Logo MojaObčina.si

Logatec

JUTRI
11°C
-2°C
PET.
10°C
1°C

Moja Ljubljanica novice št. 20

V sodelovanju z Arboretumom Volčji Potok smo pripravili občasno razstavo o drevesu posebne vrste - tisi, iz katere je izdelana lesena konica. Ob Tržaški cesti, med Cankarjevim spomenikom in Občino Vrhnika, rasteta dve tisi, ki sta zavarovani kot dendrološki naravni vrednoti.


V mednarodnem prostoru sta kulturna in naravna dediščina neločljivo povezani. Po Konvenciji o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine UNESCO-a, so za naravno dediščino opredeljeni:

- naravni spomeniki, ki jih sestavljajo fizične ali biološke tvorbe ali skupina teh tvorb in imajo z estetskega ali znanstvenega vidika izjemno splošno vrednost; 
- geološke in geografske tvorbe in natančno določeni predeli, ki pomenijo habitat ogroženih vrst živali in rastlin in so z vidika znanosti ali ohranjanja izjemne splošne vrednosti; 
- znameniti kraji narave ali natančno določeni naravni predeli, ki imajo z vidika znanosti, ohranjanja ali naravnih lepot izjemno splošno vrednost. 

S sprejetjem Zakona o ohranjanju narave v letu 1999 je bil ustanovljen Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, kot samostojna enota v okviru Ministrstva za okolje in prostor. Zakon z novo terminologijo opredeljuje naravno dediščino tako, da varuje naravne vrednote in biotsko raznovrstnost. 

Na mednarodni ravni nam je najbolj poznana tako imenovana NATURA 2000, ki določa ekološko pomembna območja, katerih ohranjanje je v interesu EU. Poleg tega lahko država ali lokalna skupnost sprejme akt o zavarovanju, kot sta na primer Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje, na državnem nivoju, ali pa Odlok o razglasitvi Malega placa za naravni rezervat, na lokalni ravni. Poleg slednjega odloka v letu 1994, je Občina Vrhnika sprejela leta 1991 še Odlok o razglasitvi opuščenega dela kamnoloma v kra-jevni skupnosti Drenov Grič - Lesno Brdo za naravni spomenik ter leta 1995 Odlok o razglasitvi Jurčevega šotišča za naravni spomenik in Odlok o razglasitvi dreves za dendrološke naravne spomenike. Od tega obdobja dalje, na lokalni ravni ni zaslediti bistvenih sprememb, razen leta 2007, ko sta iz Odloka o dendroloških naravnih spomenikih črtana lipa pred gostilno Turšič in krilati oreškar ob OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, ter leta 2011, ko je iz odloka črtan ginko pred Mlečno in je vpisana novo zasajena lipa v parku v Verdu.

Strokovno mnenje za odstranitev krilatega oreškarja in ginka je podal g. Matjaž Mastnak, univ. dipl. inž. gozd., svetovalec za dendrologijo iz Arboretuma Volčji Potok, oceno zdravstvenega stanja lipe v parku v Verdu je pripravila Damjana Vrenjak, uni. dipl. ing. gozd. ZVKDS je dovolil odstranitev lipe, pod pogojem zasaditve nove. Argument odstranitve dreves je varnost ljudi in premoženja. Zagotovitev redne nege dreves, primernega obrezovanja in varovanja koreninskega sistema, so ukrepi, s katerimi je mogoče bistveno izboljšanje stanja drevesnih vrst.

Dogajalnik v maju na razstavišču Moja Ljubljanica:

- četrtek, 10. 5. ob 11:00 in ob 17:00
Tematsko javno vodenje – Vrhnika, prečuden kraj

- sobota, 12. 5. in 26. 5. ob 11:00
Splošno javno vodenje

Prijave na javna vodenja do petka pred vodenjem: info@mojaljubljanica.si | 041 354 203

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi