Logo MojaObčina.si

Ljubljana

DANES
18°C
6°C
JUTRI
19°C
5°C

[On-line] SAMOOSKRBA z električno energijo – nova zakonodaja in tehnične zahteve

Organizator: AGENCIJA POTI, D.O.O.
Vstopnina: 195€
http://www.agencija-poti.si/Izobrazevanje/Vsa-izobrazevanja/ArtMID/638/ArticleID/552/NOVA-Uredba-o-SAMOOSKRBI-z-elektri%C4%8Dno-energijo-iz-obnovljivih-virov-energije

Nova Uredba, Pravilnik o tehničnih zahtevah, novi Zakon o oskrbi z električno energijo, nova Tehnična smernica ter nova Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije


Po dogovoru z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.  


Energetski zakon (EZ-1), Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije in Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (OVE) določajo na kakšen način lahko proizvajajo lastno električno energijo iz obnovljivih virov za svoje potrebe praktično vsi odjemalci.

Samooskrba z električno energijo:

 • v primeru individualne samooskrbe je naprava za samooskrbo priključena na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo individualne stavbe;
 • v samooskrbo večstanovanjske stavbe se lahko povežeta najmanj dva odjemalca znotraj večstanovanjske stavbe;
 • samooskrba skupnosti odjemalcev (skupnost OVE) pomeni, da gre za skupnost odjemalcev, ki so na distribucijsko omrežje priključeni znotraj iste transformatorske postaje in se povežejo v skupnost, z namenom pridobivanja in koriščenja električne energije, proizvedene v lastni napravi za samooskrbo.
 • samooskrba poslovnih objektov, industrijskih con in obratov, ... z električno energijo iz obnovljivih virov bo tudi prestavljena na tem strokovnem seminarju.


Na strokovnem seminarju bodo pojasnjene zakonodajne novosti:

 • kdo se po Uredbi lahko samooskrbuje,
 • kakšna je lahko moč naprave za samooskrbo,
 • priključevanja in obratovanja elektrarn,
 • na kakšen način se obračunava proizvodnja/raba električne energije in ostali prispevki,
 • kaj je samooskrba večstanovanjske stavbe in kaj skupnost OVE,
 • kako lahko svojo električno energijo pridobivajo poslovni objekti, večji odjemalci, …
 • kakšne so varnostne zahteve, katere morajo izpolnjevati vse naprave za samooskrbo z električno energijo,
 • predlog novih Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije (SONDSEE) ter Navodil za priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav in hranilnikov priključenih v distribucijsko elektroenergetsko omrežje,
 • novi tehnični smernici s področja nizkonapetostnih električnih inštalacij v stavbah in zaščiti stavb pred delovanjem strele v povezavi s samooskrbo z električno energijo.

Več informacij o seminarju in programu najdete tukaj.

Všečkaj objavo

Oglejte si tudi