Logo MojaObčina.si

Log - Dragomer

JUTRI
20°C
10°C
PET.
18°C
6°C
Deli

Kanalizacija se dotika vseh nas - z odgovorom občine

Sredi aprila 2019 je župan Občine Log - Dragomer Miran Stanovnik za občinske svetnike in člane odborov pripravil predstavitev projekta kanalizacije. Občani na predstavitvi niso smeli biti prisotni niti kot poslušalci. To je dokaj nenavadno, saj gre za projekt, ki se dotika vseh nas.
Na predstavitvi je bilo opozorjeno, da župan občanom še vedno ne želi pokazati elaborata, na podlagi katerega se je sam odločil za spremembo tipa kanalizacije. V elaboratu so verjetno zapisani argumenti v prid vakuumskemu tipu kanalizacije, tako tehnični kot finančni. Zato občani zahtevamo od župana, da nemudoma objavi elaborat. Še posebej zato, ker je tako zahteval tudi Informacijski pooblaščenec RS.

Na predstavitvi je bilo s strani svetnikov opozorjeno še na ceno, ki naj bi bila za kombiniran tip kanalizacije znatno višja, kot je cena za že zgrajene odseke, ki so klasičnega tipa. Ker končna cena vpliva na višino komunalnega prispevka in višino naših položnic, občani od župana pričakujemo, da razkrije vse informacije v zvezi s kanalizacijo in občanom sporoči, koliko bo znašal komunalni prispevek na priključek.

Na zboru občanov pred enim letom je več kot 200 občanov s svojimi podpisi zahtevalo, da se tako pomembnih projektov, kot je 14 milijonov evrov vredna kanalizacija, ne sprejema brez vednosti in soglasja občanov. Občinski svet bo verjetno potrjeval najprimernejšo varianto kanalizacije. Od župana zahtevamo, da nato razpiše referendum, na katerem bomo tudi občani dali svoje soglasje. Od svetnikov pa pričakujemo, da podprejo naše zahteve po transparentnosti pri ključnih odločitvah v naši občini.

 

Tadej Trček, Stojčo Tasev, Stanislav Plevnik


Odgovor občine

Spoštovani, podrobno smo prebrali zapis zaskrbljenih občanov. Na pretekli seji občinskega sveta je bila s strani novoizvoljenih svetnic in svetnikov izražena želja, da se svetnikom in članom delovnih teles občinskega sveta kronološko in tehnično predstavi projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Ta odločitev občinskega sveta naše občine je bila realizirana dne 11.4.2019. Javnosti je bil projekt že predstavljen na zboru občanov v letu 2018. Tudi v letu 2019 se predvideva javna predstavitev omenjenega projekta za občane.

V preteklosti so imeli vsi svetniki priložnost, da se seznanijo z vsemi strokovnimi podlagami. Za zainteresirane svetnike smo organizirali celo seznanitev z razpisno dokumentacijo. Strokovne podlage smo javno objavili v medijih in spletnih straneh občine. Iz napisanega pa razumemo, da del občanov še vedno ni seznanjen z nekaterimi strokovnimi izhodišči, zato v cilju popolne transparentnosti prosimo za objavo priloženih strokovnih podlag v celoti in to v Našem časopisu in spletnih straneh Moja občina. 

Vezano na gospodarno delovanje in porabo javnih financ kar nadzirajo pristojne službe in organi, pa govori Statut naše občine v 46. členu in navaja:

(7) Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri manjših stroških.
(8) Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stroških lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke.


V Zakonu o izvrševanju proračuna in Zakonu o javnih financah 5/II Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) določa:

Postopke ravnanja s stvarnim premoženjem se vodi učinkovito, s čim manjšimi stroški za dosego danega rezultata oziroma z danimi stroški doseči čim boljši rezultat za državo ali samoupravne lokalne skupnosti.
Občina Log-Dragomer

Pripis uredništva: primerjalno študijo - krajšo in daljšo verzijo - si lahko preberete na koncu članka v obliki PDF priponke. 

 

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi