Logo MojaObčina.si
DANES
18°C
14°C
JUTRI
22°C
10°C
Oceni objavo

Javna razgrnitev elaboratov komasacije v Smledniku

V upravni zadevi komasacije na komasacijskem območju Smlednik je Upravna enota Ljubljana izdala Sklep o javni razgrnitvi, kjer se javno razgrnejo elaborat obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju Smlednik, elaborat vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju Smlednik in elaborat idejne zasnove ureditve komasacijskega območja Smlednik.

Javna razgrnitev elaboratov bo trajala od 1. junija 2023 do vključno 15. junija 2023 in sicer na sedežu UE Ljubljana, Linhartova 13, 1000 Ljubljana, v 2. nadstropju, sobi št. 8 in sedežu Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, v veliki sejni sobi v pritličju.

Elaborati, ki jih je izdelal izvajalec geodetskih del Geodetska družba, d.o.o., se javno razgrnejo tudi v prostorih Krajevne skupnosti Smlednik, Smlednik 4b, 1216 Smlednik, v času uradnih ur ali v času, ko bo tam navzoč tudi predstavnik Geodetske družbe d.o.o.

Komasacijski udeleženci, to so lastniki zemljišč ali pooblaščenci, lahko v času uradnih ur na vseh krajih, kjer so elaborati razgrnjeni, podajo pripombe in predloge, ki se jih vpiše v zvezek pripomb in predlogov, ki se nahaja na vseh krajih razgrnitve elaboratov.

Komasacijski udeleženci so na razgrnitev elaboratov vabljeni tudi osebno na določen termin v času od 5. 6. 2023 do vključno 13. 6. 2023, kjer tudi lahko podajo svoje pripombe in predloge.

Najpozneje v osmih dneh po izteku roka razgrnitve elaboratov, to je do vključno 23. 6. 2023, komasacijski udeleženci lahko še podajo pripombe in predloge na elaborate, in sicer pri Upravni enoti Ljubljana, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, 2. nadstropje,  soba št. 8.

Oglejte si tudi