sredstva za odkup zemljišč, ki so v zasebni lasti ter za pridobitev služnostne pravice za  območja v lasti države.
  • Izdelava projekta za ureditev »Mestnega jedra« na območju Občine, Kulturnega doma in objekta »Slamnik«. Glede na pomen te lokacije predlagamo, da se zagotovijo tudi sredstva za delovanje projektne skupine, ki bo sestavljena iz strokovnih predstavnikov vseh svetniških skupin, ki bo sodelovala s projektantom. Sredstva naj se planirajo v obeh proračunih glede na predvideno dinamiko izdelave projekta.
  • Izgradnja trim steze na relaciji Grad Jable - Dobeno ter izgradnja večnamenske ploščadi na Dobenu. Sredstva za projekte in izvedbo naj se smiselno načrtujejo v obeh letih.
  • Izgradnja tribun in garderob ob nogometnem igrišču v športnem parku. V letu 2019 predlagamo načrtovanje sredstev za  izdelavo projekta v letu 2020 pa izvedbo.
  • Ureditev avtobusne postaje v Topolah; ob cesti v smeri Mengeš – Moste. Sredstva naj se načrtujejo v letu 2019.

Po našem prepričanju so projekti ob racionalni in gospodarni porabi finančnih sredstev realno izvedljivi v naslednjih dveh letih  in v interesu občank in občanov naše občine, zato pričakujemo, da bo župan naš predlog upošteval ter dobil podporo pri večini v Občinskem svetu.


Besedilo in foto: Peter Gubanc, predsednik SMO

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi