Logo MojaObčina.si

Ljubljana

DANES
18°C
5°C
JUTRI
18°C
5°C

[On-line interaktivni seminar] Pogodba o projektiranju

Organizator: AGENCIJA POTI, D.O.O.
Vstopnina: 159,84€
Agencija Poti d.o.o.

NOVOSTI v zvezi z odgovornostjo, obveznostmi in pravicami projektanta in vodje projekta v skladu z gradbeno zakonodajo ter obveznosti pri pripravi projektne dokumentacije za objekte


Vsebina in program seminarja sta prilagojena on-line izvedbi in sicer bo interaktivni seminar potekal 24. junija 2021, od 9. do 14. ure.

Za vašo prijavo na ta termin, vam nudimo 20 % popust.


V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.Konceptualne spremembe v novi gradbeni zakonodaji močno vplivajo na obveznosti in pravice udeležencev v procesu načrtovanja graditve objektov. Vse to je potrebno uskladiti tudi v pogodbenih razmerjih v skladu z novo gradbeno zakonodajo in obligacijskim pravom.

 

Na interaktivnem on-line seminarju bodo podrobno predstavljene obveznosti projektanta in vodje projekta ter pogoji za opravljanje dejavnosti – vpis v imenik Inžinirske zbornice Slovenije (IZS) in Zbornice za arhitekturo prostor Slovenije (ZAPS) ter kaj velja v prehodnem obdobju.

Iz določil Gradbenega zakona in Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov izhaja, da je odgovornost projektanta glede na dosedanjo prakso in predpise še razširjena. Spremenjen je tudi sistem odgovornosti: odgovornost fizičnih oseb, ki za projektanta izvedejo naloge projektiranja.

 

Vse te novosti v praksi povzročajo veliko težav. Praktične rešitve in sodna praksa pa vam bodo pojasnjene na strokovnem seminarju.

 

Upoštevajoč, da je odgovornost projektanta in drugih udeležencev pri projektiranju objektov sankcionirana tudi v prekrškovni in kazenski zakonodaji, je zelo pomembno, da se projektanti poučijo tudi o vseh vidikih nove gradbene zakonodaje, o vseh obveznostih in pravicah.

 

Prav tako pa je odločilno tudi dobro poznavanje novega Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, ki določa podrobnejšo vsebino, obliko in način izdelave dokumentacije za zahtevne, manj zahtevne in nezahtevne objekte, ki se uporablja za posamezne vrste stavb, gradbeno inženirskih objektov in drugih gradbenih posegov glede na namen njihove uporabe in vrsto gradnje, ter obliko in vsebino obrazcev za zahteve, prijave in odločbe v postopkih pridobivanja projektnih in drugih pogojev, mnenj, predodločb, gradbenih in uporabnih dovoljenj ter prijav začetka gradnje v skladu z zakonom, ki ureja graditev.

Več informacij in možnost prijave na "Pogodba o projektiranju in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov".

Všečkaj objavo

Oglejte si tudi