Logo MojaObčina.si

Log - Dragomer

DANES
26°C
18°C
JUTRI
29°C
17°C
Deli
3430

Občina še naprej z začasnim financiranjem

Začasno financiranje občine bo treba podaljšati. Proračun za letošnje leto namreč še ni sprejet, zapletlo se je, ker eno izmed delovnih teles, pristojno za obravnavo proračuna, še ni bilo oblikovano. O novem, trimesečnem podaljšanju bo odločal občinski svet. Prav tako bo iz istega razloga treba podaljšati javno razpravo, in sicer bo ta potekala do 12. aprila.

Občina Log - Dragomer še naprej ostaja brez letošnjega proračuna. Tega še niso uspeli sprejeti, ker še vedno niso bila oblikovana vsa delovna telesa občinskega sveta. Ker proračun občine ni bil sprejet pred začetkom leta, se financiranje občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto. Za odločanje o začasnem financiranju je po Zakonu o javnih financah pristojen župan, ki sprejme sklep o največ trimesečnem začasnem financiranju. Če v tem času proračun občine še vedno ni sprejet, se s sklepom občinskega sveta obdobje začasnega financiranja lahko podaljša še za tri mesece. Kot smo izvedeli, se bo občinski svet, da bi sprejel sklep o podaljšanju začasnega financiranja občine do junija, moral sestati do konca marca, saj takrat poteče županov sklep.
V obdobju začasnega financiranja se financiranje funkcij občine in njihovih nalog ter drugih s predpisi določenih namenov nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto do višine porabljenih sredstev v enakem obdobju preteklega leta. To pomeni, da je podlaga za določitev obsega začasnega financiranja občine obseg odhodkov in drugih izdatkov realiziranega proračuna v enakem obdobju preteklega leta. V obdobju začasnega financiranja je zelo omejen obseg proračunskih sredstev in s tem poravnava obveznosti, ki zapadejo v plačilo. Poravnava obveznosti v obdobju začasnega financiranja pri plačilu obveznosti ob spoštovanju zakonsko predpisanih plačilnih rokov v tem obdobju tako predstavlja težavo, saj nespoštovanje le-teh pomeni kršitev veljavne sistemske zakonodaje s strani župana občine, ki je odgovoren za izvrševanje proračuna, so nam razložili v občinski upravi. Kot so nam še pojasnili, se bo začasno financiranje občine določilo v okvirih na podlagi realizacije proračuna 2018. V praksi to pomeni, da bo občina v tem obdobju izvajala tekoče naloge, že začete investicije iz leta 2018, ne sme pa začeti izvajati novih investicij. V obdobju začasnega financiranja so omejeni tudi nameni, za katere se lahko sredstva porabijo. Sredstva se v obdobju začasnega financiranja lahko porabljajo za iste namene kot v proračunu preteklega leta.

 

Javna razprava do 12. aprila

Proračun občine za leto 2019 bo v javni razpravi še do 12. aprila. Predlog proračuna je občinski svet sicer obravnaval že na januarski seji in ga takrat dal v javno razpravo do vključno 20. marca. A ker do tega datuma predloga proračuna ne bodo obravnavala vsa delovna telesa, ki so po poslovniku občine pristojna za obravnavo, je bilo javno razpravo treba podaljšati. Proračun za leto 2019 je sicer težak 4,2 milijona evrov, približno toliko je tudi odhodkov. Na odhodkovni strani tekoči odhodki in tekoči transferji ostajajo na približno enaki ravni kot v preteklih letih, občutno več pa bo investicij. Odhodki na tej postavki so težki kar 2,2 milijona evrov, predvsem zato, ker je letos med večjimi investicijami predviden začetek gradnje kanalizacije ter zaključek del v Stari šoli.


V. L. 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi