Logo MojaObčina.si
DANES
12°C
3°C
JUTRI
16°C
2°C
Oceni objavo

Nov prometni režim do maja

Log–Dragomer, 8. februar 2024: Na regionalki pri gradbišču novega avtocestnega priključka lahko vozniki v prihodnjih mesecih pričakujejo spremenjen prometni režim. Potem, ko so obvoz v začetku februarja začasno uredili pri križišču s cesto Pod Gradom, bodo v prihodnje na novo vzpostavljen obvoz vozniki zavili že pri semaforju. Nov prometni režim bo s posameznimi presledki in premiki prometnega režima na regionalki predvidoma trajal do 1. maja 2024.

Gradnja novega avtocestnega priključka Dragomer poteka kot po maslu. Izbrani izvajalec, konzorcij JV Trgograd in GP Krk ter njun podizvajalec CBE, dela izvaja po terminskem načrtu in v dogovorjenih rokih. Kot so nam povedali naši sogovorniki na delovišču, nepretrgoma brnijo težki gradbeni stroji, ki dela sočasno izvajajo na več lokacijah. »Izvajalec je skladno s terminskim načrtom v januarju 2024 izvajal dela na priključnih krakih A in B, ki se lokacijsko nahajata v občini Log-Dragomer ob avtocesti. Prav tako je izvajalec izvajal dela na gruščnatih slopih na lokaciji krožišča K3, ki je ob avtocesti in na severni strani avtoceste (križišče K2). V januarju 2024 so se ohranili ukrepi na avtocesti za vodenje in zavarovanje pasu za odcep na lokacijo gradbišča iz smeri Ljubljane proti Vrhniki, kjer je stekel  promet iz avtoceste na lokacijo gradbišča. Izvedli so se asfaltirani priključki iz regionalne ceste R2 na gradbišče priključka avtoceste.« Izvedeli smo še, da so se v začetku leta nadaljevala tudi dela na deviacijah ob regionalni cesti na meji med obema občinama ter deviaciji v občini Brezovica.

Trenutno na območju med avtocesto in regionalno cesto, kjer se bodo čez dobri dve leti vozniki z regionalne ceste lahko vključili na avtcesto, pospešeno potekajo zemeljska dela. Težki gradbeni stroji v povezovalni plato vgrajujejo kamniti nasip. Zemeljska dela prav tako izvajajo na bodoči povezovalni cesti, ki bo potekala med Vnanjimi Goricami in avtocesto.


Uredili razširjeno bankino za pešce

Še naprej je pestro ob Dolinarjevem jarku na Lukovici, kjer izvajalci nadaljujejo z zemeljskimi deli za ureditev križišča ceste Pod Gradom in regionalne ceste. Na območju regionalke bo do 1. maja promet urejen z novim prometnim režimom. »Novi režim prometa na regionalni cesti od uvoza ceste Pod gradom do Vrhniške ceste 1 bo trajal do 1. maja 2024 s posameznimi presledki in premiki prometnega režima na regionalni cesti. V februarju 2024 se zaradi izvedbe Dolinarjevega jarka načrtuje tedenska zapora ceste Pod gradom na lokaciji Pod gradom 2 s pripadajočim obvozom po cesti Pod Gradom do križišča z regionalno cesto na lokacijo Doline,« so nam pojasnili na Občini.


V času spremenjenega prometnega režima na cesti Pod Gradom na Lukovici so izvajalci ob regionalni cesti, od uvoza ceste Pod Gradom do urejenega pločnika na Brezovici, uredili razširjeno bankino. Po njej bodo pešci lahko dostopali do avtobusnega postajališča ob črpalki na Brezovici.


Nadaljuje se gradnja protihrupne zaščite

Zadnja dva meseca na južni strani avtoceste potekajo zemeljska dela za postavitev protihrupnih ograj. »Izvajalec je decembra začel in januarja nadaljeval protihrupno zaščito. Izvajalec pospešeno izvaja AB-dela na ploščatem prepustu 3-6b pod deviacijo 1-2 na regionalni cesti ob objektu Vrhniška cesta 1. V decembru 2023 in januarju 2024 so se  izvajala dela na vgradnjah nasipov prek obremenilnega nasipa na posameznih lokacijah od krožišča K5 (Vnanje Gorice) do križišča K3 (ob južnem delu AC). V januarju 2024 so se izvajala dela na povezovalni cesti od krožišča K5 do križišča K6 (prehod za progo na Vnanjih Goricah),« so nam pojasnili naši sogovorniki.


Naj spomnimo

Gradnja avtocestnega priključka naj bi potekala 18 mesecev. Posel je na razpisu kot najugodnejši ponudnik dobil konzorcij Trgograd in GP Krk, vreden pa je skoraj 35 milijonov evrov. Med gradnjo priključka bodo, glede na posamezne faze izvajanja del, vzpostavljeni različni tipi zapor. Večinoma naj bi zapore omogočale ureditev prometa po dveh začasnih, zoženih prometnih pasovih v eno smer vožnje. Ker je predmet pogodbenih del tudi izgradnja križišča na regionalni cesti Brezovica–Vrhnika, so predvidene različne vrste zapor tudi na tej cesti. »Obvestila o različnih fazah zapor in ureditvi prometa bodo objavljena v medijih (radio), na spletnih straneh upravljavcev cest oz. sofinancerjev (DARS, DRSI, Občina Brezovica, Občina Log-Dragomer) in spletni strani www.promet.si,« so za Naš časopis pojasnili na DARS.

Z ureditvijo priključka in spremljajoče infrastrukture bodo promet preusmerili z regionalnih cest Brezovica-Vrhnika in Brezovica-Podpeč na avtocesto. Namen tega je porazdeliti prometne tokove v prometnih konicah ter razbremeniti cestno omrežje, ki je vzporedno primorski avtocesti. Nov priključek naj bi močno razbremenil tudi okoli 3 kilometre oddaljen obstoječi izvoz Brezovica, kjer že desetletja nastajajo zastoji, ki pogosto segajo vse do Kozarij, obenem pa povečal prometno varnost. Za financiranje gradnje je sklenjen sporazum. Dars bo pokril skoraj 68 odstotkov naložbe v priključek, Direkcija za infrastrukturo 28,4 odstotka naložbe, občini Brezovica in Log- Dragomer pa bosta soudeleženi z 2,75 odstotki in enim odstotkom.


V. L.

Foto: Občinska uprava Občine Log-Dragomer
Oglejte si tudi